https://www.traditionrolex.com/10AKTUALIZACE 13.10.2023 IFSS WORLD CHAMPIONSHIPS & WORLD MASTERS 2023 Dryland, Ólvega, Španělsko, 20.-26.11.2023 | mushing.cz - vše o sportu psích spřežení https://www.traditionrolex.com/10

Napsat dotaz

AKTUALIZACE 13.10.2023 IFSS WORLD CHAMPIONSHIPS & WORLD MASTERS 2023 Dryland, Ólvega, Španělsko, 20.-26.11.2023

Seznam "preselected" závodníků, seznam závodníků s automatickou nominací, nominační závody, přihlašování, informace pro zájemce o reprezentaci

KOMPLETNÍ INFO včetně pozvánky v českém jazyce + SEZNAM NOMINOVANÝCH a EXTRAKVÓT

 

Pokyny k platbě

Prosíme závodníky o úhradu startovného + poplatek za mezinárodní DID do 16.10.2023 podle pokynů níže. Platbu stačí zadat 16.10.2023, prosím o zaslání potvrzení o úhradě na e-mail repremanager@mushing.cz (stačí ve formě screenshotu).

Číslo účtu ČASS: 7168299001/5500, variabilní symbol: číslo českého DID, zpráva pro příjemce: Olvega_příjmení závodníka_zkratky jednotlivých kategorií s podtržítkem (např. Olvega_Novak_DS2_DSM1).

Částka se skládá ze startovného a poplatku za mezinárodní DID ve výši 45 € (1125 Kč) , startovné se liší podle kategorií, mezinárodní DID platí na celou sezónu 2023/2024 (tj. i na on-snow). Poplatek za DID platí závodník vždy pouze jednou bez ohledu na počet startů na MS.

Kategorie

Startovné EUR

Startovné KČ

Canicross

90

2250

Canicross Junior

50

1250

Bikejoring

90

2250

Bikejoring Junior

50

1250

Scooter 1

90

2250

Scooter 1 Junior

50

1250

Scooter 2

100

2500

DR4

100

2500

DR4 Junior

50

1250

DR6 

100

2500

DR8

100

2500

ŠTAFETA (hradí ČASS)

100

2500

Seznam předvybraných závodníků ze strany IFSS, seznam závodníků s automatickou nominací, nominační závody

Předvybraní závodníci neplatí startovné, pouze aktivaci DID, je však třeba, aby vyplnili přihlášku do reprezentace, na základě které budou zařazeni na seznam řádných přihlášek, odesílaný na IFSS. Seznam závodníků předvybraných (“preselected”) IFSS - zlatí medailisté z MS Dryland 2019, Nybro, Švédsko:

 • DSW1 Hana Štípalová
 • DS2    Veronika Navrátilová
 • DR6    Martin Vrtěl
 • DCWJ Zora Lehká - již bohužel kvůli věkovému limitu nespadá do juniorské kategorie

Nárok na automatickou nominaci mají:

Závodníky s automatickou nominací prosíme o vyplnění přihlášky do reprezentace, na základě které projeví zájem o nominaci. Poté budou zařazeni na seznam řádných přihlášek, odesílaný na IFSS.

Nominační závody

Bude-li ke dni uzávěrky řádných přihlášek, tj. k 4. 10. 2023, více zájemců než řádných, resp. neobsazených míst v každé třídě nad rámec předvybraných závodníků, budou vypsány nominační závody.

Pro canicross:

23. - 24. 9. 2023 ČASS MČR v canicrossu 2023, Křivonoska; Nominaci získá Mistr ČR v dané kategorii a dále zájemci o nominaci dle pořadí, na jakém se umístili v konečném součtu závodních dní.

Pro DR4, DR6 a DR8:

7. - 8. 10. 2023 ČASS  Mistrovství České republiky (mimo canicross) - Memoriál Jaroslava Svobody 2023, Abertamy; Nominaci získá Mistr ČR v dané kategorii a dále zájemci o nominaci dle pořadí, na jakém se umístili v konečném součtu závodních dní.

Pro bikejoring, scooter 1 a scooter 2

7. - 8. 10. 2023 ČASS  Mistrovství České republiky (mimo canicross) - Memoriál Jaroslava Svobody 2023, Abertamy; Nominaci získá Mistr ČR v dané kategorii. Bude-li více zájemců než řádných, resp. neobsazených míst v každé třídě nad rámec předvybraných závodníků, bude 2. doplňkovým nominačním závodem 21. - 22. 10. 2023 TLAPKROS 2023, Bzenec - bližší informace budou specifikovány po uzávěrce řádných přihlášek.

