https://www.traditionrolex.com/10MS IFSS Rastede a v uvozovkách opět výsměch českým reprezentantům a jiné. | mushing.cz - vše o sportu psích spřežení https://www.traditionrolex.com/10

Napsat dotaz

MS IFSS Rastede a v uvozovkách opět výsměch českým reprezentantům a jiné.

Mrknul jsme se na web co je nového. A ejhle, opět se utvořila skupina vymahačů jakéhosi nároku a vehementně se domáhá svých domnělých práv a zaštiťuje se samozřejmě čím jiným než nejušlechtilejšími cíli. Jak jsme si již zvykli, čas od času se taková skupina ,,ad hoc,, vytvoří a snaží se nátlakem a manipulací části veřejného mínění ovlivnit situaci ve svůj prospěch. Zde to dokonce sklouzlo k osočování, napadání a dokonce vyhrožování. A jako obvykle vyplývá jejich nátlaková akce ze snahy získat nějaký požitek navíc a samozřejmě z neznalosti pravidel. U některých zúčastněných je to nováčkovská emoce a neznalost, ale u některých to již nelze přehlédnout ani omluvit nováčkovstvím, zde to vypadá jako záměr nebo naprostá ignorance již dávno a dlouhodobě platných pravidel. Padla řada otázek, na které se pokusím odpovědět. Padla i řada otázek v minulých diskusích, tak odpovím trochu zeširoka, aby se dostalo i na ty, kteří se možná cítili odstrčení.

Pro začátek zrekapituluji organizaci SSPS a pravidla, kterými se řídí. Z této rekapitulace vyplyne 90% odpovědí na položené otázky, protože za ty roky co se psím spřežením zabýváme se vše opakovalo již mnohokrát (perioda podobného novátorství je cca tři roky) a je to také promítnuto do organizace a pravidel. SSPS je sdružení dvou rovnoprávných a samostatných sekcí ČASPS (otevření) a ČMKSP (čistokrevní). Základním principem fungování SSPS je zákaz majorizace, což v praxi značí, že žádná sekce nemůže přehlasovat tu druhou jen proto, že je momentálně početnější. Takže nové pravidlo, návrh, námět je schválen a platí pouze dojde-li ke konsensu, tj. shodnou-li se na tom obě sekce. Pokud se neshodnou platí pravidlo staré. Zájmy sekcí jsou řešeny a zastupovány prostřednicvím vedení SSPS což je STK, kde mají sekce po třech svých zástupcích. Otevření: Krejčí, Seidl, M.Stejskal Čistokrevní: Škoda, J.Stejskal, Kučera Generální sekretář: Biharyová, Administrátor: Levíčková, Mareš Každá sekce má také svůj pětičlenný výbor, kde jednotliví členové mají své úkoly a kompetence. Uvnitř sekce platí stejná pravidla jako v SSPS, tj. základní pravidlo - zákaz majorizace. Budu se věnovat otevřeným: President: Krejčí - vztah vůči českých organizacím a orgánům, pravidla Vicepresident: Seidl - vztah k mezinárodním federacím Člen: M.Stejskal - zástupce sprintu Člen: Levíčková - zástupce midu Člen: Klikarová - zástupce individuálních disciplin Každý člen má svůj okruh činnosti a záleží jen na jeho aktivitě a invenci, jak se chopí práce a činnosti, protože nemáme žádnou striktní strukturu subordinace ani příkazy a úkoly. Důležitá je schopnost komunikace, chuť pracovat pro ostatní, částečně na úkor svých psů, své přípravy a svého pohodlí a také znalost pravidel, což bohužel není vždy samozřejmost. A pravidla která platí jsou následující a je vidět, že jich není mnoho: 1. Soutěžní řád 2. Závodní řád 3. Řád ochrany psů při soutěžích 4. Směrnice č.1-5 Smysl fungování svazu je v tom, že vytváří prostředí, ve kterém se daří rozvoji sportovní výkonnosti širokého záběru aktivních sportovců. Náš sport není nijak populární ani marketingově