Napsat dotaz

Zápis ze schůze předsedů klubů a pořadatelů závodů konané dne 5.9.2015

Zápis z členské schůze předsedů klubů a pořadatelů závodů konané dne 5. 9. 2015 Místo jednání: hotel Magnolia, Průhonice Schůze začala v 9.30 Přítomní členové Roman Habásko, Jiří Nešněra, Pavel Kučera, Aleš Pícl, Dagmar Nešněrová, Roman Zasadil, Václav Zetek, Kateřina Kuraková, Jiří Houdek, Kamila Hájíčková, Martin Urbančík, Zdeněk Dolejš, Petr Macek

Hlavní body jednání: 1. Reprezentace na IFSS WCH DRYLAND 2015 Kanada – Marek Harvan a Silvia Kleinová požádali svaz, zda by se nemohli účastnit tohoto závodu pod Českou vlajkou, vzhledem k problémům na Slovensku. Vzhledem k tomu, že to svazu nepřináší žádné náklady byla jednohlasně schválena možnost startovat za ČR. 2. Dotace na mládež Je potřeba, aby všechny kluby, které splňují požadavky pro vyplacení dotace na mládež, uzavřely smlouvu se svazem. Tyto smlouvy odesílejte na adresu Jirky Nešněry (U Křížku 28 Děčín XX 405 05). Dotace pochází od Olympijského výboru a činní 2.500 Kč na člena. Celkem se to týká 45 mládežníků, kteří splňují tyto podmínky. Kvůli této dotaci musel být zřízen extra bankovní účet, na který byla dotace převedena z bankovního účtu svazu (podmínka OV). Mládež: Vzhledem k dotacím na mládež je nutné samostatně vyhodnocovat závodníky v mládežnických kategoriích. CC1 věk 9-14, CC1 14-19 let, SC1 14-19 let. Za jménem u juniorů uvádějte ve výsledkové listině rok narození. 3. Povinné změny klubů na spolky – legislativa Všechny kluby, které doposud fungovaly jako občanská sdružení mají dle Nového občanského zákoníku povinnost učinit nutné právní změny a tyto nechat zapsat do obchodního rejstříku. Jeden z klubů, který již prošel tímto procesem je Sportovní klub Krakonoš z.s. Předseda klubu Aleš Pícl dá k dispozici na mushing.cz vzor stanov a další pokyny, které je nutno provést před odesláním podkladů na rejstříkový soud. 4. Licence dle nových pravidel Kluby bez problémů zvládly administrativu se zaplacením a registrací závodních licencí. Celkem je k dnešnímu dni registrováno 255 závodníků, kteří zaplatili licenci. Slíbenou dotaci klubů zašle Jiří Nešněra do 15. 9. 2015. Důvod tohoto procesu platby licencí: Dle pravidel ČÚS a MŠ se svaz musí podílet na financování své činnosti. MŠ posuzuje i výši příspěvků, které svaz od jednotlivých klubů vybere. To má i vliv na výši přidělovaných dotací. Dodatečné zaplacení licence: Každý má možnost ještě zaplatit dodatečně licenci a to nejpozději 10 dní před startem 1.kola závodu. Tuto platbu je nutno zaslat přímo na svazový účet (viz.pokyn o licencích). Data o platných licencí budou tak včas k dipozici organizátorům závodů, kteří mají povinnost si je ověřit na webu mushing.cz Doporučení pro závody MR: Ve výsledcích závodů MR mohou být presentováni pouze závodníci se zaplacenou licencí. Ostatní mohou závodit v odlišných kategoriích (příchozí, turistická apod.). Tyto kategorie mohou mít odlišnou délku závodu či jiný počet kol. Pro letošní rok je vydáno svazem pouze doporučení, abychom mohli vyhodnotit po sezóně zkušenosti z jednotlivých závodů a případně upravit dnes platná pravidla. 5. Schválení nových traťových komisařů Nově navrženi a schváleni: Petr Krupička, Michal Ženíšek, Jiří Suchý 6. Termínový kalendář Veškeré termíny byly projednány a schváleny. Závody pro MR: MR na suchu sprint – Horník MR na suchu MID – Reingiers (bude potvrzeno po jednání s Geralde Schinzelem) – nikdo jiný na závod MR v MIDu nekandidoval. MR na sněhu Sprint kategorie „C“ – Lesná v Krušných Horách MR na sněhu Sprint kategorieSK1, SK2 – Horní Mísečky Krkonoše MR na sněhu kategorie A,B – bude upřesněno do 18. 9. 2015 do kdy potvrdí termín Jiří Trnka. V případě nedodržení termínu bude MR A, B na závodu Zásada. MR na sněhu MID kategorie MB – Janovičky MR na sněhu MID kategorie MU – Zásada MR na sněhu Long – Šediváčkův long Všechny informace najdete na www.mushing.cz 7. Termín MR na suchu Sprint v roce 2016 – kandidatura Horník (28. 10. 2016 – pokud má někdo další zájem o kandidaturu, je nutné podat přihlášku do 31.5.2016. 8. Ukončení používání RZT Vzhledem k současnému stavu vyhodnocování závodů a platnosti licencí již není třeba evidovat RZT. RZT se tímto ruší. zapsal: Aleš Pícl