Napsat dotaz

Kategorie D - 2 psi?

Kategorie D - 2 psi ve sportu psích spřežení?

1. Pokud si zdůvodníme že dva psi v zápřahu před saněmi jsou ještě spřežení, takové jak ho chápe historie, tak je vhodná malá úvaha. Jako každá skutečnost má vždy svůj historický vývoj, tak i kategorie ve sportu psích spřežení museli nutně projít svým historickým vývojem. Většina musherů zajisté četla romantické povídky z dob zlaté horečky na Aljašce, během které se koncem 19. století vyskytují první oficiální závody psích spřežení. V těchto dobách platil princip jasný - kdo se dostane první do cíle je vítěz. Jednoznačně se nehledělo na počet psů. Kdo a kdy jako první zařadil spřežení do kategorií podle počtu psů není podstatné vědět, je třeba vzít na vědomí pouze skutečnost, že i v kolébce mushingu se v současné době kategorie omezující počty psů objevují. Proč? Kategorie nevznikly proto, aby úplně každý měl svoji kategorii a mohl v ní vyhrát a stát tzv. na bedně. Dělení do kategorií se zavedlo pravděpodobně na nátlak musherů s menším počtem psů. Psi v malých i velkých spřežení jsou schopni vyvinout po určitou dobu maximální rychlost stejnou, pouze větší spřežení dokáže tuto rychlost udržet v časovém pojetí relativně déle. Proto bylo pro menší spřežení požadováno zkrácení trati. 2. Udrží, nebo neudrží tedy 2 psi stejnou rychlost na dané délce trati jako týmy se 3 a 4 psi v kategorii C, kde jsou týmy se 2 psi v současné době zařazeni? Požadují propagátoři kategorie D, kteří tuto kategorii jistě považují za plnohodnotné spřežení, kratší trať a to v důsledku, že nestačí rychlosti týmů s více psy? Pokud ne, tak je jakékoliv dělení kategorie C 2 až 4 psi bezpředmětné. Pokud ano, pak je třeba splnit podmínky početní. Počet kategorií (délek tratí) který se v té které době otevírá je logicky vždy úměrný počtu musherů, kteří svým lobingem tu kterou kategorii prosazují. Evropská historie sportu psích spřežení prošla ve vývoji nejdříve rozdělováním kategorií, protože sport psích spřežení prožíval v Evropě koncem 20.století boom a byla dostatečná konkurence (viz. ČR, kdy se v polovině 90. let na jednom závodě pravidelně scházelo až 130 závodníků a kdy se uvažovalo o regulaci počtu startujících * proč v této době nebyl tlak na otevření kategorie D je mi záhadou). V současné době se počet musherů, kteří se zúčastňují závodů ustálil zhruba na polovině původních počtů. Tento trend je stejný i v Evropě a proto se již dnes u IFSS a ESDRY projevuje snaha kategorie spíše sjednocovat a zvyšovat počty psů ve spřežení viz. MID pouze 2 základní kategorie a to omezená do 6 psů a otevřená bez omezení s návrhem pro příští rok - omezená do 8 psů a otevřená bez omezení 3. Je v České republice tolik závodníků se dvěma psy, aby stálo za to stavět pro ně kratší trať? Současný SŘ říká, že konkurence je dostatečná, pokud je v kategorii alespoň 15 závodníků. Odpověï je jasná. Aby mělo smysl požadovat od pořadatelů krácení trati pro kategorii D je nutné, aby byla praktická šance, že se v ní bude účastnit minimálně 15 závodníků. Tj. bude v ČR minimálně potenciál 15 závodních týmů s 2 psy. Sám si každý může spočítat z loňských závodů, kolik jezdců by se v současné době v kategorii D sešlo v České republice. Srovnávat kategorii D jako psí spřežení s novými disciplínami, které vznikly a stále vznikají na suchu (CC,BKJ,SC1 a 2) a na sněhu (SKJ1 SKJ2) nemá opodstatnění. Zde se jedná o zbrusu nové disciplíny. Tyto disciplíny se prozatím profilují a pouze budoucnost ukáže jaký bude jejich vývoj. Mají především historicky málo společné se spřežením psů, tak jak je spřežení psů po mnoho desítek let chápáno. V historii se vyvíjela pouze disciplína skandinávská (S - pulka), která však měla oddělený vývoj od klasických psích spřežení, protože se vyvíjela především v Norsku. První závody v pulce byly v Norsku již v r. 1931!! Je velice škoda, že tato disciplína, při které se jednoznačně projevuje kvalitní příprava 1 až 3 psů není v ČR zastoupena ani jedním jezdcem. Proto diskuse, která se všeobecně vede o otevření kategorie D by měla odpovědět na tyto otázky: 1. Jsou dva psi před saněmi ještě spřežením tak jak je spřežení všeobecně chápáno? Nebo by dva psy měli být zapřahání spíše před pulku, nebo běžce (běžkaře, cyklistu) a jako klasické spřežení tým se dvěma psy chápat spíše jako kategorii dětskou? 2. Pokud dle bodu 1. je tým se dvěma psy chápán jako plnohodnotné spřežení, je opodstatněné otevírat pro tyto týmy kratší tratě, protože jsou podstatně pomalejší než ostatní týmy v kategorii C? 3. Pokud bod 1. a 2. vyjdou kladně, je v ČR dostatečná základna, aby bylo možno uznat tuto kategorii jako konkurenčně silnou? Pokud si já odpovím na tyto 3 otázky, tak nejsem skálopevně přesvědčen, že by otevření kategorie D pro dospělé mushery v současné době prospělo rozvoji sportu psích spřežení v České republice.