https://www.traditionrolex.com/10MS IFSS 2022 ON-SNOW Åsarna Švédsko - PŘIHLÁŠENÍ | mushing.cz - vše o sportu psích spřežení https://www.traditionrolex.com/10

Napsat dotaz

MS IFSS 2022 ON-SNOW Åsarna Švédsko - PŘIHLÁŠENÍ

Informace o mistrovství světa IFSS na sněhu 23-27/2/2022 pro SPRINT a MID, otevřené pro všechna psí plemena OPEN, pro věkovou kategorii juniorů, dospělých a veteránů. Přihlášení závodníků do reprezentace a pokyny k placení startovného. Přihlášení zájemců o funkci teamleadra.

oficiální pozvánka na MS IFSS 2022 on-snow ve Švédské Åsarně

kategorie vypsané IFSS:

zkratka kategorie _ délka kola (km) _ počet etap (dnů) _ startovné (Kč, 1 Euro = 26 Kč) _ věkový limit (ročník)

JUNIOŘI
individuální sprint
SWJ / SMJ / PWJ / PMJ _ 10 km _ 1 den _ 1 300 Kč _ 2005-2002
CWJ / CMJ _ 5+5 km _ 1 den _ 1 300 Kč _ 2005-2002
spřežení sprint
SP4J _ 9 km _ 3 dny _ 1 820 Kč _ 2008-2006

DOSPĚLÍ
individuální sprint
SW1 / SM1 / SW2 / SM2 / PW1 / PM1 _ 15 km _ 1 den _ 2 080 Kč _ 2003 a starší
CW / CM _ 7,5+7,5 km _ 1 den _ 2 080 Kč _ 2003 a starší
spřežení sprint
SP2 _ 5 km _ 3 dny _ 2 860 Kč _ 2008 a starší
SP4 _ 9 km _ 2 dny _ 2 600 Kč _ 2006 a starší
SP4MS _ 9 km _ 1 den _ 2 080 Kč _ 2006 a starší
SP6 _ 14 km _ 3 dny _ 3 380 Kč _ 2006 a starší
SP8 _ 18 km _ 3 dny _ 3 640 Kč _ 2006 a starší
SPU _ 24 km _ 3 dny _ 3 900 Kč _ 2004 a starší
spřežení a individuální mid
MD6 / MD12 / MDSW / MDSM _ 42 km _ 3 dny _ 4 160 Kč _ 2004 a starší
štafeta sprint
RELAY / SWM1+SP2+SP4 / _ 7,5+5+5 km _ 1 den _ 4 160 Kč _ dle třídy

VETERÁNI
individuální sprint
SW1M40 / SM1M40 / PW1M40 / PM1M40 _ 15 km _ 1 den _ 2 080 Kč _ 1982-1973
SW1M50 / SM1M50 / PW1M50 / PM1M50 _ 15 km _ 1 den _ 2 080 Kč _ 1972-1963
SW1M60 / SM1M60 / PW1M60 / PM1M60 _ 15 km _ 1 den _ 2 080 Kč _ 1962 a starší
CWM40 / CMM40 _ 7,5+7,5 km _ 1 den _ 2 080 Kč _ 1982-1973
CWM50 / CMM50 _ 7,5+7,5 km _ 1 den _ 2 080 Kč _ 1972-1963
CWM60 / CMM60 _ 7,5+7,5 km _ 1 den _ 2 080 Kč _ 1962 a starší

Nelze se současně hlásit do stejné juniorské a dospělé třídy nebo do dospělé a veteránské třídy.
Minimální počet přihlášených do jednotlivé dospělé nebo veteránské třídy je 7 závodníků ze 3 zemí, do jednotlivé juniorské třídy jsou 3 závodníci ze 2 zemí.
V případě, že jednotlivá třída nebude naplněna minimálním počtem přihlášených, může IFSS dle svého uvážení navrhnout sloučení příbuzných kategorií nebo nabídnout možnost přihlášení do jiné třídy.

