Napsat dotaz

Zápis z výroční schůze ČMSKSP z 9.7.2016

Přítomni:

Přítomni: Roman Habásko, Miln Šindelář, Pavel Kučera, Petr Gurega, Pavel Hladovec, Klára Hladovcová, Jiří Stejskal. Ondřej Stejskal Omluveni: Jana Henychová, Roman Zasadil, Lukáš Klíma, Veronika Klímová Hosté: Jiří Nešněra , Dagmar Nešněrová Program schůze: 1) Stav ČMSKSP a hospodaření ČASS, 2) Spolupráce s ČASS / ČUS/ ČOV 3) Oznámení o registraci nových stanov a změně sídla ČMSKSP 4) Cíle pro sezonu 2016/2016, reprezentace 5) Informace od ČASS 6) Přijímání nových členů ČMSKSP 7) Diskuse Na úvod členské schůze proběhlo sečtení platných členů a bylo konstatováno, že členská schůze není usnášení schopná. Byl vyhlášen nový termín schůze a to 30 minut po okamžiku kdy bylo výborem oznámeno, že řádná členská schůze není usnášeníschopná. Náhradní členská schůze byla svolána na 10.30h a program náhradní členské schůze byl shodný s programem původním. 1. Stav ČMSKSP a hospodaření Předseda ČMSKSP informoval členy o zpracování nových stanov a změně klubu na zapsaný spolek. Nové stanovy obdrží členové ČMSKSP během měsíce srpna k připomínkování tak aby do konce měsíce srpna mohlo dojít k podání zápisu nových stanov k příslušnému soudu. Bylo jednohlasně schváleno že nová adresa spolku bude vždy totožná s adresou předsedy spolku. Informace o hospodaření svazu přednesl Jiří Nešněra, který předložil k nahlédnutí celkové hospodaření svazu za uplynulý rok. Na účtu svazu je cca 1,5 mil. Kč. Předloženo kompletní účetnictví s daňovým přiznáním za rok 2015 . Účet pro příjem dotací na mládež do 19-ti let od ČOV byl ztransparentněn na adrese https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2400746652. Jedná o peníze použitelné jen na přesně vyjmenovanou činnost s mládeží. S Romanem Habáskem pohovor na Olympijské výboru- dotace na mládež, čerpání do dvou let. Toto má na starosti Roman Habásko. Podmínkou získání dotace : dítě do 19 let, které absolvuje alespoň 3 závody v kalendářním roce pořádané musher klubem. Dotaci vyplácí klub na sportovní vybavení za základě dokladu. Do výsledkové listiny musí pořadatel dopisovat rok narození. Na poplatcích za licence bylo vybráno cca 250 tis. Kč, 60% bylo vráceno zpět klubům. Provoz svazu je financován z vlastních příjmů. Z ČUS jsme dostali jednorázovou bezpodmínečnou dotaci 250 tis. Kč na provoz. V rámci ČUS je asi 20 malých sportů jako je ten náš, se kterými jednáme jednotně v otázkách hlasování. Hlídání a zpracování dotací: ČMSKSP klub navrhl a požádal Jiřího Stejskala, zda by se neujal práce okolo dotací z ČUS. Jiří Stejskal si ponechal lhůtu na rozmyšlenou tak aby se mohl zorientovat v této problematice. Pokud se práce ujme Aleš Pícl, souhlasíme s jeho nominací ČASS. 2. Spolupráce s ČASS Byl doručen návrh ČASS o změně části směrnic, výběru licencí, účasti na závodech tzv. příchozích - Souhlas všech přítomných s podporou návrhu na sloučení MČR, za předpokladu změny směrnic  finanční náhrada organizátorům za odebrání pořádání MČR (15 000 Kč za závod na sněhu / 30 000 Kč za závod MČR na sněhu) - Souhlas všech přítomných s vypracováním rozpočtu na 4 roky - Nebylo hlasováno o úpravě definici o mezinárodně významném závodu, z důvodu absence podkladů - změně bodu (odsouhlasení přepracování směrnice – zpracování přísluší STK) - Souhlas všech přítomných o pořádání MČR mimo území ČR za předpokladu nepříznivých podmínek uspořádat závod n území ČR (v případě, že nebude možno uspořádat závod na území ČR) - Souhlas všech přítomných o poskytnutí 5 000 Kč organizátorovi závodu za použití čipů/fotobuňky - Souhlas přítomných o ponechání titulů MČR – uzavřené závody s udělením titulu MČR – 1 člen proti - LICENCE – z 1 000 Kč vráceno klubu 600 Kč (za předpokladu včasného zaplacení – do poloviny září), junioři 100 Kč bez návratu určité částky - Souhlas všech přítomných s tím, že závodník, jemuž bylo přiděleno DID nemůže být zařazen do kategorie příchozích (v případě neaktivní licence) - V případě, že chce startovat, musí si zaplatit licenci - Licence je nutná pro účast ve všech závodech zařazených v TK - Je na pořadateli zda kategorii příchozích vyhlásí - Souhlas všech přítomných, že organizátor může otevřít kategorii příchozích s podmínkou, že bude trať pouze jednokolová (v případě shodné trati s hlavním závodem) nebo zkrácená trať dvoukolová - Souhlas všech přítomných, že kategorie příchozích nesmí být shodná s plnohodnotným závodem, účelem kategorie je vyzkoušet si závod (sport psích spřežení) - Souhlas všech přítomných s ponecháním současných tříd závodů. 3. přijímání nových členů Klára Hladovcová, Pavel Hladovec, Ondřej Stejskal 4. reprezentace ČMSKSP Informace o závodech a nominace na závody FISTC ME/MS budou probíhat tak jako doposud. Zapsala: Klára Hladovcová