Napsat dotaz

Koncepce new.mushing.cz

Celý tento web je koncipován jako hlavní informační kanál SSPS a jeho ambicí je stát se aplikací kompletně zajišťující chod svazu. Prakticky jde o tři základní témata a potřeby.

  1. administrativa klubů a členské základny
  2. závody a jejich administrativa
  3. informovanost členů i veřejnosti

Již dnes si můžete všimnout možnosti přihlašování se do systému mushing.cz. Uživatelé mají (a zejména v budoucnu budou mít) vyšší práva, než nepřihlášení uživatelé oprávnění pouze číst zveřejněné příspěvky a maximálně vložit názor do diskuse. Práva uživatelů (členů) jsou přidělována ve třech stupních.

  1. člen - smí aktualizovat údaje o sobě a je mu přístupný adresář všech členů SSPS mimo rodných čísel. Veškeré akce, které podniká jsou podepsány jeho jménem. Smí žádat o zařazení závodu do TK, upravovat propozice a vkládat výsledky závodu pořádaného vlastním klubem.
  2. autor - člen, který smí vkládat články do časopisu.
  3. Administrátor SSPS - smí vše (téměř - mimo zásahů do funkcí systému)

Data členů jsou postaveny na základech databáze SSPS Heleny Levíčkové a v okamžiku vyřešení komunikace mezi těmito databázemi bude členům umožněno opravovat si nepravdivé údaje o sobě a klubu. Bohužel zatím toto nemůžeme povolit, neboť by došlo k nejednotnosti těchto databází a tím by celé snažení postrádalo na systematičnosti. Cíle v této oblasti budu podrobně popisovat později, nastíním jen plánované funkce - registrace nového člena, žádosti o licenci (časem snad i testy), on-line formuláře klubových dokumentů (např. roční výkazy členské základny s odeslánim pověřenému administrátorovi atd.).

Vzhedem k tomu, že je začátek července je pro nás aktuálně důležité připravit následující sezónu. V co nejkratším termínu (již je zpracován systém, zatím se programuje) bude přístupný formulář žádosti o zařazení závodu do TK. Po jeho vyplnění bude žádost odeslána e-mailem administrátorovi závodů a zároveň bude uložen do TK na webu a označen jako nepotvrzený (až do okamžiku potvrzení administrátorem). Pořadatelé tedy budou mít průběžný přehled o volných termínech závodů. Následně bude přidána možnost zadávání propozic. Tentokrát jde o rozsáhlejší propozice, kde pro nás bude nejdůležitější správnost vyplnění délek tratí jednotlivých kategorií a to i v jednotlivých kolech (bez těchto informací nepůjde propozice ani vložit !!!) je to naše obrana na nekompletnost výsledků, které k nám docházely v minulosti... Samozřejmě bude možnost tyto délky upravit při vkládání výsledků. Pořadatel bude moci povolit přihlašování on-line, kdy k danému závodu bude předem známa listina přihlášených závodníků (chtěli bychom umožnit import této listiny přímo do schváleného programu - toto však zatím nebylo ani konzultováno s autorem programu...). Dále pak bude možno slučovat závody (i jejich kategorie) do různých seriálů a průběžně sledovat jejich vývoj (žebříčky).
Souběžně s přípravou TK bude na www.mushing.cz umožněno také zažádat o RZT pro sezónu 2002 - 2003. Princip je stejný: formulář žádosti - mail administrátorovi - po potvrzení mail žadateli. Jedině soutěžící s RZT budou moci být vyhodnoceni v žebříčku a v seriálech závodů, také na přihlášce k závodu stačí uvést RZT a z toho je jasné, kdo a na jakou kategorii se hlásí.

V oblasti informovanosti bude systém mushing.cz vybaven oblíbenými fotogaleriemi. Bude možno ke každému snímku přidat informaci o DID závodnika v záběru a tak dohledávat všechny snímky závodníka a spousta dalšich drobných vylepšení. O možnosti publikovat články v časopisu se zmiňuji již v úvodu, dále připravujeme inzerci a dnes již funkční diskuse.

Toto je zhruba nastíněná kostra systému. Samozřejmě nejde o kompletní popis všech funkcí. Chtěl bych však upozornit, že www.mushing.cz bude takový, jakým si ho uděláte vy - návštěvníci, protože jen stěží může i ten nejlepší web obstát, pokud nikdo nepíše příspěvky a nezasílá informace...