Napsat dotaz

Zpráva z valného shromáždění FISTC

V Döbrönte se ve dnech 24.-26.5 uskutečnila již 34. valná hromada FISTC. V jejím úvodu přišla pro všechny zdrcující informace a to o zdravotním stavu současného a dlouholetého prezidenta FISTC pana Franca Mannata. Franco vedl FISTC dlouhých 29 let a před zahájením zasedání odstoupil z funkce. Víceprezindent požádal o minutu ticha za Franco Mannato, který nebyl ze zdravotních důvodů na zasedání přítomen. Na úvod informace o dění a změnách v FISTC.

Proběhla volba nového výboru FISTC.

volba prezidenta: - Alain Diffort

volba místopředsedy: - Laszlo Nagy

volba generálního sekretáře – Ivelin Todorov,

volba pokladníka – Veronika Klímová

volba technický ředitel sprint: - Harry Braeckmans

volba technický ředitel pro mid a long- Roman Habásko

volba technický ředitel pro kárové závody – Gerald Schinzel

volba Animal Welfare koordinátor – Harry Braeckmans

volba veterinárního lékaře - Laura Ravaschio

   

 

 Změny v pravidlech a řádech, které vzešli z tohoto zasedání a týkají se i českých závodníků jsou:

Změna pravidel u závodů sprint a mid na kárách.

U tříkolky se ruší velký ochranný rám, který měl zabránit najetí vozíku do psů. V současné době bude stačit pouze ochrana na předním kole tříkolky.

Byla zrušena minimální hmotnost, povinnost dovažování kár a tříkolek na hmotnost předepsanou dle kategorií.

Bylo usneseno, že tříkolové vozíky (tříkolky) mohou jezdci používat pouze ve sprintových třídách D, C. Ve zbylých třídách musí jezdec použít 4kolovou káru.

V třídách MID je povoleno jezdit pouze na 4kolovém vozíku s dostatečnou plochou pro přepravu psa a povinné výbavy. V midu je tříkolka zakázána ve všech kategoriích.

 

Bude spřísněna kontrola tzv. Racepasů. Každý kdo se dopustí podvodu s racepasy a bude odhalen zaplatí pokutu ve výši 300EUR. To platí zejména v pozměnění dokumentu, lživém vyplnění údajů o psu, nebo zjištění že pes nemá racepas vystaven a přesto se účastní závodů.

Organizace, která za vydávání racepasu nese odpovědnost, nebude moc vydávat jezdcům racepasporty po dobu jednoho roku.

Každý závodník je povinen sebou na závody FISTC  přivézt originál průkazu původu psa, nebo jejich ověřené kopie a to včetně Racepasportů.

Pro Racepasporty doporučuji do budoucna používat předtištěný formulář, který je na oficiálních stránkách FISTC ke stažení. I nadále budou prozatím akceptovány potvrzené racepasporty v europasech psa.

Kompletní zápis ze zasedání FISTC neleznete na stránkách www.fistc.com

Roman Habásko