zajímavý, období boomu skončilo kolem roku 1995. Všichni máme krásného a pracného koníčka a nezbývá nám než se smířit s tím, že nejsme nijak výjímeční, když před námi běží pes ani když vyhrajeme nějaký, z našeho pohledu, prestižní závod, byť se mu říká MS, ME nebo jinak. Naším cílem, když jsme svaz v roce 1988 zakládali bylo vybudovat prostředí, ve kterém bude reálné, aby rostli závodníci, kteří dosáhnou na stupně vítězů v těch nejprestižnějších závodech a to nejen náhodní jednotlivci, ale široká škála závodníků, aby se z musherů ČR stala velmoc v oboru. Když si vzpomenu jak se mi kolegové smáli a divili se proč věnuji tolik času a peněz psům a organizaci, když bych mohl dělat lehčí a jednodušší sporty. Já jsem jim tehdá líčil svoji vizi o Česku jako velmoci v mushingu a tak se mi smáli ještě víc. Když posoudím dnešní skutečnost, tak to všichni berou jako samozřejmost, ale byla to dlouhá a pracná cesta. To, že je Česko, z pohledu výsledků, opravdu velmocí zatím v ,,malém,, v mushingu (kategorie do 6-ti psů) je již samozřejmost a všichni to tak berou. Bude daleko náročnější prosadit se ve velkém mushingu (8 a unlimited). Velmocí jsme proto, protože když jeden špičkový závodník vypadne, hned jej rovnocenně nahradí další nebo i více dalších závodníků, což je pro zahraniční závodníky a funkcionáře velkou záhadou a moc je zajímá, jak jsme tohoto dosáhli. Jednou z odpovědí jsou také otázky našich zahraničních kamarádů. ,,A proč vy všem ostatním všechno vysvětlujete a ukazujete? Proč je učíte svoje tajemství? To my bychom nedělali, vždyť tím pomáháte konkurenci a máte pak menší šanci vyhrát.,, Naše odpověď vždycky byla ,,Protože chceme závodit i na domácí půdě proti kvalitním závodníkům a ne proti nějakým trdlům, my nechceme být jednookým králem.,, Takže na otázku jak jsme dosáhli toho, že máme najednou tak širokou základnu špičkových závodníků odpovídám vždycky: 1. Náš svaz je dlouhodobě budován na principu sportovního svazu(ne pejskařského) po vzoru a zkušenostech z mého působení ve svazu lyžařů, kde působím ve vedoucích strukturách, ale také jako president OV závodů MS a SP v letech a ve skoku na lyžích, s aplikací těchto zkušeností na prostředí musherů. 2. Do roku 1998 jsme měli v Česku průměrné psy a to, že jsme se dokázali probojovat do první desítky na ME a MS bylo výsledkem doplňkových činností. Především velmi kvalitní péče o psy, a velmi kvalitní výbavy a mazání. 3. Neděláme mezi sebou tajnosti a pracujeme jako tým, pomáháme si a vyměňujeme si zkušenosti, učíme se navzájem. 4. Tyto doplňkové činnosti jsme dotáhli na vysokou úroveň, v roce 1998 jsme přivezli konečně první velmi kvalitní psy a v roce 2000 již výrazně zasahujeme mezi špičku, v roce 2001 získáváme náš první titul a s rozšířením kvalitních psů a díky předávání zkušeností se významně a rychle rozšiřuje špička našich závodníků, kteří se zároveň stávají evropskou i světovou špičkou v nebývalém počtu. Ale zpátky od historie k současné práci svazu. Těžiště naší práce je v dobrovolnosti, v aktivitě jednotlivců obětujících volný čas, v práci pro ostatní. A to ať se jedná o přípravu a organizaci závodů nebo o organizační práci kolem naší činnosti. Není důležité jestli má někdo oficiální funkci nebo nemá. Důležité je, jestli má chuť udělat něco na úkor svého volna nebo pohodlí. Pro příklad si projděme působení funkcionářů. Podle mého názoru