Napsat dotaz

GENERÁLNÍ ZASEDÁNÍ FISTC– PAŘÍŽ

Paříž14. a 15. června 2003 proběhlo zasedání národních zástupců členských zemí FISTC- Mezinárodní federace sportu čistokrevných psích spřežení – v Paříži, kde i náš stát reprezentovali dva zástupci: Pavel Kučera a Jana Henychová.

Dovolte mi zde, seznámit Vás s nejdůležitějšími výstupy z tohoto zasedání. Nejedná se o zápis schůze, ten bude- doufám brzy- dostupný na stránkách FISTC- v angličtině- v plné podobě.

Přítomni byli zástupci Francie, Švýcarska, Belgie, Německa, Holandska, Nizozemska, Rakouska, Monaka a Itálie, Slovenska a České republiky.

 

Bod 1, 2, 3, 4: Po přivítání, presentaci a zjištění počtu členů s platným volebním právem byl schválen zápis z posledního zasedání v Bratislavě.

Bod 5: Dále byly předneseny zprávy presidenta Franca Manata (Francie) , více presidenta Miroslava Daňa (Slovensko) , sekretáře Luca Puta (Belgie), technického delegáta za sprint Franze Stadolky (Německo), technického delegáta za mid a long Oliviera Favreho (Francie) , zpráva o hospodaření Waltrem Treichlem ( Rakousko) a hlavního veterináře Arna Roose (Holandsko).

Tyto zprávy se vyznačovaly stručností a výstižností. Shodné body se dají nacházet u kladného hodnocení proběhlého MS ve sprintu ve Werfenwengu, rozpaky nad opětným neuskutečněním závodu ME v midu a longu a rozpaky nad nedodržením závazků ze stran pořadatelů závodů evropského poháru a následně i nemožnost závěrečného vyhlášení této akce.

Zpráva hlavního veterináře obsahovala především připomínkování k dokumentu Animal Welfare protocol- dokument k zajištění ochrany zájmů zvířat, v našem sportu. A mělo dojít i k jeho odsouhlasení a tím i potvrzení jeho závaznosti pro všechny členy federace. Překlad tohoto dokumentu připravuji a bude brzy k dispozici na webu. V anglické podobě je umístěn na stránkách FISTC.

- V tomto dokumentu se nenalézají v zásadě žádné rozpory s naším soutěžním a závodním řádem. Diskuse se rozpoutala pouze v bodě kolem doporučené teploty při závodech. Netušili by jste jaké všechny alternativy lze vymyslet. Výsledkem je konstatování, že podmínky a okolnosti mohou nastat tak rozdílné a z toho vyplývá pouze doporučení pro pořadatele zvážit vhodnost startu, při původních délkách tratí, při teplotách vyšších 15 o C. Toto doporučení se ale vztahuje i k musherům samotným, zda své psy nevystavují riziku.

Poznatek je asi následující. Zástupce států, kteří pořádají nejméně závodů a nebo snad nepořádali závody nikdy, napadá nejvíce alternativ jak pořadatelům znepříjemnit život nejrůznějšími striktními omezeními. Jsou schopni vymyslet poučku a předpis úplně na všechno….

- Byla odsouhlasena změna, že nesmí býti ponecháni psi na stake outu bez dozoru a že pořadatel musí pro závodníky zajistit další startovní číslo, třeba papírové, které bude umístěno viditelně za sklem auta, aby bylo jasno komu psi patří.

- Další sporný bod nastal u technického vybavení - přepravních boxů.

Jsou navrženy rozměry pro:

box pro jednoho psa: délka= 1,25x délka trupu psa, šířka= 0,6x délka trupu psa, výška= 1,2x kohoutková výška psa,

box pro dva psy: délka= 1,25x délka trupu psa, šířka= 0,9x délka trupu psa, výšk a= 1,2x kohoutková výška psa většího psa.

Opět nastala bouřlivá diskuse, dozvěděli jsme se při ní, že Holanïani letos měli problémy na hranicích s Rakouskými celníky, kteří jim boxy přeměřovali podle všeobecných zákonů týkajících se přepravy zvířat a následně, že po nich vyžadovali i náhubky/ košíky a vodítka pro každé zvíře- podle existence Rakouského zákona vyžadujícího tyto pomůcky u každého psa vyššího 50 cm kohoutkové výšky…

Závěrem je, že se schválení dokumentu odkládá. Je nutno zjistit přepravní podmínky pro zvířata v jednotlivých členských zemích a pak předpis FISTC upravit tak, aby vyhověl všude.

