Napsat dotaz

Z Á P I S ze schůze ČMSKSP - 14.5.2005, Benešov u Prahy

Dne 14.5.2005 se konala schůze ČMSKSP v Benešově u Prahy.

Z Á P I S
ZE SCHÙZE ČMSKSP ZE DNE 14.5.2004
Benešov u Prahy

Přítomni-za vedení ČMSKSP: I.Mareš, P.Kučera, V.Škoda, J.Henychová
Host: J.Krejčí

Schůzi zahájil I. Mareš, přivítal přítomné a hosty.
1/ Zpráva o závodech sprint, sezona 2004/2005 – V. Škoda
2/ Zpráva o závodech mid a long, sezona 2004/2005 – I. Mareš
3/ J.Henychová: zpráva FISTC
Zasedání v Belgii 2005
Soutěž Evropského poháru - v každé zemi se určí závod, který se bude započítávat do Poháru.
Problém s tím, kdo jezdí na špici, je více sledován a kontrolován rozhodčími FISTC. Konkrétně na MS náš jezdec /Štěpán Krkoška / musel projít několikanásobnou kontrolou čistokrevnosti psů.
Diskuse:
I.Mareš-poukázal na mnoho kategorií v LONG, mělo by se ubrat, v médiích pak ztrácí o náš sport zájem, je v kategoriích chaos, mnoho vítězů.
P.Kučera-na Deštném to vyřešil tak, že do novin nahlásil pouze vítěze otevření a čistokrevní, ostatní byla interní záležitost.
J.Henychová- se domnívá, že návrh na sjednocení kategorií v MIDech na úrovni FISTC neprojde, protože je zjevná značná fixace evropských závodníků na klasické dělení kategorií.
J.Henychová spravuje webové stránky FISTC.
V příští sezoně, předběžně - ME ve sprintu v Rakousku St. Ulrich v únoru 2006- skoro samá rovina, ME v midu a longu v březnu na Slovensku na Krahulích.
Snaha o to, aby se sport psích spřežení stal disciplinou na OH, podmínka výboru OH je, aby psí spřežení byla pouze jedna světová organizace, OH nemá zájem o discipliny se zvířaty.
J.Krejčí-zpráva z Aljašky, potvrzuje údaje J. Henychové, že OH nemá zájem, mezi sebou se nemůžeme dohodnout a to pro OH značí problémy.
J.Ochozka- kladně hodnotí dnešní činnost FISTC, myslí si, že by se mělo vyměnit vedení FISTC.
Úkol: připravit zprávu pro FISTC, jak se osvědčilo sjednocení kategorií v závodech typu mid a long v ČR v minulé sezoně /J.Henychová, P.Kučera/.

4/ Nový model jednotného oblečení pro reprezentaci- přivezla na ukázku J.Henychová
a/ AB Sport-bunda – bez podšívky, šusťák, modročervená
b/ bunda z pracovních oděvů – s podšívkou, šusťák, modročerná, cca 650,-Kč
Odsouhlasena: bunda b/, modročerná s bílým potiskem loga SSPS ČR na zádech
Návrh: reprezentanti dostanou bundy bez poplatku, ostatní si bundu zakoupí za vlastní peníze, nebo část. Způsob financování bude upřesněn po dohodě se sekcí otevřených.

Diskuse:
Oblečení pro obě dvě sekce, nebo pouze pro čistokrevné?
Podle jednotlivých objednávek objednat počet ks, jak to dát na vědomí všem závodníkům, jak to zorganizovat, aby bundy měli možnost vidět a zkusit?
Návrh: vyčlenit pro obě sekce dvě stejné částky na oblečení pro reprezentaci, ať si každá sekce za tyto peníze pořídí oblečení dle svého vkusu. Konečný návrh- bundy dodat zadarmo pro reprezentanty.

5/ Organizace SSPS – s organizací Svazu seznámil přítomné I. Mareš.
Historie a současnost. Do r. 1995 byla v ČR pouze jedna organizace sdružující čistokrevné seveřany - ČMSKSP, po tomto roce vznikaly další jednotlivé kluby v ČR. Postupně začal ČMSKSP zanikat.
V roce 2000 se činnost obnovila, k dnešnímu dni čítá 42 členů s čistokrevnými psy.

Návrh: účast prezidenta sekce čistokrevných na schůzi sekce otevřených / J.Krejčí se pravidelně na pozvání zúčastňuje zasedání ČMSKSP /.
Snaha zprůhlednit finanční politiku SSPS, byla vyhotovena nová směrnice o vyplácení příspěvků. Tím se konto Svazu nenavyšuje a peníze plynou klubům.
Bylo by vhodné zhruba do listopadu udělat předběžný rozpočet Svazu a pak s penězi
dle rozpočtu nakládat.
V. Škoda: myšlenka „Jeden Svaz v ČR“
Návrh byl již vytvořen, ale není dodělán. Koncepce je připravená, musí na tom pracovat a doladit detaily nový výbor ve spolupráci se sekcí otevřených.
a/SSPS – sekce čistokrevných a otevřených – nová myšlenka – jeden Svaz jako člen ČSTV, v něm sekce spojené. V současné době je členem ČSTV Česká asociace sportu psích spřežení, ta je na ČSTV tedy napojená i finančně.
b/V dnešní době není rozhodné, kolik je v sekci členů, vše záleží na vzájemné dohodě sekcí. Cílem je co nejvíce zúžit kontakt obou sekcí.
Sekce otevřených je převážně sprintová, sekce čistokrevných je členitější.
Sekce ponechat, pouze lépe spolupracovat a přehodnotit náklady a náročnost podle složení členů v sekcích.


