https://www.traditionrolex.com/10MS IFSS 2019 DRYLAND Nybro Švédsko - NOMINAČNÍ KRITÉRIA A TEAMLEADER | mushing.cz - vše o sportu psích spřežení https://www.traditionrolex.com/10

Napsat dotaz

MS IFSS 2019 DRYLAND Nybro Švédsko - NOMINAČNÍ KRITÉRIA A TEAMLEADER

Obecná nominační kritéria ČASS pro složení reprezentace na podzimní mistrovství, Rozhodující termíny pro MS IFSS v Nybru, Výsledek výběrového řízení na funkci teamleadra

úvod:

Nominační kritéria jsou výsledkem diskuze v pracovní skupině složené na volební svazové schůzi v květnu na Horníku. Jejími členy byli předkladatelé návrhů na změny stávajícího nominačního systému Kryštof Spilka (moderátor), Jiří Nešněra a Petr Krupička, dále Helena Levíčková, Renata Válková a Michal Tobiášek za výkonný výbor, Roman Habásko za sekci čistokrevných a z řad aktivních závodníků Jiří Suchý, Michal Ženíšek a Václav Vančura. Výsledek není názor jednotlivce, ale kompromis vzniklý hlasováním všech členů pracovní skupiny. Pokud máte zájem prostudovat si celý dokument, ve kterém jsou zaznamenány všechny příspěvky, napište si o jeho zaslání na mail: spilka@mushing.cz

nominační kritéria:

AUTOMATICKÁ NOMINACE

Úřadující mistr světa a mistr Evropy má jistotu nominace v kategorii ve které získal zlatou medaili, pokud se řádně přihlásí a zaplatí startovné a poplatek za mezinárodní DID v daném termínu. V současnosti vydává IFSS tzv. preselection = předvybraní závodníci pro jednotlivé kategorie, tzn. zlatý medailista z MS startuje na následujícím MS nad rámec národních kvót, stejně jako zlatý medailista z ME startuje na následujícím ME nad rámec kvót. ČASS doplňuje pravidlo, že úřadující mistr Evropy má zaručený start na následujícím mistrovství světa a úřadující mistr světa má zaručený start na následujícím mistrovství Evropy v dané kategorii v rámci národní kvóty 3, tzn. zbydou 2 volná místa, pokud se řádně přihlásí a zaplatí startovné a poplatek za mezinárodní DID v daném termínu.

Automatická nominace znamená pozici 1. nasazeného. V případě, že má ČR úřadujícího mistra světa i Evropy je 1. nasazený mistr světa a 2. nasazený mistr Evropy.

Pro mistrovství světa 2019 ve Švédsku v Nybru to znamená automatickou nominaci pro mistry světa 2017 z Polska ze Szamotuly-Kozle a pro mistry Evropy 2018 ze Švédska z Nybra

NOMINACE PŘIHLÁŠENÍM

Pokud nejsou stanovené národní kvóty (FISTC), stačí pro úspěšnou nominaci řádné přihlášení a zaplacení startovného a poplatku za mezinárodní DID v daném termínu. V tomto případě bude termín řádného přihlášení a zaplacení pozdější a bude se odvíjet od termínu uzávěrky podání přihlášek přímo pořadateli mistrovství.

Pokud jsou stanovené národní kvóty (IFSS), slouží řádné přihlášení a zaplacení startovného a poplatku za mezinárodní DID v daném termínu ke včasnému zjištění skutečného počtu zájemců o jednotlivé kategorie, kvůli nutnosti určit nominační závody. V tomto případě bude termín řádného přihlášení a placení dřívější, přibližně pátek v polovině srpna. Každý řádně přihlášený musí svůj zájem potvrdit do uzávěrky řádného přihlašování platbou  startovného a poplatku za mezinárdní DID. Pokud tak neučiní, jeho přihláška propadá. Pokud nezaplatí jen za některé kategorie, je z nich automaticky odhlášen.

