Napsat dotaz

Vedení Českomoravského SK severských psů svolává na den 16. května 2009 Výroční členskou schůzi

Místo konání: Tři Studně, hotel Horník Začátek schůze 10.00 hod. Program výroční členské schůze ČMSKSP konané dne 16. května 2009 na Horníku: Začátek schůze 10.00 hod Zhodnocení ukončeného ročníku (Habásko, Kučera, Stejskal) Seznámení s účastí na ME FISTC sprint, mid, long (Stejskal,) Seznámení ze zasedání FISTC (Henychová, Kučera) Zhodnocení minulého volebního období Právní postavení ČMSKSP v SSPS a důležitost STK (Habásko, Krejčí, Biháryová) Volby do výboru klubu!! Diskuse Po zakončení schůze proběhne vyhlášení závodů MR 2008-2009

Pravidla pro volby Květen 2009 Volební komise: Helena Biharyová a Veronika Ládková: organizují volby a sčítají hlasy Volby jsou tajné. Kdo může být kandidát? Kandidátku nového výboru předkládá členstvu dosavadní výbor ČMSKSP Kandidáti do výboru nemusí být členem klubu. Zvolením se tak po dobu plnění funkce stávají automaticky členem ČMSKSP. Členstvo může předložit protikandidátku, přičemž do výboru ČMSKSP, se doporučuje zvolit vždy lichý počet a alespoň jednoho zástupce za sprint, za mid a za long a výbor může mít 5 až 7 členů. Nový výbor bude zvolen nadpoloviční většinou přítomných členů Členem ČMSKSP je automaticky každý člen vedení a také oficiální administrátor pracující pro klub. Dále se jím může stát aktivní závodník se psím spřežením minimálně 15 letý, vlastnící závodní licenci, který se v poslední sportovní sezóně aktivně zúčastnil v ČR alespoň jednoho závodu na sněhu s čistokrevným spřežením (tj. byl hodnocen alespoň v jedné z kategorií - C1, C2, B1, B2, A1, U1, MB1, MU1, LB1, LU1) a podal do ČMSKSP přihlášku, nebo ten kdo je sportu jiným způsobem užitečný, podal do ČMSKSP přihlášku. Členem se stává dnem schválení přihlášky výborem ČMSKSP a to po dobu aktivní účasti alespoň v jednom závodě na sněhu s čistokrevným spřežením (tj. byl hodnocen v kategorii C1, C2, B1, B2, A1, U1, MB1, MU1, LB1, LU1) ve sportovní sezóně před konáním valné hromady, nebo po dobu vykonávání funkce, nebo po dobu jakékoliv užitečné spolupráce. . Člen ČMSKSP s právem volby je automaticky každý člen ČMSKSP starší 18 let. Současní členové Českomoravského SK Severských psů (ČMSKSP) Biháryová Helena Bihary Oldřich Čurda Milan Dolejš Zdeněk Fiala Jaroslav Fišer Stanislav Habásko Roman Henychová Jana Hulka Vít Chlaň František Janko Ota Job Milan Krkoška Štěpán Kronus Roman Kučera Pavel Mareček Miroslav Mareš Ivo Mikutová Anita Němec Václav Novotný Roman Ochozka Jan Olšák Dušan Páral Vladimír Pečený Roman Rzitký Jaroslav Rzitký Petr Rzitký Tomáš Řepík Bohumil Sochor Jiří Souček Martin Stejskal Jiří Stejskal Ondřej Šindelář Milan Škoda Martin Škoda Vlastimil Trinkl Ladislav Nově zvolený výbor zvolí ze svého středu prezidenta a jednatele kteří zatupují ČMSKSP u SSPS a FISTC a 3 zástupce pro STK SSPS. za výbor ČMSKSP Roman Habásko prezident