jsou skoro všichni funkcionáři ve vedení celkem dobrý a sehraný tým, neexistuje žádné rozhodování jednotlivce a vše se konzultuje, aby se docházelo k objektivním závěrům. Vidíte, že na otázky na webu odpovídá širší počet lidí. V minulosti jsem odpovídal především já s Ivošem Marešem, postupně nás doplnila Hela Biharyová, Hela Levíčková, Luboš Seidl až jsme mohli nechat vysvětlování na nich a dnes se chopil osvěty Vašek Kovařík. A zde na něm je vidět, že není důležité míti funkci, ale že je důležité být aktivní a mít zájem pracovat pro ostatní. Vašek není oficiální funkcionář, ale z jeho reakcí vidíte, že je zasvěcený do problematiky a odpovídá fundovaně, takže jej není třeba doplňovat. Takže když odpoví on, je zbytečné volání, abych odpověděl ještě já, když k tomu nemám co doplnit, možná jinými nebo stejnými slovy bych zopakoval totéž. Jak k tomu došlo? Luboš jako náš zástupce pro mezinárodní federace požádal Vaška o pomoc, Vašek se aktivně zapojil jednou i vícekrát začal systematicky spolupracovat a tak jsme jej přibrali do týmu, protože každý aktivní pracant je vítán. Dnes sice na domácí scéně nemá žádnou ofi funkci, ale je druhou polovinou Luboše a zastupuje Česko ve výboru ESDRA a je Director Off snow disciplín. Svým aktivním přístupem vlastně převzal úlohu, pro kterou byla do výboru zvolena Soňa Klikarová, která pro podobný vývoj jakým prošel Vašek měla a má nejvyšší předpoklady, bohužel nenaplněné, jak dokazuje svým příspěvkem v diskuzi. Soňa je výborná závodnice, má známé jméno mezi funkcionáři, je jazykově vybavená a sedí na židli osm metrů od mé židle a může mít obratem maximum informací. Teoreticky by měla být informační spojkou mezi vedením a závodníky v individuálních disciplínách, zdrojem přesných a správných informací a garantem řady věcí pro tuto oblast. Bohužel není tomu tak. Je to škoda a třeba se to časem změní. Nyní trochu obecně k finančním příspěvkům(viz směrnice). Základní pravidlo je, že žádný příspěvek není nárokový. Dalším pravidlem SSPS je, maximum prostředků rozdělit na činnost, minimum na administrativu. Takto to také dlouhá léta probíhá. K dnešnímu dni nemá žádný klub ani jednotlivec zpoždění v platbě příspěvků, kromě tří jednotlivců. Pokud se někdo domnívá, klub nebo jednotlivec, že by měl nebo že už dávno měl dostat nějaké příspěvky tak se mýlí. Všechny příspěvky, jejichž žádosti splnily pravidla daná směrnicemi byly proplaceny včas. Po termínu, který určují směrnice jako konečný, dorazily ještě další žádosti nebo byly doplněny žádosti o chybějící, nutné náležitosti. Obecné pravidlo je, že nesplněný termín znamená zánik možnosti obdržet příspěvek. Výjimku může povolit STK, ale s ohledem na to, aby to bylo spravedlivé vůči těm, kdo termín splnili. Takže v současnosti je evidována řada opožděných žádostí o příspěvek a jednání STK posoudí zda jim bude nebo nebude vyhověno. To je také odpověï na aféru s rušením závodu v Semicích, kdy sice Michael věděl, že termín nesplnil ani jeden rok, ale přesto bouřil veřejné mínění zavádějícími informacemi. Pokud trochu sledujete vývoj ve svazu tak víte, že jsme v hospodaření s finančními prostředky byli velmi opatrní a snažili jsme se vytvořit rezervu na hubenější roky a na roky vyšších výdajů. Rok 2005 byl prvním rokem, kdy jsme vydali výrazně více financí než jsme přijali a konstatovali jsme, že je to také hlavně díky vysoké úspěšnosti