Napsat dotaz

Pozvánka na členskou schůzi České asociace sleddog sportů, z.s.

Ráda bych Vás pozvala jménem výboru na členskou schůzi, na které rádi uvítáme i zástupce čistokrevných.

Datum konání: 4.9.2021

Místo konání: hotel Horník, Tři Studně, 592 04 Fryšava pod Žákovou horou

Čas konání: 14:00

Program Schůze:

1) Sepsání listiny přítomných

2) Zahájení a volba předsedajícího

3) Ověření usnášeníschopnosti, určení zapisovatele a skrutátora

4) Schválení změny sídla ČASS

5) Představení Aleše Pícla jako ekonoma pro ČASS

6) Stav hospodaření za rok 2020/2021 a rozpočet 2022

7) Schválení samostatného MČR v canicrossu pro rok 2021

8) Projednání podaných návrhů

9) Přijetí nových členů

10) Diskuse

11) Závěr

Přihlášku ke členství do jednotlivých podsekcí zasílejte na sirennka@seznam.cz nejpozději do 29.8.2021. Do přihlášky uveďte jméno, klub a podsekci do které se hlásíte. Vaše přihlášky budou zaslány členům jednotlivých podsekcí, do kterých se hlásíte.

Návrhy k projednání v rámci schůze zasílejte na sirennka@seznam.cz nejpozději do 24.8.2021. Návrhy, které budou zaslány po tomto termínu již nebudou zpracovány.

Jednotlivé návrhy zasílejte ve formátu word nebo pdf ( návrhy zasílané přímo v mailu nebudou zpracovány)

Každý návrh bude obsahovat následující:

1. Jméno předkladatele + klub
2. Popis návrhu a popis současného stavu
3. Konkrétní body, jak návrhu dosáhnout
4. Má-li návrh nějakou finanční investici - její vyčíslení

Těším se na Vaši účast.

Renata Válková

předseda ČASS

 

FOTOGALERIE