Napsat dotaz

Informace klubům 18.4.2003

Vážení přátelé, předsedové klubů. Konec sezóny je vždy doba pro rekapitulaci povedeného a nepovedeného. Sportovní kvalitu sezóny budeme hodnotit v jiném materiálu a zde potřebujeme zrekapitulovat klady a zápory administrativního fungování svazu.

Předsedové klubů by měli znát pravidla a směrnice a na své členy přenášet potřebné informace. Kluby jsou základním článkem fungování struktury ČSTV a předsedové by měli být v obraze a dokázat vše řádně vysvětlit. 1. Každý rok kluby potvrzují svoji existenci zasláním několika dokladů a tím získávají možnost čerpání příspěvků svazu v roce následujícím. Za rok 2002 zaslalo zatím alespoň jeden doklad pouze 12 klubů z celkového počtu 49. Pro přehlednější práci a zjednodušení hledání některých údajů jsme vytvořili formulář pro aktualizaci údajů, jehož přílohou budou povinné dokumenty. Prosím všechny o vyplnění formuláře, doplnění dokladů a zaslání ihned - termín již je za námi, takže poslední nový termín je 30.5.2003. Totéž platí pro pořadatele závodů. Pokud chtějí příspěvek na uspořádání tak jich řada také prošvihla termín. Takže nový poslední termín je 30.5.2003. Totéž platí pro reprezentanty. Všichni termín prošvihli, takže nový poslední termín je 30.5.2003. Adresa pro příjem je: Helena Betty Biharyová, 332 01 Tymákov 29 2. Pro zjednodušení a zpřehlednění finančních toků je třeba, aby všechny kluby měly své konto nebo konto pod hlavičkou TJ. Všechny platby od roku 2003 budou odesílány pouze na konto. Chceme zrušit platby v hotovosti, zbytečně nám přidělávaly starosti. Doplatí se pouze repre za rok 2002 a starší. Všechny starší platby, které nebyly proplaceny z důvodu neexistence konta budou doplaceny, jakmile bude existovat konto na které to lze poslat. 3. Všechny platby budou podle novely směrnice příspěvkem na činnost klubu a čerpání jednotlivých závodníků již bude záležitostí vnitřní organizace klubu. A budou to příspěvky a) na uspořádání závodů, b) za aktivní členy, c) za úspěšnost členů klubu , d) za reprezentaci členů klubu, e) za práci TD 4. V současnosti probíhá proces novelizace směrnic, protože je vidět, že jejich znalost je minimální a pak je také jejich dodržování nedostatečné. Pokud bychom se měli řídit podle jejich znění tak skoro nikdo nemá na nic nárok, což však nechceme. Ale první co je třeba zlepšit je vědomí o jejich existenci a jejich znalost. A to je zase úkol především pro předsedy klubů. 5. To stejné platí pro SŘ a ZŘ. Jejich znalost je minimální, takže by měli alespoň všichni vědět, že je najdou na WEBU www.mushing.cz. 6. Informační toky - klubům měly chodit základní informace 4x ročně v termínech jak hovoří směrnice. Tyto termíny nám splynuly s vyřizováním nových licencí a nebyly plněny. Pro zpřehlednění a zlepšení evidence jsme se rozhodli zřídit funkci generálního sekretáře(GS). Přes tuto funkci půjde veškerá korespondence ke Svazu a od Svazu a bude také hlídat plnění všech stanovených termínů a úkolů. 7. Z důvodu lepší informovanosti jsme zřídili internetovou adresu - WEB www.mushing.cz. Zde se snažíme podávat co nejvíce informací, jsou zde všechny dokumenty a je zde mnoho prostoru pro diskusi. Je důležité, aby alespoň někdo z klubu měl stálý přístup na internet a mohl své členy informovat, i když přímý přístup je asi vyprávěním nenahraditelný. Každý klub(tedy každý předseda) by měl mít svoji e-mailovou adresu, tím se také velmi zrychlí tok informací. Pošta je pracná, pomalá a drahá. 8. Ukončení sezóny proběhne dne 17.5.2003. Místo ještě hledáme a informace o tom kde to bude, proběhne na začátku května, po ukončení výběru. Okamžitě jakmile to bude jasné se samozřejmě objeví na WEBU. 15.4.2003 J.Krejčí, I.Mareš