https://www.traditionrolex.com/10MS IFSS 2019 onsnow - Bessans - Francie - ČESKÁ REPREZENTACE | mushing.cz - vše o sportu psích spřežení https://www.traditionrolex.com/10

Napsat dotaz

MS IFSS 2019 onsnow - Bessans - Francie - ČESKÁ REPREZENTACE

Nominační kritéria pro složení české reprezentace a kritéria pro výběr teamleadrů na zimní mistrovství světa ve sprintu a midu konané 29/1 - 2/2/2019

web závodu: http://www.ifss2019.com/ (s mapkami tratí, s časovým plánem startů)
fb závodu: https://www.facebook.com/ifss2019wc/
pozvánka IFSS: https://www.sleddogsport.net/upload/document/events/IFSS%20WCh%20On-Snow%202019_Invitation.pdf
trasa z Prahy: https://mapy.cz/s/3btTG


kategorie vypsané IFSS:
individuální sprint
SM1 (skijoring muž + 1 pes, 1 den, trať 16 km)
SW1 (skijoring žena + 1 pes, 1 den, trať 16 km)
SMJ (skijoring chlapec + 1 pes, 1 den, trať 8 km)
SWJ (skijoring dívka + 1 pes, 1 den, trať 8 km)
SM2 (skijoring muž + 2 psi, 1 den, trať 16 km)
SW2 (skijoring žena + 2 psi, 1 den, trať 16 km)
PM1 (pulka muž + 1 pes, 1 den, trať 16 km)
PW1 (pulka žena + 1 pes, 1 den, trať 16 km)
PMJ (pulka chlapec + 1 pes, 1 den, trať 8 km)
PWJ (pulka dívka + 1 pes, 1 den, trať 8 km)
CM (kombinace muž = pulka + skijoring + 1 pes, 1 den, trať 8+8 km)
CW (kombinace žena = pulka + skijoring + 1 pes, 1 den, trať 8+8 km)
CMJ (kombinace chlapec = pulka + skijoring + 1 pes, 1 den, trať 4+4 km)
CWJ (kombinace dívka = pulka + skijoring + 1 pes, 1 den, trať 4+4 km)
spřežení sprint
SP4 (spřežení muž/žena + 4 psi, 2 dny, trať 8 km)
SP4J (spřežení chlapec/dívka + 4 psi, 3 dny, trať 8 km)
SP4MS (spřežení muž/žena + 4 psi, 1 den, trať 4+4 km)
SP6 (spřežení muž/žena + 6 psů, 3 dny, trať 12 km)
SP8 (spřežení muž/žena + 8 psů, 3 dny, trať 16 km)
SPU (spřežení muž/žena + bez omezení psů, 3 dny, trať 24 km)

individuální mid
MDSMW (skijoring muž/žena + 2 psi, 3 dny, trať 42 km)
spřežení mid
MD6 (spřežení muž/žena + 6 psů, 3 dny, trať 42 km)
MD12 (spřežení muž/žena + 12 psů, 3 dny, trať 42 km)

 
štafeta
DR (skijoring muž/žena 1 pes + pulka muž/žena 1 pes + spřežení muž/žena 4 psi, 1 den, trať 3x 4+4 km)
 
kvóty dané IFSS:
pro každý stát na jednotlivé vypsané kategorie, zvlášť pro OPEN - otevřené a zvlášť pro RNB - čistokrevné (kromě SP4MS a DR):
sprint - 3 závodníci + preselection "předvybraní = zlatí medailisté z MS Kanada 2017 a všichni tři medailisté z kontinentálního a světového poháru 2017/2018" ... žádný čech
MID - bez kvót omezující počet závodníků ... tzn. stačí přihlášení do tabulky zájemců a platba startovného + poplatku za DID do daného termínu
štafeta - 2 týmy ... bude se skládat na místě podle aktuální formy, startovné platí ČASS
 
termíny dané ČASS a IFSS:
23/11/2018
začátek přihlašování zájemců o reprezentaci a funkci teamleadera do ČASS (závodníci zapsáni do veřejné tabulky zájemců, teamleadři neveřejné přihlášky)
10/12/2018
uzávěrka přihlašování zájemců o reprezentaci a funkci teamleadra do ČASS
14/12/2018
vypsání konkrétních kategorií na jednotlivých nominačních závodech - Horní Mísečky a Abertamy a zveřejnění výsledku hlasování STK o výběru teamleaderů
4/1/2019
uzávěrka platby startovného od zájemců o reprezentaci za všechny přihlášené kategorie do ČASS (potvrzení zájmu, nutné pro start na nominačním závodě)
5-6/1/2019
nominační závod sprint Horní Mísečky (individuálové, vhodnost pro spřežení posoudí na osobní prohlídce zástupce STK v průběhu prosince)
7/1/2019
uzávěrka počtu přihlášených závodníků do IFSS (pouze počty, platba startovného od ČASS do IFSS)
12-13/1/2019
nominační závod sprint Abertamy (individuálové a spřežení)
19-20/1/2019
náhradní termín nominačního závodu sprint Horní Mísečky
21/1/2019
zveřejnění konečné nominace do české reprezentace a uzávěrka jmenovitého přihlášení závodníků do IFSS (jména včetně DID)
22/1/2019
vrácení platby startovného od ČASS nenominovaným závodníkům
29/1-2/2/2019
mistrovství světa IFSS on-snow v Bessans ve Francii
 
nominační kritéria stanovená ČASS pro reprezentaci na MS v Bessans:

