Napsat dotaz

ČEZ CUP Sněžník 2011 sprint i MID se pojede v termínu 05. a 06.února 2011

Aktualizováno:
Startovní listina SPRINT, Startovní listina MID

Po dohodě s klubem Askino a vedením svazu se ČEZ CUP Sněžník 2011 uskuteční v náhradním termínu. ...

Plakát, Stránky závodu

Zawody na Decinskim Snie¿niku odbêd¹ siê w terminie 5-6 lutego 2011. ...

Race ČEZ CUP 2011 will take place in substitute term 05th - 06th February 2011. ...

Rennen ČEZ CUP 2011 findet im alternative Termin 05.-06.Februar 2011 statt. ...

Závod ČEZ CUP 2011 se bude konat v náhradním termínu 05. - 06. února 2011. Závodu zůstává statut mistrovství republiky, Evropského poháru ESDRA a Polského poháru. Kromě data konání vše ostatní zůstává v platnosti, závodníci, kteří se již přihlásili na původní termín, zůstávají přihlášeni. Pokud se nemohou v novém termínu závodu zúčastnit, prosím o odhlášení ze závodu na e-mail jiri.nesnera@volny.cz . Náš závod proběhne v termínu, ve kterém se původně měl jet Horník II. - Tři Studně, po dohodě obou klubů a vedení Svazu je závod na Horníku zrušen a termín uvolněn pro Sněžník ČEZ CUP 2011 .

Zawody na Decinskim Snie¿niku odbêd¹ siê w terminie 5-6 lutego 2011. Zawody bêd¹ zaliczane do cyklu Mistrzostw Czech, Pucharu Europy ESDRA, Pucharu Polski. Zawodnicy którzy przys³ali zg³oszenia, nie musz¹ ich wysy³aæ ponownie. Zawdoników rezygnuj¹cych ze startu prosimy o informacjê na email: jiri.nesnera@volny.cz. Zawody odbêd¹ siê w pierwotnym terminie zawodów na Horniku, które zosta³y odwo³ane.

Race ČEZ CUP 2011 will take place in substitute term 05th - 06th February 2011. To race stayes the statute of the Republic Championship , European CUP ESDRA and Polish CUP. Except the date of action stays everything valid, participants , who are already signed on the original term, stay sign on. If they can not participate in the substituted term, please log them out from the race on e-mail jiri.nesnera@volny.cz . Our race will take place in term which was originaly term of race on Horník II - Tři Studně, after agreement both clubs and leading of Federation is the race on Horník cancelled and the term is released to Sněžník ČEZ CUP 2011 .

Rennen ČEZ CUP 2011 findet im alternative Termin 05.-06.Februar 2011 statt. Zum Rennen bleibt der Status der Meisterschaft der Republik, Europäisch CUP ESDRA und Polnisch CUP. Ausser den Termin bleibt alles gilt, die Renner, welche haben sich schon für originell Termin angemeldet, bleiben den angemeldeten. Ob die Renner können nicht im alternative Termin sich teilnehemen, bitte melden Sie auf E-mail jiri.nesnera@volny.cz ab. Unsere Rennen findet im Termin statt, welcher sollte ein Termin für Rennen auf Horník II - Tři Studně sein, nach der Vereinbarung mit beide Klubs und der Leitung der Föderation ist das Rennen auf Horník storniert und diese Termin ist freigegeben für Sněžník ČEZ CUP 2011.