Napsat dotaz

Zápis ze schůzky přípravného výboru závodu Vetamix Tour ze dne 2.9.2007

Přítomni: Pavel Pfeifer, Erika Pfeiferová, Michal Merhaut, Anna Wodzinska, Maciej Tomaszewski, Radek Ekwinski.

1. M. Merhaut sdělil, že Orlickohorskou část závodu je nutno odvolat, pro nesouhlas správce lesů. 2. Závod bude přeorganizován takto: -závod se bude skládat ze dvou částí - Strážné a Jakuszyce -každá část se bude skládat ze 4 etap; Strážné 5-8.1.2007 a Jakuszyce 10-13.1.2007, středa 9.1.2007 bude volný den určený na přejezd ze Strážného do Jakuszyc. 3. Ředitelem části Jakuszyce bude Maciej Tomaszewski a ředitelem části Strážné bude Pavel Pfeifer. Oba ředitelé budou tvořit organizační výbor, jenž bude nejvyšším orgánem závodu Vetamix Tour. Kontaktní osobou výboru bude Pavel Pfeifer. Přípravu závodu bude organizovat přípravný výbor, který tvoří všichni výše zapsaní účastníci této schůzky. 4. Změny v propozicích vyplývající z bodu 2, budou zapracovány do propozic a celé propozice budou zveřejněny do poloviny září a to v českém, polském a anglickém jazyce. 5. Mimo uvedené změny bude příprava závodu probíhat v souladu s již uveřejněnými propozicemi.