Koncepce reprezentace

 1. Nominováni mohou být pouze závodníci s platnou a aktivní licencí, kteří jsou řádnými členy ČMSKSP nebo některého z klubů sdružených pod ČASS včetně klubů spolupracujících viz https://www.mushing.cz/kluby.
 2. Je-li více zájemců než řádných, resp. neobsazených míst v každé třídě nad rámec předvybraných závodníků, budou vypsány nominační závody.
 3. V případě zájmu o nominaci na neobsazené místo v řádných přihláškách je účast na nominačním závodě nezbytná. Není však povinná pro předvybrané závodníky, závodníky s automatickou nominací - zlaté medailisty v dané kategorii z evropského nebo světového šampionátu, dále není povinná pro závodníky, na které se nevztahuje kvóta ani pro závodníky, kteří budou mít zájem o reprezentaci na základě žádosti o extrakvótu. Účast na nominačním závodě je však důležitá pro ověření aktuální připravenosti týmů pro reprezentaci na MS. 
 4. Manažer reprezentace je si vědom, že může dojít ke kolizi termínu nominačního závodu s pracovními či osobními okolnostmi nominanta. Pro dryland sezónu 2023/2024 je brán ohled i na fakt, že MS ICF v Leipě se po přesunu na pozdější termín (27.-29. 10. 2023) koná těsně po 2. doplňkovém závodě a složení reprezentace na tento závod se bude ve většině shodovat se složením nominantů na MS IFSS. Není vhodné vyžadovat povinnou účast a vrcholový výkon na 2. nominačním závodě s ohledem na možné riziko zranění závodníka či psa/psů. Součástí řádného výkonu manažera reprezentace je mj. sledovat aktuální dění v mushingových disciplínách, resp. výkony a výsledky závodníků na všech závodech a mít tak přehled o aktuální i dlouhodobé formě závodníků a jejich získaných SVT v předchozí sezóně. 
 5. Na základě nominačních závodů bude stanovena sportovní výkonnostní třída (SVT)*** a přednostně budou nominováni závodníci se získanou SVT E (Elite) - viz informace níže. Závodníci s I. SVT a nižší budou nominováni při dostatku volných míst podle svých dosažených SVT. Jejich zájem reprezentovat nebude důvodem k vypsání nominačních závodů.
 6. Zájemci, kteří se umístí za nominovanými týmy, se stávají náhradníky. Dojde-li k odhlášení nominovaného závodníka do data uzávěrky odeslání řádných přihlášek, bude toto místo postoupeno náhradníkovi, který se umístil jako další v pořadí. Do data nahlášení extrakvót, tj. přihlášek nad rámec řádných, náhradníci oznámí manažerovi reprezentace, zda mají zájem o extrakvótu za podmínek stanovených v Pozvánce IFSS WCh & WM DRYLAND 2023.
 7. Závodník může požádat o nominaci ve více kategoriích, avšak v souladu se závodními pravidly IFSS. Žádá-li závodník o nominaci ve více než dvou kategoriích, jeho zájem o třetí a další kategorii není důvodem k vypsání nominačních závodů. Pořadí preferovaných kategorií uvede závodník v přihlášce (sestupně Třída 1, Třída 2, Třída 3).
 8. Budou-li vypláceny medailistům z šampionátů odměny a příspěvky na cestovné, mohou být vyplaceny závodníkům, kteří jsou řádnými členy ČMSKSP nebo některého z klubů sdružených pod ČASS včetně klubů spolupracujících.
 9. Rozhodující a konečné slovo v nominacích má výbor ČASS. Proti rozhodnutí výboru o nominacích není odvolání.

Přihlašovací formulář a Seznam nominantůObjednávkový formulář reprezentačního oblečení

Termíny ČASS v návaznosti na termíny IFSS:

19 9. 2023 začátek přihlašování zájemců o reprezentaci prostřednictvím Přihlašovacího formuláře a uchazečů o funkci teamleadera do výběrového zařízení prostřednictvím e-mailu (viz info níže)

4. 10. 2023 uzávěrka přihlašování zájemců o reprezentaci ČASS, uzávěrka výběrového řízení na funkci teamleadra (nebude-li do 4. 10. 2023 alespoň 1 zájemce o funkci TL, může být tato lhůta prodloužena) 

11. 10. 2023 uzávěrka hlášení zájmu o účast na základě extrakvót; následně proběhne kontrola přihlášek a plateb tak, aby byl k datu 16. 10. 2023 odeslán počet přihlášených závodníků do IFSS, nahlášen počet zájemců o extrakvótu a odeslána platba za řádné přihlášky od ČASS do IFSS; všechny přihlášky a platby přijaté IFSS po 16.10.2023 budou považovány za pozdní přihlášky.

16.10.2023 uzávěrka plateb startovného a mezinárodního DID (pokyny k placení budou doplněny samostatně) ze strany závodníků na účet ČASS

do 23. 10. 2023 vyřízení žádostí o extra kvóty a odeslání platby do IFSS (konečné počty, platba zvýšeného startovného od ČASS do IFSS); po 23.10.2023 již nebudou přijaty žádné pozdní přihlášky. a není možné již provádět žádné změny tříd ani podávat další přihlášky.