našich závodníků na mezinárodních soutěžích. Takže vysoká úspěšnost je skvělá, ale čerpá mnohem více prostředků než jsme ve výhledu na roky dopředu předpokládali. Bude to znamenat omezení objemu příspěvků pro jednotlivé reprezentační akce a možná i pro závody. Až dojdou peníze svazu vrátíme se do let našich počátků, kdy jsme naprosto vše financovali z vlastní kapsy a to bylo v letech 1985-1994. Pak se nám podařilo získat zdroj financí, ale nemusí být trvalý ani na věky a s tím musíme počítat. Jeden zdroj financí nám již v roce 1999 vyschl a nikde není řečeno, že další nepotká podobný osud. Můžeme hledat nové zdroje a to také děláme, ale vždy jde o dary ze známosti a tak je lepší když je spotřebují přímo pořadatelé závodů nebo kluby. A nyní konkrétně k závodu, který se honosí titulem MS IFSS Rastede. 1. Aby se mohl nějaký závod honosit tímto titulem musí splňovat několik základních parametrů 2. Musí být organizován členským svazem IFSS - to nesplňuje 3. Musí být zaslána pozvánka organizátora pod hlavičkou IFSS členským svazům IFSS - to nesplňuje 4. Musí být oficiální nominace a přihláška svazu vůči pořadateli - to nesplňuje 5. Musí být zaručeno, že startovat může jen závodník oficiálně nominovaný národním svazem - to nesplňuje, 6. To znamená, že závod asi bude dobrý a prestižní, bude se honosit titulem MS, ale ve skutečnosti to bude závod uspořádaný soukromým pořadatelem, který ani nepozval členské svazy IFSS a zve individuálně jednotlivé závodníky. Prostě normální závod, který si uzurpuje titul. Pokud jej IFSS dodatečně přikryje pod své křídla, bude to pouze dodatečné nabílení závažných nedostatků. 7. O statutu tohoto závodu pro Česko může za těchto okolností rozhodnout jedině STK. Na příkladu tohoto závodu vidíte, že naprosto nezafungovala týmová spolupráce. Ano, nepovšimli jsme si, že uplynul termín, kdy by měla přijít pozvánka. Nikdo včas neupozornil na to, že mají web a na něm uzávěrku a idividuální přihlášky, při včasné reakci jsme se ještě mohli pokusit řadu nedostatků prostřednictvím IFSS napravit. Vypadá to skoro jako by přístup zainteresovaných zájemců byl ,,já mám svoje starosti a vy se starejte o mne,,. Všichni jste součástí týmu. Takže situace je takováto: 1. Buď se bude IFSS od závodu distancovat a pak to bude jistě krásný závod, prestižní s vysokou konkurencí, prostě závod, kde by každý dobrý závodník neměl chybět, ale normální závod. 2. Nebo to IFSS, přes vážné nedostatky přikryje a pak STK posoudí zda pro tento závod vyčlení nějaké prostředky na příspěvky. 3. Bez oficiálních informací, můžeme zatím jen předpokládat jak by to mohlo být, ale víc nic. Vašek pečlivě odpověděl všem přispěvatelům diskuse o tomto závodu, já jsme jej snad v obecné rovině doplnil a snad bych mohl konkrétně odpovědět na několik otázek, které tam padly. Soňa Klikarová - vyjadřuje zklamání nad přístupem zástupců SSPS. Odpověď - není snad ona také zástupcem SSPS a v tomto případě dokonce přímo zainteresovaným, takže se mohla více starat, neřkuli postarat ? Dušan Erbs - rána pod pás; sport se nikdy nestane tím, čím v jiných zemích; je smutné, že se nahlíží na podzimní závody jako na něco méněcenného; Odpověď - nechci se DE dotknout, ale to je klasická reakce málo poučeného začátečníka, který právě dosáhl trochu úspěchu; náš způsob organizace tohoto sportu je v řadě zemí vzorem a poučením, byli jsme průkopníky řady