Napsat dotaz

O svazu

Historie

 • Mezi léty 1985 - 1989 chovatelská stanice čistokrevných severských psů začala pořádat první závody a s tím souvisí vznik prvních sportovních pravidel.
 • Na začátku 90. let se již tento sport psích spřežení začíná dělit na jezdce otevřené a čistokrevné (dělení dle rasy psů).
 • Byla založena asociace otevřených - Česká asociace sportu psích spřežení, zkráceně ČASPS a stává se zároveň členem ČSTV a v roce 1991 evropské asociace ESDRA (European Sleddog Racing Association) a poté mezinárodní federace IFSS (International Federation of Sleddog Sports).
 • Skupina jezdců čistokrevných zakládá svoji asociaci - Českomoravský sportovní klub severských psů, zkráceně ČMSKSP a stávají se v roce 1994 členem světové federace FISTC (International Federation of Dog Sledding Sports).
 • Tyto dvě národní asociace ČASPS a ČMSKSP existují v České republice samostatně.
 • V roce 1992 se rozhodly tyto asociace vzájemně spolupracovat. Obě mají svojí vlastní právní subjektivitu, ale společně vystupují pod zkratkou SSPS (Svaz sportu psích spřežení). Je to zkratka dobrovolného spojení obou sekcí, čisté i otevřené, ale bez právní subjektivity.
 • Česká asociace sleddog sportů, zkráceně ČASS, vznikla v roce 2008 přeměnou dříve vzniklé ČASPS.
 • Od roku 2014 je ČASS řádným členem České unie sportu.

 

Vnitřní organizace ČASS

 • Uvnitř ČASS existují tři podsekce: zástupci tříd sprint, mid+long a individuální. Členem podsekce se stane fyzická osoba (dle podmínek Stanov), která má o členství zájem a především se chce aktivně podílet na činnosti ČASS a zvýšit sportovní a společenskou úroveň mushingu i samotné ČASS. Zástupci podsekcí poté tvoří členskou schůzi.
 • V čele ČASS stojí individuální statutární orgán, kterým je předseda. Předseda je volen výkonným orgánem - Výborem, a to na dobu 4 let.
 • Výbor je 6-ti členný a skládá se ze dvou volených zástupců z každé podsekce (sprint, mid+long, individuální). Výbor je také volen na dobu 4 let.
 • Jednotlivé sportovní kluby registrované u ČASS jsou naší základní jednotkou. Musí být řádně registrovány a plnit veškeré povinnosti vyplývající z příslušných zákonů, směrnic a řádů.
 • Jednou ročně probíhá členská schůze a schůze předsedů klubů a pořadatelů závodů.
 • Dále je zřízena Sportovně technická komise, zkráceně STK, která má na starosti posuzování technických záležitostí týkající se závodů, závodních tratí a výkladů pravidel a řádů. Je složena ze šesti členů (3 za ČASS a 3 za ČMSKSP).
 • Každý řádný člen sportovního klubu musí mít uhrazeny členské příspěvky ČASS a splněn test znalostí, čímž získá tzv. Licenci, která ho opravňuje ke startu v řádných třídách na závodech pořádaných ČASS a po úspěsné nominaci i na závodech mistrovství Evropy a světa IFSS a FISTC.

ČASS a její činnost se řídí Stanovami, vnitřními směrnicemi, Soutěžním řádem, Závodním řádem a Řádem na ochranu zvířat při závodech psích spřežení.
Veškeré tyto dokumenty jsou veřejně přístupné na těchto webových stránkách.

ČASS je jediná svého druhu v České republice zastřešující sportovní kluby, které se věnují mushingu, tj. sportu psích spřežení.
Jako taková má jediná výhradní právo vysílat své reprezentanty na ME a MS IFSS a FISTC.

Závodíme v několika třídách. Od individuálních, tj. sportovec a jeden/dva psi až po klasické psí zápřahy.
Závody dělíme na tzv. na suchu (dryland, off-snow) a na sněhu (on-snow). Oboje mají své vlastní mistrovství republiky.
Po splnění kvalifikačních kritérií se vybírá reprezentace pro nadcházející dryland a on-snow ME či MS.

 

Seznam předsedů ČMSKSP:

 • 1992 - 2002 Jan Ochozka
 • 2003 - 2005 Ivo Mareš
 • 2005 - 2008 Vlastimil Škoda
 • 2008 do současnosti Roman Habásko

Seznam předsedů ČASPS/ČASS:

 • 1990 - 2008 Jiří Krejčí
 • 2008 - 2009 Pavel Pfeifer
 • 2009 - 2019 Jiří Nešněra