Pro kategorie, ve kterých není po uzávěrce řádného přihlašování překročena národní kvóta 3 + 1 ( + 1 znamená jeden předvybraný), nebudou vypsány nominační závody. Všichni řádně přihlášení do těchto kategorií jsou úspěšně nominovaní  a přihlašování zůstane i po stanovené uzávěrce otevřené pro dodatečné přihlášení. Každý dodatečně přihlášený musí svůj zájem potvrdit do 2 pracovních dnů platbou startovného (v základní výši) a poplatku za mezinárdní DID. Pokud tak neučiní jeho přihláška propadá. O pořadí dodatečně přihlášených rozhoduje čas poslání přihlašovacího mailu. Nejdříve obsadí volná místa do kvóty a pak se budou řadit, jako náhradníci čekající na přidělení extra kvóty. Po přidělení extra kvóty budou příslušní náhradníci vyzváni manažerem reprezentace nebo teamleadrem k doplacení zvýšeného startovného (150% základního startovného). Termín uzávěrky dodatečného přihlášení a zaplacení se bude odvíjet od termínu uzávěrky podání přihlášek přímo pořadateli mistrovství. V případě dodatečného přihlášení rozhodne o 1. a 2. nasazeném manažer reprezentace.

Pro kategorie, ve kterých je po uzávěrce řádného přihlašování překročena národní kvóta 3 + 1, budou vypsány nominační závody. Všichni řádně přihlášení do těchto kategorií mají povinnost zúčastnit se alespoň 1 nominačního závodu, aby měli nárok na vrácení startovného. Do těchto kategorií se lze dodatečně přihlásit, ale až po uzávěrce řádného přihlášení a pouze jako náhradník. Náhradník se neúčastní nominačních závodů (jako zájemce o nominaci, samozřejmě může jako běžný účastník) a pouze čeká na uvolněná místa nebo na přidělení extra kvót. Každý dodatečně přihlášený musí svůj zájem potvrdit do 2 pracovních dnů platbou startovného (v základní výši) a poplatku za mezinárdní DID. Pokud tak neučiní jeho přihláška propadá. O pořadí dodatečně přihlášených rozhoduje čas poslání přihlašovacího mailu. Po přidělení extra kvóty budou příslušní náhradníci vyzváni manažerem reprezentace nebo teamleadrem k doplacení zvýšeného startovného (150% základního startovného). Termín uzávěrky dodatečného přihlášení a zaplacení se bude odvíjet od termínu uzávěrky podání přihlášek přímo pořadateli mistrovství.

Novinkou je omezení celkového počtu přihlášek od jednoho závodníka na dané mistrovství. Každý si  může řádně přihlásit 2 preferované kategorie, ve kterých se bude účastnit nominačních závodů, a neomezený počet dalších nepreferovaných kategorií, kde bude v roli náhradníka. Držitel zlaté, stříbrné nebo bronzové medaile z posledního konaného MS a ME si může tuto kategorii řádně přihlásit navíc ke 2 jiným preferovaným kategoriím. Řádné přihlášení a zaplacení nepreferovaných kategorií, tedy minimálně třetí a další kategorie, je výhodnější než pozdější dodatečné přihlášení, protože o pořadí náhradníků rozhoduje čas přihlášení.

Do každé kategorie se lze jednou řádně přihlásit a odhlásit nebo jednou změnit preferovanou kategorii na nepreferovanou a naopak, zároveň se lze do každé kategorie jednou dodatečně přihlásit a odhlásit.

NOMINACE VÝKONEM

Pro kategorie, ve kterých je po uzávěrce řádného přihlašování překročena národní kvóta 3 + 1, budou vypsány nominační závody, popř. náhradní nominační závody. Vhodné nominační závody budou zveřejněny už při spuštění řádného přihlašování, definitivní výběr včetně rozdělení kategorií na jednotlivé závody bude potvrzen až po uzávěrce řádného přihlašování. Za dokončení a umístění v nominačním závodě se udělují body, v případě více nominačních závodů se body v jednotlivých kategoriích sčítají. První v redukovaném pořadí nominačního závodu získá tolik bodů, kolik je celkový počet řádně přihlášených zájemců o tuto kategorii. Další o bod méně a pokud se nominačního závodu účastní všichni řádně přihlášení zájemci, tak poslední v redukovaném pořadí získá 1 bod. Redukované pořadí znamená, že se ve výsledcích závodu nepočítá s lidmi, kteří se ho účastní, ale jen s řádně přihlášenými zájemci. Pro automatický nárok na vrácení startovného, po neúspěchu v nominačních závodech , je nutné získat minimálně 1 bod, tedy dokončit alespoň 1 závod. Zájemce, který nezíská ani 1 bod, úplně vypadává z pořadí řádně přihlášených zájemců a posunou se před něj zájemci o nepreferované kategorie a všichni dříve dodatečně přihlášení náhradníci.

