https://www.traditionrolex.com/10Členská schůze ČMSKSP Nová Živohošť | mushing.cz - vše o sportu psích spřežení https://www.traditionrolex.com/10

Napsat dotaz

Členská schůze ČMSKSP Nová Živohošť

Termín: sobota 29.4.2023 v 16:00 hod. Místo: Junior camp, Nová Živohošť

Program schůze:

1) Zahájení schůze

2) Schválení programu jednání

3) Zpráva Výboru o stavu ČMSKSP / ČASS / FISTC

4) Zpráva o činnosti a dění ČMSKSP / ČASS

5) Zpráva o MS FISTC Abertamy

6) Přijímaní nových členů                                                                                                                                                                   

7) Reprezentace                                                                                                                                                                                 

8) Projednání podaných návrhů                                                                                                                                                        

9) Diskuse                                                                                                                                                                                          

10) Závěr

Přihlášku ke členství zasílejte e-mailem na adresu r.zasadil@seznam.cz nejpozději do 28.4. 2023. (přihlášky poslané na schůzi v Bělči budou znovu projednány)
Návrhy k projednání čleskou schůzí zasílejte e-mailem na adresu r.zasadil@seznam.cz do 25.04.2023. N
ávrhy, které budou zaslány po tomto termínu či nebudou řádně zpracovány, nelze brát v potaz.

Každý návrh bude obsahovat následující:
1. Jméno předkladatele + klub
2. Popis návrhu versus popis současného stavu
3. Konkrétní body, jak návrhu dosáhnout
4. Má-li návrh nějakou finanční investici - její vyčíslení
5. Jednotlivý návrh bude v souboru word či pdf (nikoli přímo v e-mailu)

Roman Zasadil

předseda ČMSKSP

https://www.traditionrolex.com/10