řešení a také jsme byli průkopníky a hlavními propagátory závodů na suchu a jejich zoficielnění na mezinárodní scéně přes odpor řady renomovaných musherských zemí. DE je vedle jak ta jedle, ale o to je razantnější, ale Vašek mu to již individuálně vysvětlil. Marek Odstrčilík - celé je to ostudné, myslím, že MS je vrcholem pro každého sportovce; něco podobného jsme zažili loni v Belgii; proč svaz nepodporuje MS stejně jako ME? Odpověď - Co je ostudné jsem nepochopil, snad že Ti někdo nefinancuje koníčka? Ale souhlasím s tím a říkám ANO, že MS je vrcholem pro každého sportovce. Ale také je zvykem, že kvóta každého člena mezinárodní federace pro ME a MS je dva startující do jedné kategorie a o tato dvě místa musí být nominace. U nás si závodníci zvykli, že jsme se snažili podporovat široký záběr startujících za ČR, kvůli zkušenosti a otrkání a vždy se nám podařilo prosadit zvýšení limitu startujících pro naše kategorie. A to proto, abychom ukázali, jakou máme doma širokou základnu výborných závodníků. Ale tím, že to tak výjimečně bylo v minulosti není řečeno, že to je zákon, který platí navždy a nikdy jinak. Mohou nás omezit různé vlivy od striktního dodržování limitu startujících po nedostatek financí na příspěvky pro všechny. No a Belgie loni to je podobný případ jako Rastede letos. Opět několik hrubých nedostatků v zastřešení ze strany IFSS a navíc druhé MS v jednom roce, na jaře Polsko napodzim Belgie, to přece nejde, to je naprostá devalvace titulů. Ondra Smejkal - něco podobného jsem očekával; mohl by se někdo vyjádřit jak to bude s Bernau a Gafsele; tento přístup neprospívá rozvoji sportu, spěje v vybudování samostatného svazu individuálů. Odpověď - nu já jsem to nečekal, po výměně vedení IFSS jsem očekával standardní organizaci; Jak to bude v následující sezóně dále posoudí STK a rozhodne o případné novelizaci směrnic, asi zpřísnění podmínek. Jestli je opatrné nakládání s financemi a dodržování pravidel na škodu a neprospívá rozvoji sportu, tak nevím co mu prospívá a pokud je to pro někoho motivem k vytváření samostatného svazu, tak to musí zvážit a rozhodnout se, možná by to mělo své výhody, ale jistě by to mělo svá úskalí.. Michal Merhaut - nůž na krk si dávat nenechám, cena je vysoká Odpověď - ano Michale, rozumím i nerozumím, kdo Ti dává nůž na krk. Musíme počítat s tím, že finance nejsou bezedné a je rozumné vrátit se k systému vydáme pouze tolik kolik přijmeme, protože v příštích letech už bychom nemuseli mít ani pro ty medailisty. Ale třeba padne jiné rozhodnutí, utratíme co máme a dále uvidíme jak to dopadne. Mnoho let jsme si naprosto vše financovali sami a pokud se ta doba nevrátí bude dobře a pokud ta doba opět nastane bude hůř, ale svět se také nezboří. Lukáš Blažo - zajímalo by mne proč se startovné na ME platí úplně každému; závody kolem stodoly v Rastede jak říká Krejčí, jako v Belgii a několik zaručených informací o nerovnosti s mushery o nastávající zimě a schovávání vedení za něco. Odpověď - no kdyby ses opravdu zajímal, tak se takhle neptáš. Rozdělení na tým A a B bylo právě z důvodů neplacení za každého. O nedostatcích závodu v Rastede jsem psal výše. Ale jak víš, co jak nazývám, když jsme spolu nemluvili již hodně dlouho, pověsti, pomluvy ? No docela nerad bych Tě považoval za kecku. O nerovnosti musherů a individuálů se vyprávějí zkazky, bohužel nepravdivé, protože v mushingu