Mistrovství republiky bude nominačním závodem v případě, že se koná ve vhodném termínu a v jeho programu jsou kategorie, v nichž je nutný nominační závod. V případě stejného celkového součtu bodů z nominačních závodů u více zájemců rozhodne vyšší bodový zisk na MR, potom připadá v úvahu součet celkových časů dosažených na nominačních závodech, poslední možností je los.

Celkový součet bodů z nominačních závodů určí pořadí zájemců o nominaci a zároveň rozhodne o 1. a 2. nasazeném. Závodníci s automatickou nominací mají při nasazování přednost.

Příklad: 5 zájemců o nominaci v jedné kategorii. Jeden zájemce získá v 1. nominačním závodě 5 bodů za vítězství a za neúčast v 2. nominačním závodě získá 0 bodů, celkem tedy získá 5 bodů. Druhý zájemce získá v 1. nominačním závodě 1 bod za 5.místo a v 2. nominačním závodě 2 body za 4. místo, celkem tedy 3 body. Tzn. větší váhu mávynikající  výkon nad 100% účastí.

V případě zrušení nominačních závodů (včetně náhradních) je nejlepším řešením uspořádat pro „nerozhodnuté“ kategorie jednokolový měřený trénink s intervalovým startem, v termínu posledního zrušeného závodu. Dosažené časy určí pořadí zájemců o nominaci. Na trati měřeného tréninku musí být shoda nadpoloviční většiny zájemců o nominaci, v případě nedohody bude nominace rozhodnuta hlasováním.

V případě poklesu počtu účastníků nominačních závodů pod kvótu 3+1 v některé kategorii až po uzávěrce řádného přihlášení (např. odhlášení z důvodu vážného zranění), zanikne povinnost účasti na zbývajících nominačních závodech. Výsledky již konaných nebo probíhajících nominačních závodů budou platné. Pokud se tak stane před 1. nominačním závodem, bude se postupovat podle pravidel nominace přihlášením.

NOMINACE HLASOVÁNÍM

V případě jakýchkoliv nenadálých komplikací, rušení nominačních závodů a neuskutečnění měřeného tréninku nebo organizačních změn, které znemožní včas rozhodnout o nominacích ve všech kategoriích některým z výše popsaných způsobů, rozhodne o složení reprezentace v daných kategoriích příslušný orgán svazu hlasováním.

O otevřených kategoriích rozhoduje výkonný výbor ČASS, o čistokrevných kategoriích  sportovně technická komise ČMSKSP. Zájemci o kategorie, kterých se hlasování týká, budou vyzváni k předložení relevantních výsledků dosažených na předchozích závodech. Manažer reprezentace navrhne a uveřejní pořadí všech zájemců v dané kategorii, jak jim budou přidělováná místa v rámci kvót i extra kvót, s odůvodněním u každého závodníka. Příslušný orgán svazu bude o návrhu hlasovat nebo ho změní podle svého uvážení. Hlasování bude zveřejněno a odůvodněno, tak aby bylo zřejmé kdo jak hlasoval a proč. Odůvodnění musí být věcné a neurážlivé .

POVINNOSTI REPREZENTANTA

_Vyplnění medailonku reprezentanta (foto + text) a jeho průběžná aktualizace na webu mushing.cz/o_svazu/reprezentace
_Budovat a chránit dobré jméno českého reprezentačního týmu, svazu ČASS a mezinárodní organizace IFSS a FISTC, díky kterým má závodník možnost účastnit se ME a MS, tuto skutečnost promítnout adekvátním způsobem do všech veřejných, mediálních i marketingových výstupů
_Účastnit se  tiskové konferenci pořádané před nebo po příjezdu z mistrovství v případě pozvání od ČASS. Pozvánku lze z vážných důvodů odmítnout.
_Pořídit si a nosit oficiální reprezentační oblečení ČASS (neaktuální, teprve o tom diskutujeme)

Pravidla nemohou dostatečně řešit  všechny situace. Sporné případy budeme posuzovat individuálně, vždy budeme sledovat smysl těchto nominačních kritérií a budeme dbát na to, aby nebyly poškozeny zájmy těch, co postupují přesně v souladu s nimi. Cílem pravidel není postihovat závodníky za jejich zranění nebo zranění psů nevrácením startovného. Pokud dojde ke zranění v přípravě je nutné informovat manažera reprezentace. Pokud dojde ke zranění v nominačním závodě je potřeba zvážit odstoupení a informovat manažera reprezentace.