VELIKOSTI STÁVAJÍCÍCH BOXÙ BUDOU JEŠTÌ LETOS TOLEROVÁNY, ale příští rok budou požadované rozměry vyžadovány. Všem je jasné, že toto omezení není možno nařídit ze dne na den, ale předpokládá se, že jeden rok je dostatečně dlouhá doba.

Bod 6: Zpráva finanční komise.

Bod 7: Byl přijat nový členský stát: Monako s 5 –ti člennou členskou základnou a přibližně asi s 60 psi, zkratka klubu je C.M.S.D. a jeho presidentem je Apolloni Ermenegildo Eros . Dále bylo částečně přijato i Skotsko, ale protože tamní musher je pouze sám, byl přizván pro výši vstupních poplatků za čestného člena, ale bez volebního hlasu. Je snaha získat další členské země, ale některé, které mají třeba musherů dost, jako například Rumunsko, nemají zase peníze na zaplacení vstupních a dalších poplatků…

Bod 8: Z připomínek a návrhů jednotlivých členských zemí uvedu jen ty, které byly zásadnějšího charakteru, protože řada připomínek se vyřešila přímo na místě bez potřeby nějakých změn v pravidlech a řada delegací se dotazovalo na to samé.

 • Nutnost zachovat posloupnost- nejprve mistrovství ve sprintu a následně mistrovství v midu a longu, protože řada sprinterů má na závěr sezóny zájem účastnit se i delších závodů. Je možno ve výjimečných případech toto porušit, protože je lepší míz závod v dřívějším termínu, než nemít závod vůbec.
 • Nutná změna podmínek Evropského poháru. Doposud státy, které se přihlásili k pořádání závodu Evropského poháru museli FISTC zaplatit 300,- EUR a zaslat výsledkovou listinu. Tím byl závod zanesen do tohoto poháru. Letos tyto závody byly pouze tři a pouze tyto podmínky splnily Slováci na Donovalech. Holanïani a Rakušáci závod uspořádali, měli malou účast a tak peníze a raději ani výsledky neposlali. Výbor se následně rozhodl letošní Euro-cup zrušit. Vůči tomu se však ohradili Slováci, kteří se cítili tímto postupem poškozeni. Výsledkem letošního Evropského poháru se stávají výsledky z Donoval. Výsledkem hlasování se účastníci shodli na nutnosti zachovat tento Evropský pohár, ale také na nutnosti změny podmínek pro pořadatele. Pořadatel je povinen zaplatit FISTC zálohu 100,- EUR a po závodě zaslat 3,- EUR za každého účastníka a výsledky.
 • Proč se používají spreje pro psi kteří nezávodí, když jsou všichni psi čipováni? (Dobrá, nebudou se barvit. Sepíší se čísla jejich čipů do seznamu nestartujících psů.) Barvit se ale může dál, protože to je jistě přehlednější.
 • Kategorie D1/2 budou mít trať stejně dlouhou jako C1/2 a nebude prováděno žádné omezování váhy mushera a saní- jak někteří požadovali. D1/2 jsou kategoriemi jen pro sprint.
 • Žádná diskriminace pro závodníky účastnící se mistrovských závodů otevřených.
 • Databáze psů závodících na mistrovských závodech FISTC bude i nadále obsahovat jméno chovatele. Nejedná se o diskriminaci, ale o konstatování faktu. Zároveň se jedná o interní informace FISTC, nepřístupné veřejnosti. Pes který bude jednou vyřazen, pro nevyhovění standardu, je vyřazen na vždy.
 • Účast minimálně dvou mezinárodních rozhodčích- posuzovatelů exteriéru- je na mistrovských závodech FISTC povinná. Pořadatel si tyto lidi zajišťuje sám. V případě organizačních potíží se pořadatel musí obrátit na výbor FISTC, který mu vhodného rozhodčího zkontaktuje. Náklady na tohoto rozhodčího hradí pořadatel. Bylo uvažováno uvalit na pořadatele hrozbu tak vysoké pokuty pro případ neúčasti těchto dvou rozhodčích, aby byl nucen vynaložit i zvýšené náklady na jejich zajištění. Varianta nabídnutí pomocné ruky ze strany FISTC, než hrozby, bylo shledáno průchodnější.
 • FISTC neuznává psy s papíry ÕSHS.
 • Náš návrh aby jednotlivé etapy závodů LONG byly delší než 45 km prošel.
 • Navrhli jsme také změnu kategorií v závodech MID- limitovaná-do 6 psů, otevřená- 7 a více psů. Tento návrh neprošel hlavně z důvodu zděšení sprinterů, protože by se midů také rádi účastnili. Bylo doporučeno vyzkoušet toto dělení u nás, na národní úrovni, a po ročních zkušenostech opět o tuto úpravu požádat.