1. 11. 2023 Uzávěrka jmenného seznamu všech závodníků a jejich DID; jména a DID přijatá po 1.11.2023 nebudou akceptovány.

Výběrové řízení na Teamleadera

Administrativu vázanou na termíny dané IFSS vyřizuje Manager reprezentace v předstihu před konáním MS (přihlášení reprezentantů na MS, komunikaci s IFSS před konáním akce, aktivace DID, apod.). Manager reprezentace předává veškeré potřebné informace TL tak, aby byl kompletně informován o všem, co se MS a účasti české repre na něm týče. Vzhledem ke lhůtám a náročné administrativě před odjezdem na MS je primární funkcí teamleadera péče o reprezentanty v místě konání akce. TL se v daných dnech a časech účastní povinných schůzek pro TL a předává informace reprezentantům. Dále podává protesty, informuje na FB o průběhu MS (výsledky a fotky), po návratu zpracuje závěrečný report. Musí ovládat psanou i mluvenou angličtinu. Za výhodu považujeme předchozí účast na závodech IFSS nebo přímo výkon funkce TL. V případě, že se reprezentace bude skládat z více než 10 závodníků bude tým tvořen dvěma TL. Oba TL mohou zároveň závodit, ale v různých kategoriích tak, aby na místě vždy byl k dispozici jeden z nich. TL může požádat o proplacení cesty do místa závodu a zpět.

Je možné hlásit se jednotlivě i rovnou ve dvojicích. přihlášky posílejte do 4. 10. 2023 na e-mail: predseda@mushing.cz, uvádějte předmět: Teamleader MS Olvega a do textu e-mailu uveďte, jaké máte předpoklady pro výkon funkce TL, své jméno a příjmení, datum narození, trvalé bydliště, telefon, záměr závodit a v jaké kategorii.

***

Sportovní výkonnostní třída

Sportovní výkonnostní třída (SVT) je hodnotící veličina, která hodnoceného závodníka zařazuje do přesně stanovené výkonnostní skupiny v rámci jeho kategorie. Každá SVT je určena hraničními hodnotami koeficientu výkonnosti. 

Klasifikace SVT pro dryland:

 • E SVT - je to SVT, která charakterizuje takovou výkonnost, se kterou je schopen získat medaili na ME nebo MS,, avšak ve vztahu k výkonnosti na typu a profilu tratě nominačního závodu. Tzn. v aktuální tabulce byla zohledněna průměrná rychlost, získaná na nominačním závodě v Abertamech v roce 2022/Křivonosce 2022, dostačující na zisk medaile na ME v Leipě 2022. Vzhledem ke zveřejněnému profilu tratě na MS ve Španělsku by se mělo jednat o profil velmi podobný tomu v Leipě. Pozn. Nastane-li situace, že bude využit 2. doplňkový závod pro kategorie bikejoring, scooter 1 a scooter 2, budou SVT upraveny dle profilu tratě tohoto závodu.
 • I. SVT - je stanovena rozmezím hodnot o 0-10% nižším, než je hranice času "E";
 • II. SVT - je stanovena rozmezím hodnot o 10-20% nižším, než je hranice času "E";
 • III. SVT - je stanovena rozmezím hodnot o 20-30% nižším, než je hranice času "E”.

SVT

E

 1. SVT
 1. SVT
 1. SVT

Kategorie

více než

od-do

od-do

od-do

BKJ

32

31,99-28,80

28,79-25,60

25,59-22,40

CCM

23

22,99-20,70

20,69-18,40

18,39-16,10

CCM RNB

17

16,99-15,30

15,29-13,60

13,59-11,90

CCW

21

20,99-18,90

18,79-16,80

16,79-14,70

CCW RNB

16

16,99-14,40

14,39-12,80

12,79-11,20

SC1

32

31,99-28,80

28,79-25,60

25,59-22,40

SC2

33

32,99-29,70

29,69-26,40

26,39-23,10

SC21

26

25,99-23,40

23,39-20,80

20,79-18,20

Ostatní otevřené třídy

33

32,99-29,70

TOP 10 NEJČTENĚJŠÍCH ČLÁNKŮ

FOTOGALERIE

KOMENTÁŘE

Posílat komentáře můžou jen přihlášení uživatelé. Pokud nemáte přihlašovací údaje, tak se prosím registrujte.

KONTAKTUJTE NÁS

Česká asociace sleddog sportů, z.s.
Výstavní 137/32, Staré Brno
603 00 Brno
IČ: 22725041
Datová schránka ID: kctwte9
+420 604 968 488

PODPORUJE NÁS

NSA

JSME ČLENEM

ČUSIFSSFISTCČUKIS
https://www.traditionrolex.com/10