Napsat dotaz

Novinky v SŘ pro rok 2004-05:

Jako každý rok proběhla na základě návrhů, diskusí, zkušeností a nově zaváděných mezinárodních pravidel novelizace SŘ. V řadě kapitol byly provedeny jen kosmetické změny, které se týkaly především lepší srozumitelnosti a přehlednosti uvedených ustanovení, některé změny jsou však významné. V následujícím textu uvádím upozornění na změny, které byly více než kosmetické, aby bylo jednodušší a přehlednější seznámení s nimi a v dlouhém textu nebyly přehlédnuty.

1. Změnilo se pořadí kapitol. Podle obsahu byly zatříděny do tří tématických skupin. Část I. Kap. I.- VI. Administrativa před závody Kap. VII.-XVI. Disciplíny, účast, povinnosti účastníků závodu Část II. Kap. XVII.-XXIV. Hodnocení soutěží a výkonnosti 2. V kapitole .VIII. závodní disciplíny(třídy) došlo k několika významným změnám. Změny v této kapitole jsou motivovány dvěma základními poznatky, které se ukázaly za poslední sezóny a vývojem mezinárodních pravidel. - je příliš mnoho disciplín s malým počtem závodníků - je důležité dbát na dodržování délek tratí pro jednotlivé disciplíny, protože to je základní charakteristika odlišnosti disciplín(tříd). Pokud se jedou na stejné trati je to zbytečné tříštění. - vznik nových disciplín a nových způsobů hodnocení na základě mezinárodního vývoje Bylo zavedeno rozdělení disciplín podle délek a podle STYLU: Navíc zavádíme podle typu závodu pro odlišení typů závodů písmeno před označení kategorie. Sprintové kategorie zůstávají bez doplňujícího písmene, písmeno M je pro mid, L je pro Long Na suchu Sprint. Došlo ke snížení počtu tříd v NOME STYLU(spřežení) na dvě Tř.4 a Tř.8, byly zrušeny Tř.6 a Tř.U Na suchu Mid Uznána je třída U(MU, MU1) a třída 6(její kategorie jsou MB, MB1, MB2), MBkj1 a MSc2. Na sněhu Sprint NOME disciplíny(třídy) zůstávají, ale bude kladen důraz na dodržování délek tratí. Třída nemůže být vypsána, pokud pro ni nebude připravena odpovídající trať(délka trati). Novinkou je Nordic style(Ns) jako celek a v něm disciplína Kombinace(P1+Skj1). Kombinace je jednodenní závod, který se jede první den závodu dvoukolově na trati pro třídu C(8km). Skládá ze dvou disciplín Pulka s jedním psem na 8km a Skj s jedním psem na 8km, ale povinně to musí být stejný pes. Pulka se startuje jako první disciplína v závodě, druhé kolo Skj1 se jede na konci závodu nejdříve však po 2 hodinách po dojetí posledního RZT s Pulkou. Před startem Skj1 je třeba, aby pořadatel projel trať a upravil ji, alespoň v rámci jeho možností, tj.minimálně skůtrem se sítí v závěsu. Skj1 je optimální startovat Gundersenovou metodou Druhý den se jede normální Skj1 na trati B(12 km) nebo Skj2 na trati A(16km) Nordic style(Ns) jako celek znamená, že do žebříčku bude každý jednodenní závod v lyžařských(Ns) disciplínách započítán jako samostatný závod. Ale v žádném žebříčku na sněhu ani v MR nebudou lyžařské(Ns) disciplíny hodnoceny samostatně, ale vždy jako pořadí Nordic style(Ns). Pro závodění v těchto Ns disciplínách bude také jen jedno RZT. A co když bude někdo chtít více týmů v Ns? Nejde to, ale může startovat vícekrát i v jedné disciplíně s různým psem. Bude zachováno rychlostní bodování a každá disciplína Ns bude mít svůj index a mírně zvýhodněna bude disciplína Combi, to je záměrné pro zvýšení zájmu o Combi. Takže Mistr ČR v Nordic style nebude za každou disciplínu samostatně, ale budou se sčítat čtyři nejlepší bodové zisky z jednodenních závodů Ns a pak bude ze seriálu vyhlášen Mistr ČR v NsM a Mistr ČR v NsŽ Váha jednotlivých disciplín je určena jejich indexem: (Combi x 1,0 + Skj1 x 0,90 + Skj2 x 0,88) Tímto realizujeme změnu navrženou Švédy a Nory a odsouhlasenou na kongresu ESDRA. Podobně bude probíhat závodění v těchto diciplínách na ME a E-CUPU. V Midu došlo ke snížení počtu tříd Uznané třídy jsou tř.U(MU, MU1) a tř.6(MB, MB1,MB2), MP a MSkj2, V Longu došlo ke snížení počtu tříd Uznané třídy jsou tř.U(LU, LU1) a tř6(LB, LB1) a LPulka Je doplněna možnost pro pořadatele otevřít turistickou třídu pro příchozí mimo závod, která ovšem nesmí překážet oficiálním účastníkům