Napsat dotaz

Top skijor: Návrhy na změny v řádech

Návrhy doručeny 27. 7. 2005

 1. Návrh na výši příspěvku pro reprezentaci v individuálních kategoriích
  Důvod:
  V dnešní době, aby závodníci v individuálních kategoriích mohli úspěšně reprezentovat Českou Republiku, musí vynaložit pomalu stejně vysoké náklady jako závodníci v menších spřeženích.
  Příklad odměňování nyní (samozřejmě pokud splní všechny podmínky):
  MS
  Bikejoring 1. místo – 2 500 Kc
  Kategorie 4 psu 1. místo – 10 000 Kc

  Bikejoring
  Když závodník s jedním psem zajede 1. místo, jeho odměna se cca vyrovnává se závodníkem menšího spřežení, ktery se na takto důležitém závodě umístí až na 9. místě. Závodník v kategorii BKJ potřebuje k závodění hodně kvalitní kolo, jehož cena se pohybuje od 40 000 výše. Všichni reprezentanti BKJ vlastníme kola minimálne za 60 000 Kc.
  Skijoring
  V kategorii SKJ reprezentanti musí vlastnit „minimálně“ 2 páry lyží: pořizovací cena jednoho páru lyží, vázání, bot a hůlek je celkem cca 23-24 000 Kc (lyze 11-12 000 Kč, boty 6-7000 Kč, hole 3000 Kč, vázání 1600 Kč - vše jsou ceny pruměrné) + vosky (cena jednoho vysokofluorového vosku přesahuje 1000 Kč - záleží na značce). Na MS a ME se od roku 2002 jezdí kombinace. Připočítejme tedy pořízení pulky, což není zrovna levná záležitost (závodní pulka 800-1000 Euro).
  Celkem tedy reprezentant kategorie SKJ vynaloží cca 60 000 Kč na závod na MS nebo ME. (V případě MS závodí i v kategorii SKJ 2, to znamená, že na to aby mohl reprezentovat v těcho kategoriích musí držet i více psů.)

  A proto si dovolujeme navrhnout tyto změny pro odměňování:
  MS
  2 psy
  1. 9000 Kč
  2. 8500 Kč
  3. 8000 Kč
  4-10. vždy -500 Kč

  1 pes
  1. 6000 Kč
  2. 5500 Kč
  3. 5000 Kč
  4-10. vždy -500 Kč

  ME
  2 psy

  1. 5000 Kč
  2. 4500 Kč
  3. 4000 Kč
  4-10. vždy -500 Kč

  1 pes
  1. 4000 Kč
  2. 3500 Kč
  3. 3000 Kč
  4-10. vždy -500 Kč
 2. Návrh kategorie BKJ
  Jedná se o nejnebezpečnější kategorii, kde se jezdí ve vysokých rychlostech. Proto navrhujeme, aby tato kategorie byla do závodu pouštěna jako první ze všech ostatních kategorií. Po projetí spřežení jsou v potřebných místech vyjeté koleje, někteří závodníci hodně brzdí a používají k brdění rydlo, které trať velmi poničí. Předjíždění pomalejších spřežení je velký oříšek pro cyklisty, kteří tak často musí vyjet z trati, aby spřežení mohli objet. (nehledě na to, že psi ze spřežení nemají individuální kategorie v lásce).
  Dále bychom chtěli navrhnout, aby kat. BKJ v prvním kole startovala muži - ženy zlášť a do druhého byli závodníci vpuštěni podle celkového pořadí v této kategorii. Do výsledkových listin vyhodnotit muže a ženy zvlášť.
 3. Návrh - Pohár individuálních kategorií na suchu
  Dostal se nám do rukou návrh klubu Sokol Maxičky, kde navrhují podzimní pohár v individuálních kategoriích. Navrhují, aby kategorie BKJ byla sjednozena muži + ženy. Teda hodnocena dohromady. S tímto návrhem nesouhlasíme. Jedná se o velmi nebezpeenou kategorii. Jezdí se start-cíl ve velké rychlosti - šlapání do pedálu a zde se rozdíl síly mezi mužem a ženou velmi liší. Není žádný důvod, proč tuto kategorii sjednotit. Sokol Maxičky se rozhodl zabívat se kat. canicross a v kat. bikejoring nikdo z nich nezávodí. Na otázku proč tento návrh padl, byla pouze jedna odpověï: (citace: mě je to vlastni jedno, já kolo nejezdím...“). Pokud se kategorie sloučí, jak potom motivovat případné zájemce o tuto kategorii. Jak muže, tak ženy?
  Zásadně nesouhlasíme s protažením sezóny do letních měsíců. Trváme na dodržování současného termínového kalendáře tj. září – duben. Důvod: v létě jsou extrémní teploty přesahující výrazně řády povolených 15C. To se týká i canicrossu.
 4. Návrh na změnu NS – též předloženého Sokolem Maxičky
  Doporučujeme uspořádat závody dle pravidel ESDRA tj. Vypisovat stejné kategorie, které jsou vypisovány na ME.
  Důvod: cílem je, abychom byli konkurenceschopní severským zemím. Nebudeme přeci dělat krok zpět a pořádat závody pro jedince bez ambicí uspět na ME či MS. Cílem by mělo být připravit špičkové závodníky.
 5. Máme velký zájem o zavedení SKJ-2 na ME. Prosíme o návrh CZ v rámci kongresu ESDRA. V případě neúspěchu stale platí, že podporujem vypisování kategorií v rámci českých závodů, tak jak bude schváleno pro ME.