Napsat dotaz

On-line registrace závodních týmů pro sezonu 2002 - 2003

Na www.mushing.cz přibyla možnost On-line registrace závodního týmu (RZT). Přihlásit RZT je možno v "Přihlašování RZT" pravého menu "členi".

Pravidla přihlašování RZT:

  1. Každý člen klubu smí přihlásit RZT všem členům klubu, kteří mají platnou licenci
  2. Zvolenému závodníkovi je nutno přiřadit typ závodu a kategorii ve které bude přihlašovaný ZT soutěžit.
  3. Při odeslání přihlášky je kontrolováno, zda zadaná kategorie existuje v daném typu závodu - pokud ne, není přihláška tohoto týmu odeslána.
  4. Přihlášený tým čeká na schválení administrátorem RZT a je uveden v seznamu týmů a označen "Čeká na schválení".
  5. Po potvrzení Administrátorem RZT je zveřejněno registrační číslo závodního týmu.

Upozornění : Dle soutěžního řádu (čl. V.8) /Přihlášku k registraci všech závodních týmů, které chtějí v následující sezóně startovat pod hlavičkou klubu na MR nebo v seriálu MR podává a může podat pouze klub jehož členem je jezdec závodního týmu a to každý rok nejpozději měsíc před MR nebo do 31.října./ Tedy On-line registrace bude možna pouze v tomto období !!!
Potom bude uplatněn článek SŘ V.11. /Ve výjimečných případech lze doplnit RZT i v průběhu sezóny. Posoudí zodpovědný administrátor. /