závodu . Kapitola IX Délky tratí Zde je zdůrazněna důležitost délky tratě pro jednotlivé typy závodů i jejich třídy a hlavně nemožnost vypsání některé třídy, pokud pro ni není připravena předepsaná délka tratě. Mid nesmí být prodloužený sprint ani ho kopírovat složením kategorií.. Pro ohrožené třídy jsme našli nouzové řešení pro otestování a uvidíme jak se v letošní sezóně osvědčí. Podle zkušeností můžeme předpokládat, že pořadatelé sprintů připraví pouze dvě tratě a to většinou 8 a 12 km. Tím bychom zrušili třídy 8, Skj2 a U. Nouzové řešení bude povolit start s 8 psy v třídě 6 s RZT pro třídu 6 na trati 12km. Jde hlavně o to, aby větší týmy nemusely vyřazovat dva psy protože pro ně není trať a aby i Ti dva zůstali v tréninku, pokud je někdo nemůže odjet na běžkách. Výhoda tohoto řešení bude - více závodníků v jedné kategorii. Tím vypomůžeme závodníkům s 8 psy, ale co Skj2 a U. Pro U je návrh udělat jednorázové MR na závěr sezóny pro letošek na Kěžicích, na trati 25km. A vést ho jako nultý ročník MR Czech Open pro U a U1. Takže to tak uděláme. To by mohlo být zajímavé i pro midaře a mohla by se sejít slušná početní konkurence. Pro Skj2 zatím nevíme, pokud pro něj nebude trať, tak pro zájemce alespoň vypsat kategorii bez hodnocení do žebříčku, jakási kategrie příchozích nebo turistická nebo tréninková na kratší trati. V Kapitole X. Vyhlašování vítězů v disciplínách Ns na závodech SMR(seriálu MR). Pořadatel se rozhodne pro jednu ze dvou možností nebo pro jejich kombinaci. Za prvé - Každá disciplína může mít samostatné(tzv. malé) vyhlašování po jednodenním závodu. Za druhé - Může být vyhlašování závodu jako celku(tzv. velké vyhlašování) tj. součet výsledku prvního dne Combi a druhého dne Skj1, případně Skj2. Nebo to může být také obojí, malé i velké vyhlašování. Některé závody mohou být plánovaně jednodenní. Zde necháme rozhodnutí na pořadateli, ale je povinen uvést to v propozicích. Pozor prosím na názvosloví! Je třeba odlišovat pojem hodnocení a pojem vyhlášení a pojem vyhlašování Hodnocení je obodování výkonu RZT z určitého závodu a jeho započítání do žebříčku. Vyhlášení je uzavření seriálu MR oficiálním ceremoniálem s předáním medailí. Vyhlašování je akt pořadatele, který tímto ceremoniálem uzavírá svůj Závod, svoji akci. A ještě jeden problém, několikrát se nám opakuje slovo závod ve více významech. Při malé pozornosti může být těžké je odlišit. Závod jako dvoudenní akce nebo jednodenní, ukončená vyhlašováním vítězů Závod jako ukončený sportovní výkon jednokolový nebo dvoukolový ukončený bodovým ohodnocením V Kapitolách XI,XII,XIII, účast, povinnosti závodníka, povinnosti pořadatele nejsou žádné závažné změny smyslu původních ustanovení, ale došlo pouze ke zpřesnění formulací a soustředění nejdůležitějších, ale ne všech, povinností jednotlivých účastníků závodu na jedno místo, aby je nemuseli jednotlivě vyzobávat z jednotlivých kapitol, i když je třeba znát celý řád a neznalost neomlouvá. Je navíc zvýrazněna povinnost pro všechny: Hlídat dodržování pravidel a podávat a přijímat hlášení o porušení pravidel, zvláště pokud se nedostatky týkají agresivity(psů,lidí nebo kohokoli jiného) a dobré pověsti sportu a tím nás všech. V Kapitole XX. Mistrovství republiky je jedna zásadní změna Při vyhlášení konečných výsledků MR budou hodnoceny a vyhlášeny pouze ty kategorie ve kterých alespoň jeden RZT dosáhl I.VT nebo bylo v hodnocení započítáno více než 15 RZT, přičemž první dosáhl alespoň II.VT. Jinými slovy v kategoriích v nichž nikdo nesplní kritéria udělení zlaté medaile nebude udělena žádná medaile, nebude se tedy začínat např.stříbrnou. Ostatní kriteria nominace pro získání medaile zůstávají beze změny. To platí pro sprint a mid. Pro Long a sprint U, U1 jsou pro rok 2005 zrušena výkonnostní kriteria a platí početní limit startujících, minimum 5 závodníků na startu jedné kategorie. V Kapitole XXIV. Sportovní výkonnostní třída Bylo aktualizováno nastavení hranic E rychlostí podle aktuálního vývoje výkonnosti posledních let a podle nových poznatků byla doplněna Ečka nových disciplín.