1. krok - přihlášení do online tabulky zájemců
striktně v daném termínu, po uzávěrce nebude možné dopisovat náhradníky nebo měnit kategorie z jakýchkoliv důvodů, bude možné pouze se z jednotlivých kategorií odhlásit
přihlášky posílejte na mail reprezentace@mushing.cz, uvádějte předmět: BESSANS - jméno - příjmení - datum narození - platný DID - mail - telefon - požadované kategorie (označené dle IFSS, rozlišení OPEN nebo RNB)


online tabulka: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jIwqYhuCLOtyAZfNx8_GUD_tIPTLK-00Hz1Rvs7CIZA/edit?usp=sharing (samostatná záložka OPEN / RNB)

Hned po přihlášení budete pozváni do FB skupiny, kde bude probíhat veškerá komunikace ohledně přípravy na nominace a mistrovství. Pokud budou extra kvóty od IFSS (možnost přihlášení více závodníků jako do Nybro) budeme oslovovat jen již přihlášené, tzn. přihlásit se rovnou do všech kategorií, o kterých uvažuji a myslet na to, že v různých kategoriích bude různá konkurence. Přihlásit se ikdyž si nejsem 100% jistý, že dokážu natrénovat, že porazím konkurenci, že se mi nelíbí délka tratí, že mi nesedí časový plán mistrovství nebo že si nejsem jistý termínem závodu, pořadatel může mnoho věcí změnit na poslední chvíli, ale my už na to nestihneme reagovat, protože máme nominační závody vlastně až po termínech od IFSS. Na druhou stranu se ale přihlašujte s ohledem na to, že počet přihlášených je pro nás zásadní informace pro další postup a potřebujeme tedy získat relevantí informace o skutečném zájmu závodníků. Platba startovného bude probíhat předem za všechny přihlášené kategorie, za kategorie ve kterých neuspějete se vám startovné vrátí. Kdo nezaplatí startovné včas, nemůže se účastnit nominačních závodů. Pokyny k placení vyjdou jako samostatný článek po uzávěrce přihlášek do ČASS.


2. krok - vypsání konkrétních kategorií na nominačních závodech v Horních Mísečkách a v Abertamech
Rozhodneme podle počtu přihlášených zájemců do jednotlivých kategorií, tak abychom umožnili nominování jednoho závodníka do více kategorií. Délky tratí budou tradiční pro oba závody. V rámci závodního víkendu budou vždy pro individuály jednodenní nominační klání jako na MS (např. sobota SM1/SW1, neděle SM2/SW2) a pro spřežení klasicky dvoudenní, přitom program bude vymyšlen tak, aby každý mohl závodit oba dny (např. v neděli se pojede nenominační skijoring 1). Pro individuály (mimo MID) budou nominační závody povinné, vítěz nominací bude nasazený do startovní listiny na MS. Pro spřežení bude nominační závod nebo závody povinné jen v případě přihlášení více než 3 závodníků do kategorie. RNB může startovat společně s OPEN, ale nominuje se zvlášť.


3. krok - nouzové řešení pro případ zrušení nominačních závodů - rozhodne příslušný orgán svazu (STK) + manažer reprezentace hlasováním
Hlasování bude zveřejněno a bude doplněno řádným odůvodněním konečného výběru. Všichni zájemci, o kterých bude hlasováno, budou předem vyzváni k předložení argumentů (výsledků), proč by měly být vybráni právě oni. Hlavním kritériem bude umístění na ME on-snow Itálie 2018 a Horní Mísečky 2018. Starší závody budou brány v úvahu jen jako součást závodní historie zájemce.
 
výběrová kritéria teamleadera pro MS v Bessans:

Teamleader musí ovládat psanou i mluvenou angličtinu. Za výhodu považujeme předchozí účast na závodech IFSS nebo přímo výkon funkce teamleadera. V případě, že se reprezentace bude skládat z více než 10-ti závodníků budou 2 teamleadři. Oba mohou zároveň závodit, ale pokud možno v jiných kategoriích. Teamledrům bude proplacena cesta do místa závodu a zpět. Buďte prosím aktivní a hlašte se nebo vyzvěte své přátele a známé, ať se přihlásí! Je lepší hlásit se ve dvojcích, ale je možné hlásit se i jednotlivě.
přihlášky posílejte na mail reprezentace@mushing.cz, uvádějte předmět: BESSANS teamleader - jméno - příjmení - datum narození - mail - telefon - motivace zkušenosti inovace
 
Dotazy pište prosím na mail spilka@mushing.cz, po přihlášení v FB skupině, aby odpovědi byly k dispozici všem.
Kryštof Spilka

FOTOGALERIE

KOMENTÁŘE

Posílat komentáře můžou jen přihlášení uživatelé. Pokud nemáte přihlašovací údaje, tak se prosím registrujte.

https://www.traditionrolex.com/10