6/ Diskuse
J.Krejčí- do konce r. 2006 platný Závodní řád, do konce roku 2006 se musí schválit Řád pro svod a ochranu zvířat, tedy nový Závodní řád. I. Mareš se této práce ujal, spolupracovat bude s J.Krejčím, na webu je kontakt na zástupce ochrany zvířat.
J.Nešněra – spolupráce obou sekcí, chce v zásadě sjednotit obě sekce jako jednu organizaci.
Zabýval se úbytkem závodníků, proč nejezdí na závody. Předá rozpočtovou koncepci pro podporu závodníků, lépe je motivovat, aby pořadatelé nedělali závody pro pár lidí. Předloží tento návrh výboru.

J.Stejskal – založit práci Svazu na práci jednotlivých komisí, aby nerozhodoval jeden člověk.
Tímto směrem vést práci výboru.

J. Sochor – když se něco rozhodne, aby to platilo nejméně dva roky, aby se neustále něco neměnilo, vzniká potom chaos v informacích.

I.Mareš – práce nového výboru, přehodnocení koeficientů pro bodování, jakým směrem se ubírat.

J. Fiala – myslí, že úbytek závodníků je špatným bodováním, že raději jezdí závodit na Slovensko. Ostatní mají názor, že Slováci mají více sponzorů a lépe upravené tratě / na konkrétních závodech /, nebo z Čech zase jezdí raději do Německa, kde jsou prý také lepší tratě.

Z.Dolejš – nedělat závodní týmy, zjednodušit administrativu závodů a administrativu celkem.

L. Trinkl – je v zásadě proti koeficientům, zrušit tento systém bodování.

J.Henychová – koeficienty je výborná věc, ale vidí problém v tom, že závodník, který je nejlepší v Evropě, nedosáhne díky koeficientům na mistra republiky. Vzniká zde dilema, protože závodníků jak v Čechách , tak i v Evropě ubývá.
Návrh: Nepoužívat koeficient při udělování tytulu mistral republiky ale pouze zařadit závodníky, kteří mají nejlepší koeficienty, do týmu reprezentace ČR a dát jim dotaci na závodní sezonu.

V.Škoda – koeficienty mají jedinou vadu, vysokou administrativu, je nutné správně stanovit E-rychlost, délku tratí. Avšak je to určitý parametr, který je důležitý a v dnešní podobě jsou koeficienty nastaveny ve kvalitní podobě.

J.Krejčí – úbytek našich závodníků – v cizině nestartuje více závodníků v jednotlivých kategoriích, než u nás, naopak. U nás je více závodníků. Trend psích spřežení již odezněl, dnes se tomuto sportu věnují jenom ti, kteří ho mají jako životního koníčka a obětují mu svůj čas a život. Je stále těžší shánět sponzory, závodníci si je musí ve většině platit sami, proto zůstávají jen Ti nejvěrnější a je nutné počítat s úbytkem závodníků.

I.Mareš – dnes v ČR probíhá stále větší privatizace pozemků, bude stále těžší najít tréninkové a závodní tratě. Nutná budou povolení, další administrativa, možná i finanční poplatky za průjezd po pozemku. Pravděpodobně to negativně ovlivní i počet závodů.

Z.Dolejš – připravuje vybudování tratě pro psí spřežení – okruh pro sprint, upravené rolbou.

M. Čurda – upozornění, že na webu jsou zatím špatné výsledky MR, jsou tam uvedeny chybné závodní týmy. Je nutné, aby všichni, kdo si toho všimnou, kontaktovali sekretáře Svazu a tím se chyby odstranili.

J.Nešněra – špatná spolupráce se správcem webu, není schopen jim poslat hesla na přístup na web. V minulém roce přišly licence s hesly na web, ale hesla nefungovala. Od té doby žádná spolupráce ani odezva.


Volby nového výboru
Člen výboru musí vlastnit telefon, být mobilní, věnovat se sportu psích spřežení aktivně nebo pasivně, být seznámen s historií tohoto sportu a s novinkami v tomto sportu, sledovat aktivně všechno dění okolo, být komunikativní.

Tajným hlasováním byl zvolen nový výbor:
Sprint:
Stejskal Jiří
Škoda Vlastimil
Mid:
Henychová Jana
Bihary Oldřich
Long:
Kučera Pavel
Hlasovalo celkem 28 zúčastněných /100%/, všechny hlasy byly platné.

Volba prezidenta pro ČMSKSP:
Prezidenta zvolil nový výbor:

Prezident ČMSKSP - Vlastimil Škoda

Výbor zvolil zástupce čistokrevných do STK:
Sprint-Jiří Stejskal
Mid-J.Henychová
Long-P.Kučera

Zástupci za ČR pro zasedání FISTC 2005: Jana Henychová, Pavel Kučera
Z jednání nového výboru ČMSKSP:

Úkol:
Udělat veřejnou oficiální nominaci pro reprezentaci, pravděpodobně nejdéle
do konce září 2005.

Diskuse:
Návrh: Udělat vyhlášení vítězů MR na posledním finálovém závodu. Pokud by se závod nekonal, termín tohoto závodu bude platit pro vyhlášení MR.
Návrh: pro reprezentanty bundy zadarmo, ostatní závodníci za částečný poplatek.

Zapsala dne 14.5.2005