Bod 9: Výsledky Evropského poháru. Ceny budou zakoupeny a zaslány na Slovensko.

Bod 10: Závody do Evropského poháru na sezónu 2003/04 přihlásili:

3.- 4. 1.2004 Crottendorf (Německo)

3.- 4. 1.2004 Weng (Rakousko), jedná se ještě o možnosti změny termínu, nebo budou tyto dva závody souběžně. Vzdálenost mezi těmito místy je asi 500km.

6.- 8. 2.2004 Donovaly (Slovensko)

březen 2004 ????????? (Česká republika)

ME Sprint 13.- 15.2.2004 Auronzo (Itálie)

ME MD/L– 21.- 26.1.2004 Deštné v Orlických horách (Česká republika), po dlouhé diskusi ohledně posunu termínu…, dále jsou respektovány zvláštnosti tohoto závodu a zároveň i umožněno startovat samostatný závod Šediváčkův long, jako závod poháru Iron sleddog man.

 

Bod 11: Jednotlivé země stanovili počty závodních týmů účastnících se ME/ sprint/ mid/ long. Česká republika má na sprint 8 míst, na mid 10 a na long také 10, hlavně proto že závod mid/long pořádáme.

Bod 12: Příští zasedání FISTC uspořádá Česká republika. Účastníci si hradí většinu nákladů sami, je nutno zajistit vhodný prostor a ubytování se snídaní a na naše náklady, nebo náklady možného sponzora, zajistit sobotní oběd a večeři. Tato akce se nebude konat v Praze!

Bod 13: Každý stát nahlásil počet svých musherů za uplynulou sezonu.

Bod 14: Další:

 • Webová stránka FISTC je dlouhodobě zanedbána. Správu přejímají Belgičané.
 • Rakousko má 4 kluby, je nutno vytvořit jednu federaci, která by hájila zájmy všech jejích klubů u FISTC. Momentálně je jejich vystupování na úrovni FISTC velmi zmatečné a nikdo neví, co kdo u nich dělá a o čem s FISTC jedná.
 • Probíhají jednání o možnosti začlenění mezi Olympijské sporty.
 • Nepodporovat WSA a ani svou účastí na závodech WSA nesnižovat kredit FISTC. WSA je odtržené z FISTC, konkurenční společenství, které klade menší, nebo zcela jiný důraz na čistokrevnost zvířat než FISTC.
 • Byly představeny dva projekty na sezónu 2004/05. Svoji představu o pořádání MS ve sprintu a zároveň ME v midu a longu v jednom týdnu představila Slovenská delegace, která již investovala nemalé peníze na přípravu propagace této velko akce. Dále byl představen další kandidát na pořádání ME v midu a longu- Innerkrems, Rakousko- Wealtrem Treichlem. Tito dva kandidáti o sobě předem nevěděli a tak zde vládla z jejich strany dost velká nervozita. Rakouská presentace byla doplněna videem z letošního závodu a u všech byla přijata velmi pozitivně. Nakonec na hlasování o kandidatuře nedošlo a kandidáti se sami dohodli. Donovaly budou pořádat MS sprint 2005 a zároveň závod Evropského poháru v midu a longu.Rakouské Innekrems bude pořádat ME MD/L- 2005.

Závěrem mohu konstatovat, že naše asociace je před všemi daleko ve předu co se týče vyjasnění mnoha věcí. Taktéž se můžeme pyšnit jednotnou strukturou a jednotným postupem. Mnoho věcí, nad kterými se zde vedla vášnivá diskuse už máme vyřešeno a formulováno v závodním a soutěžním řádě. Taktéž je ojedinělá naše spolupráce s otevřenými, protože o tom si jinde mohou nechat jenom zdát. Dalším příjemným poznatkem je poznání přívětivé tváře FISTC. Při dohadování detailů ohledně námi pořádaného M E v midu a longu padla milá věta: Když přijede na Váš závod zástupce FISTC neobávejte se inkvizitora, ale očekávejte pomocníka ….

 

 

Výbor FISTC

Franco Manato a Olivier Favre- delegát mid/long a česká výprava

Franco Manato- Pesident FISTC a Jana Henychová

17.6.2003