rozhodující termíny

14/6/2019 začátek řádného přihlašování zájemců o reprezentaci ČASS a uchazečů o funkci teamleadera do výběrového zařízení ČASS (závodníci veřejně, teamleadři neveřejně)
16/8/2019 24:00:00 uzávěrka řádného přihlašování zájemců o reprezentaci ČASS do nominačních závodů a placení startovného a poplatku za mezinárodní DID = automatické odhlášení všech zájemců o kategorie, za které nebylo včas zaplaceno, uzávěrka výběrového řízení ČASS na funkci teamleadra
17/8/2019 00:00:00 začátek dodatečného přihlašování zájemců o reprezentaci ČASS (na volná místa do kvóty 3+1, jako náhradníci účastníků nominačních závodů, jako zájemci o extra kvóty)
19/8/2019 zveřejnění kategorií s nutným nominačním závodem (kategorie s překročenou kvótou) a zveřejnění výsledku výběrového řízení na funkci dvojice teamleadrů
31/8 - 1/9/2019 Lesná v Krušných horách - 1. nominační závod pro kategorie  DCW, DBW, DBM, DSW1, DSM1 (zároveň nominační závod pro ME ICF v Belgii)
14-15/9/2019 Hradec Králové - Biřička - 2. nominační závod pro kategorie  DCW, DBW, DBM, DSW1, DSM1 (druhý den start tradičním Gundersenem)
23/9/2019 uzávěrka dodatečného přihlášování zájemců o reprezentaci ČASS a placení startovného a poplatku za mezinárodní DID, již není možné se odhlásit a není možné vrátit startovné a poplatek za mezinárodní DID
26/9/2019 uzávěrka přihlášení počtu závodníků do národní kvóty do IFSS včetně žádosti o přidělení extra kvót pro jednotlivé kategorie (platba základního startovného a poplatku za mezinárodní DID do počtu dle národní kóty od ČASS do IFSS)
3/10/2019 uzávěrka přihlášení konečného počtu závodníků včetně počtů přidělených extra kvótou (platba zvýšeného startovného a poplatku za mezinárodní DID pro počet přidělený extra kvótou od ČASS do IFSS)
5-6/10/2019 Hrob u Teplic - 1. nominační závod pro kategorii  DS2 (trať zkrácená na max. 5 km)
10/10/2019 uzávěrka přihlášení jmen závodníků do IFSS ( včetně mezinárodního DID), kromě závodníků v kategorii DS2 (výjimka pro ČASS od IFSS), IFSS zruší kategorie s nenaplněným minimálním počtem přihlášených z minimálního počtu států (nebude možné přehlásit se do jiné kategorie)
12-13/10/2019 Abertamy - 2. nominační závod pro kategorii  DS2
13/10/2019 uzávěrka přihlášení jmen závodníků z kategorii DS2 do IFSS ( včetně mezinárodního DID), zveřejnění konečného složení reprezentace ČASS pro Nybro
14/10/2019 vrácení startovného a poplatku za mezinárodní DID neúspěšným zájemcům o nominaci
23-27/10/2019 mistrovství světa IFSS dryland v Nybru ve Švédsku

výběr teamleadra

Do výběrového řízení se přihlásily 2 dvojice: Marie Ševelová + Jan Blucha a Veronika Lesiuková + Veronika Navrátilová. Jako manažer reprezentace jsem obě dvojice považoval za zkušené, kvalitní a srovnatelné. Výkonému výboru jsem doporučil Marii Š. s Janem B., protože považuji za rozumné zájemce ve funkci teamleadra střídat. Loni jsem doporučil Veroniku L. na úkor Jana B. Výkonný výbor, ale odhlasoval v poměru 4:2 pro funkci teamleadra dvojici Veronika Lesiuková a Veronika Navrátilová. Veronikám gratuluji a těším se na spolupráci.

 

Kryštof Spilka

FOTOGALERIE

KOMENTÁŘE

Posílat komentáře můžou jen přihlášení uživatelé. Pokud nemáte přihlašovací údaje, tak se prosím registrujte.

https://www.traditionrolex.com/10