Předběžný program MS najdete na konci oficiální pozvánky.

kvóty stanovené IFSS:

Každá národní federace může přihlásit do jednotlivé juniorské a dospělé sprintové třídy 3 závodníky (kvóta). Tento počet může IFSS navýšit (extra) dle svého uvážení za dvojnásobné startovné.
Nad rámec těchto počtů, navíc bez povinnosti platit startovné, ale s platným IFSS DID, se mohou přihlásit zlatí medailisté z minulého MS on-snow (Bessans 2019), tzv. předvybraní: Martina Štěpánková SW1 a CW, Renata Válková SP6, Zbyněk Hruška MDSM.
Každá národní federace může přihlásit 1 štafetový tým, startovné platí ČASS.

Pro midové a veteránské sprintové třídy není omezen počet přihlášených.

Každý závodník musí mít platný IFSS DID.

vakcinace psů požadovaná IFSS:

Požadované jsou stejné vakcíny jako v ČR (např. Nobivac Rabies, DHPPi, L4), ale navíc vakcína proti kotcovému kašli. Pokud jsou ostatní vakcíny aplikovány injekčně, může být proti kotcovému kašli použita vakcína aplikovaná do nosu (např. Nobivac KC). Vakcíny platí tak, jak je uvedeno v Pet passportu. Vakcína musí být aplikována nejpozději 21 dní před závodem. V případě pochybností se poraďte se svým veterinářem, požadavky na vakcinaci jsou uvedeny zde. Každý závodící i nezávodící pes musí mít povinně všechna očkování a mikročip.

Anti-Covid opatření nebyla pořadatelem mistrovství zatím zveřejněna.

termíny stanovené ČASS a IFSS:

25/11/2021
začátek přihlašování zájemců o reprezentaci v Åsarně (veřejně) a uchazečů o funkci teamleadra do výběrového řízení (neveřejně)
19/12/2021 ve 24:00
uzávěrka přihlašování zájemců o reprezentaci pro juniorské a dospělé sprintové třídy včetně placení startovného a poplatku za IFSS DID včetně automaticky nominovaných, uzávěrka přihlašování do výběrového řízení na funkci teamleadra, odhlášení z jednotlivých tříd s překročenou kvótou po tomto termínu je bez nároku na automatické vrácení peněz
22/12/2021
zveřejnění podoby nominačního klání, tedy jaké třídy budou bojovat o nominaci na jakém nominačním závodě, zveřejnění výsledku výběrového řízení na funkci teamleadra
23/1/2022 ve 24:00
uzávěrka přihlašování zájemců o reprezentaci pro midové a veteránské sprintové třídy včetně placení startovného a poplatku za IFSS DID včetně tzv. předvybraných, uzávěrka dodatečného přihlašování pro juniorské a dospělé sprintové třídy včetně placení startovného a poplatku za IFSS DID, odhlášení z jednotlivých tříd po tomto termínu je bez nároku na automatické vrácení peněz
31/1/2022
uzávěrka počtu přihlášených závodníků do IFSS v rámci kvóty a zároveň žádost o přidělení extra kvóty = počet míst pro závodníky navíc (1.platba startovného od ČASS do IFSS)
7/2/2022
vyřízení žádosti o extra kvóty přidělené IFSS = uzávěrka konečného počtu přihlášených závodníků nad kvótu (2.platba zvýšeného startovného o 200% od ČASS do IFSS)
14/2/2022
uzávěrka jmenovitého přihlášení závodníků do IFSS (konkrétní jména včetně přiděleného čísla IFSS DID, 3. platba od ČASS do IFSS), zveřejnění konečného složení reprezentace, informace o případném neotevření třídy zdůvodu malého počtu přihlášených
24-27/2/2022
závodní dny mistrovství světa IFSS on-snow v Åsarně ve Švédsku

