Napsat dotaz

Organizace sportů psích spřežení v ČR.

Systém organizace Sportů psích spřežení v ČR vychází z organizace sportů v ČR a navazuje na ni. Zjednoduším výklad, doufám, že to nebude na úkor srozumitelnosti. V ČR existují tzv. střešní sdružení, tj. velké sportovní organizace, které sdružují jiné sportovní organizace a zastřešují většinou více odvětví sportů. Jsou to např. ČSTV, SOKOL, OREL, Č.automotoklub, Č.aeroklub, Sdružení branných sportů atd. je jich asi dvanáct.

Pro nás jsou důležitá dvě střešní sdružení ČSTV a SOKOL. Začnu tím jednodušším. Nevím jakou vnitřní organizaci má SOKOL, ale vím, že členem SOKOLA je jeden klub, který se zabývá sportem psích spřežení a to je klub Maxičky. Klub Maxičky je evidován u SSPS jako přidružený klub, který se zabývá stejným sportovním odvětvím. Aby mohli členové tohoto klubu startovat na společných závodech řeší pro něj SSPS i licence. Financování klubu, aktivit jeho členů a struktura organizace jsou zcela samostatné asi podle pravidel SOKOLA. Závěr: Klub Maxičky není registrovaným členem SSPS, je přidruženým členem SSPS. SSPS-Svaz sportů psích spřežení je členem ČSTV. Vnitřní organizace SSPS vychází z organizace ČSTV, která má několik základních principů. 1.Komorový systém: Komora svazů a Komora územních celků 2.Platí zákaz majorizace: Usnesení je platné, pokud se na něm shodnou(jsou pro) obě komory, jinak platí staré znění. 3.Územní celky: OS ČSTV sdružují kluby a TJ, jejich prostřednictvím jsou členové klubů členy ČSTV, zabezpečují základní sportování členů ve vybraném sportovním odvětví. 4.Svazy: Odborné, specializované organizace většinou na jedno sportovní odvětví, zabezpečují rozvoj úrovně sportovního odvětví především se zaměřením na výkonnostní a vrcholové provedení, na reprezentaci pro všechny členy ČSTV, po dohodě i pro členy jiných střešních sdružení ve stejném sportu, mohou mít i samostatnou členskou základnu z členů ČSTV. Je obvyklé, že ne všichni členové klubů sdružených v ČSTV jsou členy specializovaného sportovního svazu. Samotná vnitřní organizace SSPS je následující: 1.SSPS je sdružení dvou sekcí. 2.Sekce: ČASPS(otevření) a ČMSKSP(uzavření) 3.Uvnitř sekcí podsekce: sprint, mid, long, individuální(lyže, jednostopé v off snow) 4.Platí zákaz majorizace sekcí i podsekcí 5.Kluby jsou nejdůležitější samostatné základní jednotky činnosti. Registrací a plněním admin. získávají práva na příspěvky. 6.Členství jednotlivců v sekcích na základě členství v klubu ČSTV je výběrové se zaměřením na výkonnostní a vrcholové provedení sportu. Není nutné, aby všichni členové klubů byli členy sekcí. Dvojí členství v sekcích není možné. 7.Vedení sekcí: pětičlenné výbory 8.Vedení svazu SSPS: STK 3+3 , GS a administrátoři Jmenovitě: Výbor ČASPS(otevření): volby 29.5.2004 President J.Krejčí Vicepresident L.Seidl Sprint M.Stejskal Mid H.Levíčková Individ. S.Klikarová Výbor ČMSKSP(uzavření): volby 14.5.2005 President Vl.Škoda Sprint J.Stejskal Mid O.Bihary Mid J.Henychová Long P.Kučera STK Otevření Krejčí, Seidl, Stejskal Uzavření Stejskal, Henychová, Kučera Generální sekretář H.Biharyová Administrátoři H.Levíčková, V.Kovářík Pravidla kterými se SSPS řídí: Stanovy, SŘ, ZŘ, Směrnice, naleznete v části časopisu ,,Řády a směrnice,, Pracujeme v prostředí založeném na 100%, na dobrovolné práci a obětování volného času jednotlivců, bez finanční odměny. Občas se někdo snaží podsouvat, že je to o moci, o manipulaci a podobně. No já to vidím tak, že je to především o čase ukradeném rodině nebo vlastním psům, za vlastní peníze. Na 99% věcí, které se dějí v mushingu máme odpověï v řádech a směrnicích, podle nich se pracuje. Vedení zná pravidla asi nejlépe a pracuje podle nich a dohlíží na jejich dodržování. Každý pracovitý člověk je vítán, jako administrátor ani nemusí být volen, stačí když bude pracovat, vydrží a nenechá se odradit. Ale za ty roky co se touto činností zabývám mám většinou tu zkušenost, že počáteční nadšení poměrně rychle vyprchá, protože každý brzy zjistí, že je to především o čase a práci za kterou jsou většinou odměnou zákulisní pomluvy. Takže na práci zůstane vždy a opět jen několik jednotlivců. Úkolem vedení není vládnout, řídit, úkolovat. Úkolem vedení je v obecné rovině zastřešit prostředí, dohlížet na dodržování pravidel, na vývoj prostředí směrem k vyšší kvalitě, která se pozná zvyšováním sportovní úrovně našeho odvětví. Vlastní sportovní aktivita je zájmem a aktivitou jednotlivců, klubů a organizuje se po linii lokálních územních celků. Ze zkušenosti víme, že 99% stížností, kritik, stesků vyplývá jen a pouze z neznalosti řádů a směrnic. Už řadu let stále dokola opakujeme, máte-li problém hledejte v řádech a směrnicích, než začnete kolem sebe rozšiřovat jak je všechno blbě, opět z 99% je to proto, že neznáte pravidla. Máte v nich i návod jak postupovat, když se Vám zdá něco nevyhovující nebo zastaralé. Vznik struktury naší organizace má své důvody, svůj historický vývoj, který nelze opominout. Struktura není jednoduchá, ale je spolehlivá, lety osvědčená a většinou brání různým extrémním úletům, což občas někomu vadí, ale ve všech takových případech čas vždycky ukázal, že to bylo dobře.