Napsat dotaz

Zasedání FISTC v Nové Peci, Bělé, ve dnech 5. a 6. června 2004

Na loňském zasedání FISTC v Paříži jsme, co by zástupci ČMSKPS, přijali úlohu uspořádat další zasedání v Čechách. Při jarním zasedání ČMSKPS jsme byli pověření já, Jana Henychová a Pavel Kučera nás zde zastupovat a tuto akci uspořádat. Vybrali jsme pro tuto akci klidný penzion na jihu Čech, kde jsme chtěli ukázat cizincům atmosféru ne kosmopolitní Prahy, ale českého venkova. A to se, myslím, i povedlo. Většina účastníků byla nadšena.

Zástupci jednotlivých zemí a celý výbor se pomalu sjížděl už od čtvrteční noci. President FISTC Franco Manato s manželkou dorazil až z Francie na motorce, stejně tak i Švýcaři. Zahájení programu jednání členských zemí bylo stanoveno až na sobotní ráno a tak se v průběhu pátku narychlo zorganizovala exkurze do Českých Budějovic do Budwaiseru. Po návratu a večeři začala v zasedací místnosti schůze výboru a ta trvala až do půlnoci. Popravdě řečeno, zde bylo předjednáno vše důležité pro následující schůzi všech delegátů. Ostatní přítomní pokračovali v načatém večeru v místní restauraci. V sobotu ráno začalo jednání FISTC. Zúčastnilo se 30 osob a z toho 20 s volebním právem. Byli zde zástupci Francie, Belgie, Holandska, Německa, Rakouska, Švýcarska, Monaka, Itálie, Slovenska a Čech. Jako první bod bylo zjištěno počet právoplatných volebních hlasů. V dalším bodě byly schváleny administrativní změny. Došlo k odhlasování změny ve stanovách FISTC, kde se prodloužilo volební období výkonného výboru z dvou na tři roky. V bodě tři byl schválen zápis z loňského zasedání v Paříži. Byly přečteny postupně zprávy dosavadního výboru: presidenta, vicepresidenta, technických ředitelů za sprint, mid a long, veterináře a pokladníka hodnotící uplynulou sezonu: Společným prvkem všech zpráv bylo velice pozitivní hodnocení závodu v Deštném, letošního Mistrovství Evropy MD/LT, který byl téměř pro všechny neopakovatelným osobním zážitkem. Připomínky padali hlavně na letošní opět neuskutečněný Evropský pohár. Jediný závod, který se započítává byl v rakouském Wengu. V Auronzu di Cadore, ME SPRINT, byla kritizována časomíra a špatná koordinace veterinářů při prohlídkách. V Auronzu byly poprvé prováděny dopingový testy, a u některých byl shledán pozitivní výsledek, což do budoucna přináší varování. Objevuje se nutnost další agendy s formuláři - Doping list- kde budou mushery vypsány veškeré medikamenty poskytnuté psům před závodem. Dopingový test je finančně velmi náročný a veterinář FISTC Arno Roos má za úkol hledat možnosti dotací a podpor pro možnost jeho aplikace. Loňský rozpočet fungování organizace FISTC činil na straně výdajů i příjmů částku cca 12.000,- EUR a letošní předpoklad je 16.500,- EUR. Drobnou zajímavostí pro nás je to, že za čechy nebyl uhrazen loňský poplatek, odvíjející se od počtu nahlášených aktivních členů. Pokud dojde k platbě v daný rok do září započítává se sleva 10 %. O tu jsme samozřejmě přišli. K chybě došlo tím, že platební výměr dorazil na nefunkční adresu ochozka@mushing.cz , kde i pravděpodobně skončil. Revizní komise konstatovala, že v účetnictví za loňský rok nabyly shledány žádné nesrovnalosti. V bodě sedm byli uvolněni z funkce dosavadní členové výkonného výboru a následovaly volby nového výkonného výboru a zde je výsledek voleb: Manato Franco (F) - President, Roos Arno ( Ned.) - Vice president, Henychová Jana ( CZ)- General Secretary, Stadolka Franz ( Ger) - Tech. director sprint, Favre Olivier ( CH)- Tech. direktor MD/LT, Treichl Walter (A)- Treasurer, Roos Arno ( Ned.) - Vet, Gust en Jeanet Zabere (Ned.)- Vet supervisor, Henychová Jana ( CZ)- webmaster. Členů výboru je nyní sedm, což je minimální počet určený ve stanovách. K průběhu voleb mohu říct jen to, že pouze na funkci general secretery a webmastra byli dva kandidáti. Tím, že jsem se stala sekretářem já, bylo pro mne důležité zasahovat i do obsahu webu, který až do dnešních dnů, podle mne, byl značně tragický. Momentálně už čtrnáct dní řešíme spolu s Lubošem Seidlem převedení domény FISTC.com do Čech, protože Belgičani nelenily a hned po příjezdu domů vše co bylo na internetu smazali a rozhodli se vytvářet další problémy. Na tomto místě vlastně mohu pronést i moji -povolební řeč-. Ráda bych jako nový sekretář, nebo vlastně sekretářka, dala do pořádku dosavadní dokumenty FISTC a zprovoznila internetovou stránku tak, aby k něčemu vypadala a poskytla hledané informace. Pouze propagací a osvětou se dá pozvednout pošramocená pověst této organizace a docílit toho, že závodníci