Napsat dotaz

Návrh na změnu ve vyhodnocení MR

Vážení kolegové, kolegyně,
na základě zkušeností z uplynulé sezóny předkládáme k diskuzi návrh na změnu, respektive doplnění soutěžního řádu. Předpokládáme, že o tomto návrhu bude jednáno na schůzi ČMSKSP 17.4.04 v Benešově. Předkládáme návrh v předstihu, tak aby každý člen s právem hlasovacím mohl po prostudování vyjádřit svůj názor. Domníváme se, že níže uvedený návrh by mohl být ku prospěchu a hlavně k zjednodušení pořadatelům závodů, a že by snad mohla být pozvednuta účast musherů na závodech.

 1. MR jako jeden závod
  • tříkolový, nejlépe 7-14 dní před ME, MS
  • ČT, PÁ, SO – v sobotu večer vyhlášení MR
 2. Délka tratí musí odpovídat pravidlům. Pořadateli přiznat dvojnásobnou finanční dotaci vyplacenou v co nejkratším termínu.
   
  nebo
   

 3. Seriál závodů MR
  • dvoukolový (SO, NE)
  • všechny závody se počítají součtem pevných bodů:
   1. místo 25 bodů 11. místo 10 bodů
   2. 22 12. 9
   3. 20 13. 8
   4. 18 14. 7
   5. 16 15. 6
   6. 15 16. 5
   7. 14 17. 4
   8. 13 18. 3
   9. 12 19. 2
   10. 11 20. 1
          
  Vítězem seriálu je jezdec, který získal nejvíce bodů, bez ohledu na to, kolik závodů dokončil, nebo zúčastnil. V případě rovnosti bodů je brán v úvahu a rozhoduje počet nejlepších umístnění . Trvá – li rovnost i dále, pak o pořadí rozhodne lepší umístnění v posledním, předposledním, případně před-předposledním závodě započítaném do příslušného seriálu. MR se vyhlašuje za účasti alespoň pěti závodníků v kategorii.

Děkujeme, že jste tomuto problému věnovali pozornost


Jaroslav Fiala, Milan Čurda, Jiří Stejskal