je váha a vážnost disciplíny odjakživa a všude dána počtem psů. Proto je také mnohem více idividuálů, protože mít jednoho nebo pár psů je mnohonásobně jednodušší jak co se týká péče tak i přípravy a tréninku. A co se týká schovávání nerozumím. Vím jen jedno, na vážnější věci jsi se mne ptal jen když jsi měl v krvi tak 2promile, takže jsi vnímal jen svoji otázku, ale nikoli vysvětlení. Dušan Erbs - se divím, že se dělají závody MR na suchu pro honiče kolem stodoly a diskutuje se zde o dopingu, když to je tak nedůležitý jako podzimní sezóna; je to ostuda jak nám házíte klacky pod nohy; zkusme komunikaci vylepšit Odpověď - s prominutím, opravdu razantní kritika opravdového nezkušeného znalce, kdo Tě krmí těmi informacemi ze kterých děláš podobné závěry a pokud voláš po kvalitní komunikaci tak prosím začni a nejdříve se řádně informuj a nenaleť každému tlachu, jako třeba házení klacků pod nohy. Dušan Erbs - fakt se mi zdá, že oboustranná komunikace vázne; zmatenost mezi federacemi; velice rád se zaangažuji třeba v STK, rád se zapojím do vylepšování Odpověď - oboustranná komunikace není to, že Ti bude Vašek individuálně volat a vysvětlovat situaci, zvláště když neznáš souvislosti a máš pouze dílčí informace a ještě zkreslené. To může udělat občas a výjimečně, přeci nemůže obvolávat každého, i když jestli chce a má na to. Právě tvoje poznámka o zmatenosti mezi federacemi je důkazem, že nemáš přehled. Seznam se s prostředím a historií, vše má nějaký důvod a to že se nám to nelíbí, neznamená, že to lze jen proto zrušit. Seznam se ale reálně s vývojem a se skutečností a ne jen podle pověstí a nezasvěcených řečí nebo hospodských polopravd. Každý si prošel podobným vývojem i Vašek. Zaangažovat se můžeš, ale na to nepotřebuješ funkci. Práce je vždycky dost, stačí chtít a pustit se do toho. Kecalů je vždycky dost, ale na práci pak už moc lidí není. Michael Chovanec - Zajímalo by mě, proč bylo uvolněna spousta peněz na ME a MS je opět bez finanční podpory. Byl bych velmi rád, kdyby se člověk, který rozhoduje o startech na závodech ME a MS a jejich financování k tomuto veřejně vyjádřil!!! Ovšem pokud je za to zodpovědné celé vedení svazu, byl bych pro svolání valné hromady a odvolání vedení. Odpověď - he, he, he tím člověkem myslí Michael asi mne. No Michaeli, zůstáváš v rovině hospodských polopravd a podivných doměnek, není to jeden člověk je to týmová práce i když část týmu nefunguje. Proč ME a MS nejsou rovnocenné závody je vysvětleno výše, i okolnosti, i kdo se stará a kdo by se měl starat. Odvolat vedení - správně!! oni mi nechtějí zaplatit víkend v Německu tak je odvoláme!!! Nic ve zlém Michaeli zajeď na medaili a budeš mít šanci. Jen to musí být alespoň trochu oficiální MS a souhlasit STK. Jinak tam můžou rozdávat co chtějí, třeba i medaile. Ale jinak to jistě bude velmi prestižní závod a bude čest se na něm objevit a startovat. Ale kdo by dneska jezdil pro čest a slávu, když mu to nikdo nezaplatí, viď. Trochu jsem se kouknul, kdo jsou stěžovatelé na poměry a ejhle, nový klub č. 61 má novou členskou základnu a všichni jsou zde bojovníky za svůj pěkný víkend v Německu. Mají mezi sebou docela zkušené borce, kteří by jim měli osvětlit jak se věci mají, ale asi to sami nevědí, což bychom jistě nečekali, protože jinak by se zeptali, aby nerozšiřovali nepravdivé informace. J.Krejčí

https://www.traditionrolex.com/10