POKYNY K PŘIHLÁŠENÍ ZÁJEMCŮ O REPREZENTACI ČASS 

přihlášky posílejte na mail: spilka@mushing.cz, v předmětu uvádějte: MS IFSS ASARNA, do textu napište: požadované třídy (přesná zkratka dle IFSS), příjmení a jméno, datum narození, mail, telefon

online tabulka zájemců o reprezentaci, se samostatnou kartou pro: individuální sprint, spřežení sprint, spřežení a individuální mid, individuální sprint veteránů

POKYNY K PLACENÍ K PLACENÍ STARTOVNÉHO A POPLATKU ZA IFSS DID

zaplacení do termínu = zobrazení platby na transparentním účtu ČASS
nezaplacení do termínu = odhlášení
1 závodník = 1 platba = startovné za všechny přihlášené třídy + poplatek za IFSS DID (platí-li jeden člověk za více závodníků, platí za každého z nich samostatnou platbou)

poplatek za IFSS DID platný na sezónu 2021/2022 je 45 Euro * 26 Kč = 1170 Kč

číslo transparentního účtu ČASS: 7168299001/5500
variabilní symbol: "závodníkovo ID člena ČASS"
konstantní symbol: 2022
zpráva pro příjemce: "MS ASARNA"_"příjmení závodníka"_"zkratky tříd dle IFSS"_"DID"

řádně odhlášeným zájemcům nebo neúspěšným účastníkům nominačního klání nebo těm, na které nevyšla extra kvóta vrátíme platbu v plné výši do 14/2/2022

Přihlášení zájemci budou pozváni do FB skupiny, kde je možné diskutovat. S Problémy se obraťte rovnou na manažera reprezentace (spilka@mushing.cz).

NOMINAČNÍ KRITÉRIA dole pod článkem "soubory ke stažení", NOMINAČNÍ ZÁVODY zveřejníme 22/12/2021, obecně počítáme se závodem v Abertamech, na Horníku, na Mísečkách, v Zádadě a na Lesné, samozřejmě pro různé třídy na různých závodech, určitě ne pro všechny třídy na všech závodech, v případě rušení závodů bude nominace přesunuta na pozdější vhodný závod a nebo se v termínu zrušeného nominačního závodu uspořádá pro danou třídu měřený trénink v místě s dostatkem sněhu

AUTOMATICKÁ NOMINACE pro zlaté medailisty z ME IFSS 2020 on-snow Åsarna: Jana Tomášková SP2, Jiří Suchý SP4MS + tzv. předvybraní

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ČASS NA FUNKCI TEAMLEADRA pro MS IFSS 2022 on-snow Åsarna

Teamleader zvládá anglickou komunikaci v psané i mluvené formě. Za výhodu se považuje předchozí účast na závodech IFSS nebo přímo výkon funkce teamleadra. Teamleader informuje reprezentanty před odjezdem na MS, vyřizuje administrativu s přihlášením reprezentantů na MS, v průběhu MS získává aktuální informace na teamleader meetingu a předává je reprezentantům, podává protesty, informuje na FB o průběhu MS (videa, fotky, výsledky, aktuality), po návratu z MS zpracuje závěrečný report. V případě, že se reprezentace bude skládat z více než 10-ti závodníků budou 2 teamleadři. Je lepší hlásit se rovnou v domluvených dvojicích, ale je možné hlásit se i jednotlivě. Oba teamleadři mohou zároveň závodit, ale v jiných kategoriích. Teamleadrům bude proplacena cesta do místa závodu a zpět.

přihlášky posílejte na mail: spilka@mushing.cz, v předmětu uvadějte: Teamleader MS Asarna, do textu uvádějte: Příjmení a jméno, datum narození, trvalé bydliště, mail, telefon, způsob dopravy - typ auta, záměr závodit - jaké třídy, dále popište jaké máte předpoklady pro výkon funkce teamleadra

S dotazy se obraťte na manažera reprezentace (spilka@mushing.cz).

Kryštof Spilka, manažer reprezentace

FOTOGALERIE

KOMENTÁŘE

Posílat komentáře můžou jen přihlášení uživatelé. Pokud nemáte přihlašovací údaje, tak se prosím registrujte.

https://www.traditionrolex.com/10