https://www.traditionrolex.com/10Aljašský malamut – výjimečné, možná nejstarší známé plemeno, nebo problémový pes, který se čím dál častěji objevuje v útulcích? Autor: Lenka Maříková | mushing.cz - vše o sportu psích spřežení https://www.traditionrolex.com/10

Napsat dotaz

Aljašský malamut – výjimečné, možná nejstarší známé plemeno, nebo problémový pes, který se čím dál častěji objevuje v útulcích? Autor: Lenka Maříková

Vzhledem k tomu, že se na tady mushingu občas objevují velmi vášnivé diskuse na téma psů bez PP, požádala jsem "nejaktivnější bojovnice" na tomto poli o článek, který by problematiku psů bez průkazu původu osvětloval. Žádný zákon nemůže zakázat produkci čistokrevných šťeňat bez PP. Pes bez PP má samozřejmě právo na život - stejně jako pes s PP. Pes bez PP může být daleko lepší a zdravější než pes s PP. Může ... ale nemusí - viz. článek. Z hlediska mushingu je třeba zdůraznit, že závodit se sobě rovnými může čistokrevný severský pes jen v případě, když má PP. Psi bez PP se střetávají v otevřené kategorii, která je doménou speciálně vyšlechtěných psů, proti kterým mají klasičtí severští psi pramalé šance. (úvod - Hela Levíčková) Následuje celý článek Lenky Maříkové:

Aljašští malamuti jsou druhými největšími severskými tažnými psy. Největšími známými tažnými psy jsou Kanadští eskymáčtí psi (Canadian Inuit dog), kteří se ale u nás téměř nevyskytují, a nejsou dosud oficiálně uznaným plemenem. Aljašský malamut měří průměrně kolem 65 cm a váží kolem 40 kg, fenky jsou o něco menší a lehčí. Malamut, stejně jako ostatní severská plemena, se povahou výrazně odlišuje od většiny běžně chovaných plemen psů a bohužel není každý, kdo realizuje vrh štěňat tohoto plemene, natolik zodpovědný, aby pravdivě poučil budoucí majitele svých odchovů. Aljašský malamut je plemeno velmi nezávislé na jediném pánovi, miluje dobrodružství, má silný lovecký pud a značný sklon k samostatnosti. Malamuti se v Čechách chovají již od sedmdesátých let minulého století, a počet registrovaných vrhů (tj. vrhů s PP) není také malý. Již od počátku chovu tohoto plemene bylo zřejmé, že jde o psa mimořádně atraktivního a vhodného pro určitou skupinu lidí, a naopak naprosto nepřijatelného pro jinou skupinu lidí. Přesto se kromě vrhů s průkazy původu realizuje každoročně značné množství vrhů bez průkazů původu. Právě tyto vrhy bez průkazu původu jsou realizovány zpravidla na jedincích, kteří se nedostali do registrovaného chovu, protože nesplnili zdravotní podmínky /hlavně negativní vyšetření kloubů pánevních končetin/, povahové podmínky /agresivní jedinci/, anebo jde jednoduše o křížence, kteří jsou vydáváni za malamuty. Tyto skutečnosti se ovšem v inzerátech na štěňata " prodám štěňata aljašského malamuta bez PP" nikdy nedočtete. Aljašský malamut může trpět hlavně na dědičné choroby - dysplazie kloubů pánevních končetin a na choroby oční. Tato rizika jsou zodpovědnými chovateli s průkazy původu sledována Zatímco chovatelské kluby – požadují pro chovy s PP vyšetření jak dysplazie kloubů pánevních končetin (KSP), tak očního pozadí obou rodičů plánovaného vrhu (obojí požaduje AMKCR), chovatel bez průkazů původu (zkráceně: bez PP) chová bohužel právě na jedincích, kteří tato onemocnění mohou mít, neboť nebyli do registrovaného chovu připuštěni právě proto, že měli nějakou zdravotní – dědičnou vadu. Výsledkem takto nezodpovědného přístupu chovatelů bez PP jsou často předčasně chromí či slepí psi. Další kapitolou je nevhodné křížení, které je často prezentováno jako prodej štěňat malamuta bez PP. Nevhodným křížením zejména s jinými plemeny dochází většinou k pozměnění typické malamutí povahy, bohužel téměř vždy směrem k horšímu. Malamut je totiž plemeno sice neagresivní, avšak velmi svéhlavé. Křížením s jiným plemenem většinou dochází k probuzení agresivních sklonů, přičemž svéhlavost zůstane. Důsledek je nasnadě – neovladatelný, agresivní pes, vážící 40-50 kg. Zde mluvím hlavně o velmi častém křížení malamut x německý ovčák. Důrazně varuji před inzeráty "Prodám štěňata aljašského malamuta bez PP"! Proč? a) může jít o křížence s jiným plemenem. Jak by se vám líbil "aljašský malamut", který ale vypadá jako lépe osrstěný jezevčík? b) může jít o štěňata po nemocných jedincích. Kdo z vás má povahu a chuť se několik let vydávat z peněz za veterináře a trpět se svým psem, neváhejte, a pořiïte si tzv. malamuta bez PP. c) jde malamuty, se kterými nikdy nebudete moci na většinu sportovních akcí či na výstavu. Toto vás začne mrzet až ve chvíli, kdy zjistíte, že váš pejsek je krásný a schopný závodit. Pokud jde o nechtěného jedince bez PP nebo malamuta kříženého s jiným plemenem, bývá jeho život dosti nezáviděníhodný. Buï prožije větší část svého života útulku, nebo jeho životní příběh končí usmrcením, ať už jde o tzv. humánní usmrcení u veterináře, nebo, a to častěji, komu je "líto" peněz za veterináře, psa usmrtí sám, či za pomoci místního člena mysliveckého sdružení – zastřelení "u stromu". Také se rozmáhá praxe poskytnout psa některým sdružením za úplatu. V tomto případě se jedná o výzkumné organizace získávající psy pro laboratorní pokusy, nebo jde o sdružení majitelů bojových psů, kdy zakoupený pes slouží jako předmět výcviku pro tzv. "sport s bojovými plemeny". Majitel toho nechtěného psa na jeho utrpení tak ještě vydělá.... Pokud se snažíme kontaktovat chovatele takto nechtěného psa, buï ho nikdo nezná, nebo jakékoliv pokusy o kontakt bývají bez odezvy! Na rozdíl od výše uvedeného - má-li pes PP, zodpovědnost má vždy chovatel, který je navíc dohledatelný přes chovatelský klub. Malamut s PP je díky svému označení (tetování, čip) identifikovatelný a následně tedy je znám i jeho chovatel. Chovatelský klub může také v krajním případě zasáhnout a chovatele upozornit na jeho povinnosti. Dle mé zkušenosti chovatel s PP však většinou sám spolupracuje, buï si psa převezme do své péče, nebo aktivně spolupracuje na tom, aby byl pes vhodně umístěn... Aljašský malamut je výjimečné plemeno. Je to vnímavý, avšak vlastním úsudkem oplývající tažný a lovecky využitelný pes, historicky se řadí k možná nejstarším "plemenům", stovky let je tento pes zvyklý na úzký kontakt a intuitivní spolupráci s lidmi. Toto plemeno má přirozenou sociální inteligenci a mimořádnou schopnost přežít i v nejhorších podmínkách. Je to kamarád za každých okolností, a člověk, který toto pochopí, již nikdy nezvolí jiného psa. Takový člověk věnuje malamutovi dostatek času ve svém denním režimu, ať už strávený aktivním pohybem, či komunikací, dovolí malamutovi, aby se účastnil rodinného života a akceptuje, že malamut má vrozený lovecký pud a sklon se kamarádit i s jinými lidmi. Odměnou za toto pochopení je mu parťák, který nikdy nezklame, a při vzájemném pochopení pro Vás udělá možné i nemožné. I to, o čem se výcvikářům jen zatím zdá. Pokud se rozhodnete účastnit se s Vaším malamutem či malamuty závodů, asi by jste měli vědět, že podmínkou účasti na startu všech závodů je průkaz původu. Pokud se rozhodnete účastnit se s Vaším malamutem výstav, podmínkou účasti je průkaz původu. Pokud si přesto chcete osvojit malamuta bez PP, učiňte tak, prosím, prostřednictvím již stávající nabídky malamutů v útulcích či malamutů bez PP v dočasné péči. Nepodporujte chov malamutů bez PP, alespoň do té doby, než se sami přesvědčíte, jak málo příjemný a ve většině případů i nešťastný osud mají malamuti bez PP. Lenka Maříková Marisky kennels www.marisky.ad-vis.cz

https://www.traditionrolex.com/10