Napsat dotaz

Info z jednání STK SSPS-ČASPS, Praha, 5.11.2008

Vzhledem k dlouhodobému snižování dotací Svazu od ČSTV se STK rozhodla přistoupit k následujícím opatřením: Úpravy směrnic:

- STK pozastavuje od sezóny 2008/2009 proplácení směrnice č.5 Příspěvek kubů za umístění reprezentanta až do odvolání. - Od sezóny 2008/2009 je zrušen příspěvek za aktivní členy - RZT dle směrnice č.2 - Příspěvek za práci TD dle směrnice č.2 je upraven na 100 % nákladů za PHM (nestartující delegát) a 25 % nákladů za PHM (startující delegát) - Směrnice č.4 - Příspěvek na náklady spojené s reprezentací - nebude rozdíl v úhradě startovného za A a B tým. Všichni nominovaní složí kauci ve výši startovného před tím, než Svaz zaplatí startovné. Kauce bude závodníkovi vrácena v případě, že závodník splní podmínky přidělení (bude platit až pro další nominace). Upozornění: Je pravděpodobné, že proplácení nákladů na dopravu do Rastede bude výrazně kráceno (směrnice udává proplácení ve výši 20-100 procent nákladů). Pokud více závodníků jedoucích v jednou autě získá nárok na proplácení, bude samozřejmě krácení nižší. !!! Vzhledem ke zmenšeným fin. zdrojům se termín odevzdání vyúčtování (cesťáku) - 14 dní po závodu - nebude prodlužovat !!! Po uplynutí 14 dnů se rozúčtuje částka vyhrazená na dopravu mezi ty, kteří předložili vyúčtování, a do měsíce bude proplacena. Je třeba hledat nové zdroje příjmů - např. od Ministerstva školství - Rozvojový program (Stejskal), sledovat na krajských stránkách vypisované granty. Resty z minulých let: STK se rozhodla proplatit všechny resty, pouze dotace za členy a RZT dle sm.č.2 bude proplacena zatím jen částečně (celá dotace za členy a část dotace za RZT). Úpravy v Soutěžním řádu - Zapracován Řád ochrany zvířat, - zrušena nutnost písemných listin - licencí, RZT - vše je ke stažení na webu - Racepasport - zrušena povinnost pořadatele vybírat a kontrolovat - Min. délka midových závodů snížena z 35 na 30, - V názvech kategorií Ž (ženy) nahrazeno W (např. CCW) - Zkrácena délka U z 25 na 21 km - Mid na suchu 10-25 km, - Maximální startovné na závodech seriálu MR sprint+mid 300 Kč/1den, long 500 Kč/den - Teploty vypuštěny - řeší ŘO, - Kontaktní adresa na zasílání výsledků se mění z kontakt@mushing.cz na vysledky@mushing.cz - SVT - přidána Sc1.1 včetně hraničních hodnot Úpravy v Soutěžním řádu platí již pro tuto sezónu. Platný Soutěžní řád bude vystaven v nejbližší době. Úpravy v Závodním řádu Budou upřesněny samostatným článkem, budou platit od další sezóny.