s čistokrevnými psy budou v ní cítit oporu a záštitu svého snažení. V bodě devět byly přijaty nové členské země. Jednalo se spíš o přijetí nových federací které vznikly v Německu a Rakousku, které zastřešily dosavadní jednotlivé kluby působící v těchto zemích. Německá federace byla přijata bez výhrad, Rakouská s výhradou: vyjasnění vztahu jednoho členského klubu s WSA. Pro členy FISTC není přípustné dvojí členství i ve WSA. V bodě deset proběhly připomínky jednotlivých zemí k výboru a k činnosti FISTC v uplynulé sezoně. Hlavní připomínky byla ta, aby FISTC sama respektovala pravidla, která si stanovila. Jedná se především o dodržování účasti rozhodčích exteriéru psů na mistrovských závodech, diskvalifikace psů. Zde se zmíním pouze o našich připomínkách, které byly vyřešeny v průběhu jednání: Potřebu zlepšení organizace veterinářů při přejímce psů zmínil veterinář FISTC Arno Roos ve své zprávě. Tím dojde k odstranění zdlouhavého čekání až přijde na závodníka řada. O bateriích ve čtečkách se snad ani není potřeba rozepisovat. Bylo zde schváleno, že závodník musí být přítomen i se psy na místě závodu do 16 hodiny dne před zahájením startů, aby mohly proběhnout všechny prohlídky a přejímky psů. Kdo tak neučiní, nebude připuštěn k závodu. V připomínkách k diskvalifikacím závodníků bylo řečeno, že se tyto problémy musí řešit na místě a ne zde s odstupem času. Protesty musí vyřídit vedoucí výprav na místě. Kategorie se pro letošní rok měnit nebudou. V loni bylo po našem návrhu řečeno, že v kategorii mid máme vyzkoušet dělení do 6 a nad 6 psů a následně přednést výsledky. Tento pokus se vyzkouší u nás až tuto sezonu a takže návrh na změnu kategorií můžeme přednést až příští rok. Mým úkolem, určeným letos na schůzi ČMSKPS, bylo předložit zpracovaná pravidla pro LONG na základě našich pravidel. Při přípravě jsem ale zjistila, že FISTC tato pravidla má zpracovány ale v němčině a při dalším ohledání jsem zjistila, že se jedná o ta samá pravidla jako máme my, protože i Helena Levíčková u nás v Čechách použila překlad pravidel IFSS a doplnila našimi zvláštnostmi. Nelze však obšlehnout pravidla IFSS a nabízet je FISTC jako originální pravidla vytvořená v Čechách. Toto je potřeba ještě prodiskutovat a tato pravidla budu připravovat během roku co by práci sekretáře FISTC. V bodě jedenáct byly předány ceny Evropského poháru pořadatelům v rakouském městě Weng, kteří nakonec jako jediní splnily kriteria pro pořádání této akce. Nám se výbor omluvil za nesrovnalosti ohledně termínu, ale naše zkušenost nám určila, že jsme už žádný závod do tohoto poháru na příští rok nepřihlásili. Nebo snad někdo z pořadatelů zimních závodů má zájem o zařazení svého závodu do Evropského poháru? Letos si můžete být jisti mohutnou podporou i na oficiálních stránkách FISTC. Dále byl určen termínový kalendář FISTC na sezonu 2004/2005. Evropský pohár SPRINT, Weng- Rakousko, 3.-4.1.2005, Mistrovství světa SPRINT, Donovaly- Slovensko, 12.-15.2.2005, Mistrovství Evropy MD/LT, Innekrems- Rakousko, 10.-13.3.2005, Evropský pohár MD/LT, Krahule- Slovensko, 25.-27.2.2005 ( první mid a long na Slovensku, který pořádá Braňo Slaný). Dále byl doporučován všem závod TROPHEE de SAVOIE, 8.-16.1.2005, osmi etapový sprintový závod v Savojských Alpách s délkami etap od 9 do 15km, vypsány kategorie skij, D, C, B, A, O. Každé dva dny v jiném zimním středisku v nadmořských výškách 1150 až 1820 m.n.m. Startovné 240 EUR. Kontakt na e-mail: naturextreme@aol.com . I letos se pojede Šediváčkův long na 220 a 330 km. Velmi krásným závodem na střední trať bude i CHANDOLIN, Švýcarsko, 2.-3.4.2005. Fotografie z loňska byly nádherné. Trať je v dost vysoké nadmořské výšce a tak i v dubnu tu bude dost sněhu. Závodů bude v každé zemi jistě víc, chystám se sestavit Evropský kalendář, který bude na webu. V bodě třináct jednotlivé země přihlásily počty závodníků na letošní mistrovské závody. Za Českou republiky jsme přihlásily na SPRINT-10, MID-5, LONG-5 závodníků. Tyto počty je možno směrem nahoru měnit. Dalším místem schůze FISTC v roce 2005 bude Belgie, jestli si to tedy nějak výrazně nerozmyslí. Jednotlivé země přihlásily počty aktivních musherů. Za čechy 95. A to je vše, co se odehrálo během oficiálního jednání během soboty. Následovala pak sobotní společná večeře s muzikou - Řezníci a spol.- , proběhly některé oblíbené společenské hry, snědlo se opečené prasátko. V sobotu večír proběhla ještě schůze nového výboru. V neděli ráno se postupně všichni rozjeli do svých domovů plánovat další zimní sezonu. 18.6.2004