Napsat dotaz

Zápis za schůze ČMSKSP

Zápis ze schůze ČMSKSP dne 17.4.2010 v Železnici u Jičína

Přítomni za STK : Roman Habásko, Jiří Stejskal, Pavel Kučera Přítomno členů : 22 Omluveno : 8 Program : Aktualizace členů ČMSKSP Podle našich stanov byla provedena aktualizace členů. Byli vyřazeni členové kteří o to požádali. Bylo navrženo a odsouhlaseno čestné členství pro členy kteří se v minulosti významně podíleli na rozvoji mushingu u nás. Čestné členství bude zavedeno do našich stanov. Zhodnocení sezony 2010 a hospodaření Bylo odsouhlaseno vytvoření nového přístupu k reprezentaci. Členové reprezentace budou osloveni již na počátku začínající sezony s tím, zda mají zájem reprezentovat na závodech FISTC. Dále bylo odsouhlaseno v případě volných míst doplnit nominované závodníky o ostatní zájemce z řad závodníků s nižší výkonnostní třídou. Na základě nevyčerpání balíčku financí z balíčku pro naší sekci se pokusí Roman Habásko dohodnout s GS o možnosti proinvestování těchto peněz do reprezentace. Seznámení o zasedání FISTC 2010 Pavel Kučera informoval o zasedání FISTC které proběhne v polovině června v Itálii. Tento rok pojede jako zástupce ČMSKSP Roman Habásko a Barbora Zelenková. Nový členové ČMSKSP : Bylo přijato sedm nových členů a jeden zájemce přijat nebyl. Přijatí : Zdena Důšková, Milan Petruželka, Roman Zasadil, Jana Krásná, Vladimír Vraštil, Marie Pacltová, Roman Hofraiter. Nepřijatí : Kateřina Kuráková Možnost startu severských psů bez PP v uzavřených kategoriích : STK obdržela několik žádostí od závodníků jezdících se severskými psy bez PP o možnost startu v uzavřených kategoriích na závodech pořádaných SSPS-ČASPS. Jana Henychová nás seznámila s situací v řádech FISTC a došli jsme k závěru že v rámci našeho svazu nebudeme porušovat základní řády FISTC. Ujistili jsme se že není naším záměrem podporovat krytí psů bez PP. Celý tento návrh vyplývá ze situace kdy si spousta začínajících dogtrekařů a musherů pořídilo pár psů pro individuální disciplíny, kde se nikdy kategorie nedělila na psi s PP a bez.PP. A nebo si musher osvojil do svého týmu psa z útulku a rád by jej nyní zařadil do svého týmu psů s PP. Po diskuzi bylo navrženo povolit účast těchto psů v uzavřených kategoriích na závodech pořádajících se pod hlavičkou SSPS-ČASPS a to pouze na závodech třetí a druhé kategorie. Na závodech MR na suchu, seriálu MR saně, závody poháru FISTC , ME a MS nemůže tým se psem bez PP startovat. Povolení se týká pouze severských plemen uznaných FCI ( SH, AM, SA, GP ) Jako návrh kontroly že se jedná opravdu o psy dle standartu FCI je jejich „bonitace“ a potvrzení výsledku poradcem chovu, rozhodčím, členem STK do platného průkazu psa. Bylo odsouhlaseno že do schůze předsedů v září tohoto roku, vypracuje STK ČMSKSP pravidla pro kontrolu psů bez PP a jejich registraci. Účast na závodech FISTC / WSA Jednohlasně bylo odsouhlaseno i nadále spolupracovat a být členem pouze FISTC. Bylo odsouhlaseno neproplácet náhrady dle našich směrnic za umístění na závodech WSA. Není důvod se hlásit do WSA, pokud samo WSA umožňuje start závodníků z zemí kteří nejsou jeho členy. Musher startující na šampionátu FISTC se dnes může bez sankcí této organizace postavit i na start šampionátu WSA. Pracovní třída : Byl podán návrh Janou Henychovou o potvrzování pracovní třídy i z mezinárodních závodů. Roman Habásko podal návrh o posílení pravomoce člena STK k možnosti potvrdit pracovní třídu na závodě, který nebyl do programu závodů pro potvrzování pracovní třídy předem schválených KSP zařazen. Bylo rozhodnuto že oba návrhy přednese náš zástupce na schůzi KSP. Roman Habásko dne 21.04.2010 v Podbořanech