Napsat dotaz

Informace předsedům klubů 2.9.2003

Vážení přátelé, V sobotu 6.9.03 proběhne naše obvyklé setkání delegátů klubů, kde pohovoříme o novinkách, financích, pravidlech a schvalovaní TK na sezónu 2003-2004. Začátek 10,00 - oficiální začátek schůze 11,00.

Pro Vaši informaci a možnost zamyšlení Vám posíláme rekapitulaci v letošním roce vyplacených dotací s přehledem splněných administrativních úkolů. No není to nic moc. Skoro ty peníze ani nemůžeme rozdělit, protože stanovená pravidla nedodrží ani polovina klubů. Pořadatelé také nejsou moc pilní v podání žádosti a doplnění podkladů a tak řada pořadatelů dotaci nedostala. Pro finanční toky by bylo optimální, kdyby každý klub měl svůj účet. Vedení účtu je dnes velmi drahé, a tak je to pro řadu klubů zbytečné, protože příspěvek spotřebují poplatky a pak z něj stejně nic není. O možných variantách jsem psal minule. Peníze na účet budou chodit jakmile bude hotovo vyúčtování, peníze v hotovosti si bude moci vyzvednout pouze zodpovědný zástupce klubu na schůzi, podzim a jaro. Nebudeme je s sebou vozit po závodech. Předběžný termínový kalendář vzniká na webu, ale vypadá to, že sezóna bude docela chudá. Změny SŘ nejsou moc žádány, alespoň podle toho, že podnět na změnu SŘ tak jak má být podán, v písemné formě a v termínu, přišel pouze jeden. Obsahoval dva návrhy: a) Zrušit nominaci pro MR dle čl.XII, d, 8. Tento způsob nominace je základem filosofie hodnocení výsledků sportu psích spřežení. Náš sport je bohužel charakteristický malým počtem závodníků, rozptýlených do velkého množství kategorií a tak v minulosti býval skoro každý Mistem. To nejen snižuje sportovní úroveň, ale i společenskou prestiž sportu, protože pak opravdu každý kdo zapřáhne psy a má známého redaktora je velmistr. Až budeme mít v každé kategorii alespoň 15 závodníků, pak bude možné o zrušení tohoto bodu uvažovat, ale přesto nějaké kriteria nominace na MR musí být. On totiž tento systém pomáhá i naopak. Máme-li špičkového závodníka a je-li v kategorii sám, můžeme mu titul bez obav udělit a je jasné, že si ho zaslouží. A byla by škoda, aby ho nedostal. Závěr: Zrušení tohoto bodu nepředpokládáme. b) Zrušit čl. V. – RZT Můžeme souhlasit s tím, že je to pro někoho trochu složitější, ale ne mnoho. Pokud si každý přihlásí všechno co existuje, je to možné, ale je to také důležitá informace o něm samotném. RZT je přihláška do soutěže. To je snad obvyklé, že když je vypsána soutěž je vždy nutno se přihlásit. LICENCE je řidičák na spřežení a je tedy podmínkou nutnou, ale ne postačující. Pro majitele jednoho psa to může být jedno a totéž, ale pro majitele více psů a jezdce ve více kategoriích to již jedno není. Pro STK je přístup k RZT také informací o znalosti SŘ mezi mushery, také o tom kdo jezdit plánuje a v jakých kategoriích, o tom kdo má kolik psů a také o tom kdo si jak vymýšlí. Není to pro nikoho uzavřeno, dá se to v průběhu sezóny doplňovat, prostě je to volný systém přihlášení se do soutěží probíhajících v sezóně. Bude to velmi důležité pro automatický výpočet řebříčků na webu, jakmile bude systém zprovozněn. Závěr: Zrušení tohoto bodu nepředpokládáme. Další náměty již nebyly písemné nebo se k STK písemně nedostaly. Kdo má e-mail a je uveden na našem webu dostane celý návrh SŘ s novými změnami. Pro ušetření místa zde zmíním jen filosofická východiska navrhovaných změn. Diskuse bude probíhat, každý se může vyjádřit, samozřejmě za návrh se považuje pouze písemná forma. Schválení proběhne do 30.9.2003 a konečné znění bude zveřejněno na webu. Provedeme jednoduchý tisk a zašleme klubům. Změny a doplnění jsou: 1. Je navrženo zavedení kategorie D1 – pro spřežení dvou psů v uzavřených kategoriích 2. Je navrženo zavedení a povinnost kontroly Racepassportu pro uzavřené kategorie 3. Je navrženo bodovat finále MR padesátinásobkem bodů, započítávat do konečného hodnocení MR dva výsledky. 4. Je navrženo za řadit do seriálu více zahraničních závodů a dát možnost započítávat jeden výsledek zahraničního závod do výsledku MR 5. Je navrženo zavést soutěž Český pohár a započítávat do jeho hodnocení pět závodů a z toho možnost max. dva zahraniční. 6. Jsou navrženy nové E rychlosti tam, kde nebyly a tam kde nebyly stanoveny z dlouhodobých zkušeností. Další drobné změny nejsou zásadní a jsou spíše upřesněním a vysvětlením stávajících ustanovení SŘ podle zkušeností uplynulé sezóny. Zdraví Vás J.Krejčí, I.Mareš