Napsat dotaz

Zápis ze schůze předsedů klubů a pořadatelů závodů konané dne 3.9.2016

Místo jednání: Parkhotel Průhonice, Průhonice Schůze začala v 10.30 Přítomní členové Roman Habásko, Jiří Nešněra, Pavel Kučera, Aleš Pícl, Dagmar Nešněrová, Václav Zetek, Kamila Hájíčková, Martin Urbančík, Zdeněk Dolejš, Radka Novotná, Helena Byhariová, Jiří Krejčí, Martin Kotiš, Petr Macek, Renata Valková, Lenka Pikulová, Milan Vodák, Helena Levíčková

Hlavní body jednání: 1. Licence dle nových pravidel Kluby loni bez problémů zvládly administrativu se zaplacením a registrací závodních licencí. Důvod tohoto procesu platby licencí: Dle pravidel ČÚS a MŠ se svaz musí podílet na financování své činnosti. MŠ posuzuje i výši příspěvků, které svaz od jednotlivých klubů vybere. To má i vliv na výši přidělovaných dotací. 1.1. Na základě usnesení obou sekcí našeho Svazu došlo k úpravě metodiky. Od letošní sezony je aktivace licencí nutná i na závody III. třídy (tedy na všechny závody zapsané v TK) i atypy .Závodník s přiděleným DID nemůže startovat v kategoriích pro příchozí. 1.2. Zájemce o aktivní licenci zaplatí po dohodě s předsedou svého klubu 1000,- Kč (dospělý) na účet svého klubu (junioři 100,-Kč, od 15 let). Aktivní licence je nutná pro účast ve všech závodech zařazených v TK na stránkách mushing.cz a dále na závody ME, MS. U mládeže se počítá den narození. Kdo dovrší 15 let musí mít aktivní licenci. Děti do 15 let aktivní licenci mít nemusí. 1.3. Do 16. 9. 2016 předseda daného klubu zašle na emailovou adresu martinurbancik@seznam.cz tabulku v excelu, kde uvede číslo a název klubu, jméno kontaktní osoby a poté jméno, příjmení a DID všech zájemců o aktivní (placenou) licenci. V tabulce zřetelně oddělí dospělé (1000,-Kč) od mládeže (100,-Kč). Zpráva bude označena předmětem ve formátu: NÁZEV KLUBU - AKTIVNÍ LICENCE. Zároveň odešle hromadně za celý klub celkovou finanční částku na účet svazu tak, aby byla připsána nejpozději v den 16. 9. 2016. V poznámce uvede název klubu-LICENCE. 2. Testy pro získání licence 2.1. K dispozici je upravený test v papírové podobě a také v elektronické podobě. Předseda požádá Martina Urbančíka o zaslání souboru nebo odkazu na on-line test a provede s novým členem příslušného klubu. Martin Urbančík test vyhodnotí a o výsledku bude informovat předsedu klubu. Výsledek je možno zkontrolovat na webu mushing.cz. 3. Financování závodů svazem Došlo k úpravě příspěvků na pořádání zimních závodů: • 30.000 Kč závod Mistrovství republiky • 15.000 Kč závody kategorie II. • 20.000 Kč významný závod podporující muhing (v současnosti Šediváčkův long, Ledová jízda a Highland trail) 3.1. Vyúčtování dotací bude provedeno přes tradiční smlouvu mezi klubem a svazem. Je nutné si stáhnout z archivu webu novou upravenou smlouvu. Tu následně vyplněnou a podepsanou ve dvojím provedení zaslat na adresu Jirky Nešněry (ne na adresu svazu). 3.2. Svaz se nepodílí na podpoře representace. ČUS nám nedokáže přispět na representanty (malý sport). 3.3. Dotace možné získat pro mushing přes svaz. Bude zajišťovat Aleš Pícl ve spolupráci s vedením svazu. Je nutné být připraveni a mít veškeré formální náležitosti v pořádku s předstihem. 4. Termínový kalendář Postupně byly odsouhlaseny a potvrzeny termíny plánovaných závodů. • MR Sprint na suchu – 3 studně Horník • MR MID na suchu otevření – Běleč • MR MID na suchu čistokrevní – Radíkov • MR Sprint na sněhu – 3 studně Horník • MR MID na sněhu – Abertamy • MR Long – Šediváčkův long 5. Přijetí nového klubu Schválena žádost Musher klub JCC, z.s. k vstupu pod Svaz sledge dog sportů. Schváleno. Předsedkyně klubu Lenka Pikulová předá všechny náležitosti pro správné zaevidování sekretáři svazu Heleně Byhariové. 6. Diskuse • Je třeba sladit pravidla a řády ohledně přesného stanovení věku pro mládež a juniory. Jasná definice zda platí pro rozhodnutí datum narození či rok dovršení věku apod. Navrhovaná rozpětí: Žáci – 6-12 let, Junioři 13-19 let zapsal: Aleš Pícl