Napsat dotaz

O svazu

Historie

 • Mezi léty 1985 - 1989 chovatelská stanice čistokrevných severských psů začala pořádat první závody a s tím souvisí vznik prvních sportovních pravidel.
 • Na začátku 90. let se již tento sport psích spřežení začíná dělit na jezdce otevřené a čistokrevné (dělení dle rasy psů).
 • Byla založena asociace otevřených - Česká asociace sportu psích spřežení, zkráceně ČASPS a stává se zároveň členem ČSTV a v roce 1991 evropské asociace ESDRA (European Sleddog Racing Association) a poté mezinárodní federace IFSS (International Federation of Sleddog Sports).
 • Skupina jezdců čistokrevných zakládá svoji asociaci - Českomoravský sportovní klub severských psů, zkráceně ČMSKSP a stávají se v roce 1994 členem světové federace FISTC (International Federation of Dog Sledding Sports).
 • Tyto dvě národní asociace ČASPS a ČMSKSP existují v České republice samostatně.
 • V roce 1992 se rozhodly tyto asociace vzájemně spolupracovat. Obě mají právní subjektivitu, ale společně vystupují pod zkratkou SSPS (Svaz sportu psích spřežení). Je to zkratka dobrovolného spojení obou sekcí, čisté i otevřené, ale nemá právní subjektivitu.
 • Česká asociace sleddog sportů, zkráceně ČASS, vznikla v roce 2008 přeměnou dříve vzniklé ČASPS.
 • Od roku 2014 je ČASS řádným členem České unie sportu.

 

Vnitřní organizace ČASS

 • Uvnitř ČASS existují tři podsekce: zástupci disciplín sprint, mid+long a individuální. Členem podsekce se stane fyzická osoba (dle podmínek Stanov), která má o členství zájem a především se chce aktivně podílet na činnosti ČASS a zvýšit sportovní a společenskou úroveň mushingu i samotné ČASS. Zástupci podsekcí poté tvoří členskou schůzi.
 • V čele ČASS stojí individuální statutární orgán, kterým je předseda. Předseda je volen výkonným orgánem - Výborem, a to na dobu 4 let.
 • Výbor je 6-ti členný a skládá se ze dvou volených zástupců z každé podsekce (sprint, mid+long, individuální). Výbor je také volen na dobu 4 let.
 • Jednotlivé sportovní kluby registrované u ČASS jsou naší základní jednotkou. Musí být řádně registrovány a plnit veškeré povinnosti vyplývající z příslušných zákonů, směrnic a řádů.
 • Jednou ročně probíhá členská schůze a schůze předsedů klubů a pořadatelů závodů.
 • Dále je zřízena Sportovně technická komise, zkráceně STK, která má na starosti posuzování technických záležitostí týkající se závodů, závodních tratí a výkladů pravidel a řádů. Je složena ze šesti členů (3 za ČASS a 3 za ČMSKSP).
 • Každý řádný člen sportovního klubu musí mít uhrazeny členské příspěvky ČASS a splněn test znalostí, čímž získá tzv. závodní licenci, která ho opravňuje ke startu na závodech v ČR a po úspěsné nominaci i na mezinárodních závodech IFSS a FISTC.

ČASS a její činnost se řídí Stanovami, vnitřními směrnicemi, Řádem na ochranu zvířat při závodech psích spřežení, Závodním a Soutěžním řádem.
Veškeré tyto dokumenty jsou veřejně přístupné na těchto webových stránkách.

ČASS je jediná svého druhu v České republice, zastřešující sportovní kluby, které se věnují mushingu, tj. sportu psích spřežení.
Jako taková má jediná výhradní právo vysílat své reprezentanty na ME a MS.

Závodíme v několika třídách. Od individuálních, tj. sportovec a jeden/dva psi až po klasické psí zápřahy.
Závody dělíme na tzv. na suchu (dryland, off-snow) a na sněhu (on-snow). Oboje mají své vlastní mistrovství republiky.
Po splnění kvalifikačních kritérií se vybírá reprezentace pro nadcházející dryland a on-snow ME či MS.

 

Seznam předsedů ČMSKSP:

 • 1992 - 2002 Jan Ochozka
 • 2003 - 2005 Ivo Mareš
 • 2005 - 2008 Vlastimil Škoda
 • 2008 do současnosti Roman Habásko

Seznam předsedů ČASPS/ČASS:

 • 1990 - 2008 Jiří Krejčí
 • 2008 - 2009 Pavel Pfeifer
 • 2009 - 2019 Jiří Nešněra