Napsat dotaz

Připomenutí, upozornění, důležité info.

Vážení přátelé, předsedové klubů a pořadatelé závodů. Je 9.8.2008 a to jsou přesně čtyři týdny do schůze předsedů klubů a pořadatelů závodů. Nechci zbytečně plašit, ale řekl bych, že spousta klubů a pořadatelů nedává pozor na termíny a většinou jsou to Ti, kdo si pak nejvíce stěžují. Takže připomínám, že máme několik směrnic, které nám určují jistá data a prověřte zda jste něco nezapomněli. Je poslední šance na jistou amnestii a tím možnost dát si věci do pořádku a to do termínu schůze 6.9.2008.

Ze směrnice č.1 plyne a) Registrovat klub podáním hlášení o existenci klubu, tj. hlášení o činnosti a kopie dokumentů předávaných OVV ČSTV. Zatím je těch kdo splnili málo a když nesplníte nemáte žádná práva. b) Zaslat přihlášku závodu do TK do 31.7., opět to vypadá, že řada pořadatelů nesplnila termín, budou v nevýhodě při sestavování konečné podoby TK. Ze směrnice č.2 plynou základní podmínky a) registrace b) minimální počet členů c) splnění termínů Ze směrnice č.3 plynou uznané náklady na závody a) vzhledem ke změně způsobu financování svazu, bude pravděpodobně možné vyplatit pořadateli většinu uznatelných nákladů a ne pouze paušál jako dosud. b) žádáme všechny pořadatele, aby si do schůze připravili rozpočet závodu z uznatelných nákladů, abychom mohli zpracovat předpoklad dotace na každý závod, mohly by být vyšší než určuje směrnice č.2 c) tyto dotace by mohly být použity i pro financování organizovaných tréninkových táborů, pokud by měl některý klub o podobnou akci zájem může požádat s popisem a rozpočtem, termín je opět do schůze pořadatelů 6.9.2008 Směrnice č.4 o příspěvcích na reprezentaci opět platí pouze pro registrované kluby, Směrnice č.5 je zatím pozastavena.