Napsat dotaz

KRITERIA NOMINACE na otevřená ME a MS v roce 2002 a 2003

V roce 2002 nás čeká MS na suchu na přelomu 11 a 12 měsíce/02.
V roce 2003 nás čeká MS na sněhu v průběhu 2/03.
Účast na těchto závodech podléhá nominaci svazu. V posledních letech se úroveň našich jezdců významně zvyšuje a v některých kategoriích může nastat velký zájem o nominaci. Pro uklidnění zúčastněných a objektivitu výběru je třeba stanovit nominační kriteria. Základní východisko a první návrhy nominačních kriterií jsou následující:

  1. Náš zájem je nominovat jezdce, kteří budou k datu konání ME nebo MS nejlepší v republice a u nichž bude nejvyšší předpoklad, že zajedou nejlepší výsledek.
  2. První kriterium: Výkonnost minulé sezóny - jeho váha 50%
  3. Druhé kriterium: Výkonnost aktuální sezóny - jeho váha 30%
  4. Třetí kriterium: Spolehlivost jezdce - jeho váha 20%

Pokud máte zájem, připojit se ke tvorbě kriterií nominace podejte své návrhy, ať je možno je posoudit a případně zapracovat do celkového systému.