Napsat dotaz

IFSS Dryland WCH Rastede

Vzhledem k tomu, že SSPS do dnešního neobržela od IFSS žádnou oficiální pozvánku a ani na webových stránkách IFSS není žádný systém nominace přes členské svazy, nebude SSPS závodníky na závod v Rastede přihlašovat. Je tedy na každém z vás, kteří máte zájem o start, abyste se přihlásili individuálně na internetových stránkách lokálního pořadatele - http://www.wm-rastede.de.

Ze stejného důvodu si musíte i sami zaplatit startovné. SSPS na tento závod vyčlení částku, která pak bude rozdělena pouze mezi medailisty a bude určena na startovné a zbytek pak na částečné pokrytí cestovních nákladů.