Napsat dotaz

Zápis ze schůze předsedů klubů a pořadatelů závodů konané dne 5.9.2020

Datum konání:       5. 9. 2020 od 10:00 hod.
Místo konání:         sídlo ČUS, Praha
 
Přítomni: 
za ČASS: Martin Levíček, Helena Levíčková, Jiří Mencák, Michal Tobiášek, Renata Válková, Martin Vrtěl
za ČMSKSP: Roman Habásko
Generální sekretář: Jana Králová
 
Zástupci klubů (dle jejich čísla):
Krušnohorský – Roman Habásko
Bask – Martin Vrtěl
Hanácký – Petr Macek ml.
Metuje – Roman Zasadil
Český ráj – Michal Tobiášek
Kladno – Václav Zetek
Plzeň – Martin Kotiš
Bílá stopa – Zdeněk Dolejš
Askino – Renata Válková
Long Hair Tails – Radka Svačinová
JCC – Lenka Klímová
Bílé vrcholky – Věra Zelenková
Canicross Olomouc – Tomáš Kočí
 
Omluveni – Krakonoš, ČHP, Maxičky, Ostrava
 
+ hosté: Veronika Dudlová, Zdena Dušková, Jan Kotiš, Lukáš Němec, Roman Novotný, František Zeman
 
1. Úvod 
Přivítaní všech účastníků a zahájení schůze (M. Vrtěl) v 10:00
Zapisovatelkou určena Jana Králová
 
2. Soutěžní a Závodní řád
M. Vrtěl poděkoval všem, kteří se podíleli na nelehké aktualizaci Soutěžního a Závodního řádu a připomněl nejzásadnější změny.
Upozornění na dodržování správných názvů a zkratek tříd.
Ve třídách „Příchozí“ může startovat i závodník s licencí. Je potřeba dodržovat, aby se Příchozí nepotkávali na trati s licencovanými závodníky startujícími v hlavním závodě.
 
3. Propozice
Nutné opravdu vyplnit všechny zásadní údaje do propozic na webu www.mushing.cz, ne jen odkaz např. na stránky závodu.
 
4. Průběžná aktualizace internetových stránek
Úpravy internetových stránek především pro nováčky – nové záložky např. jak začít, plemena psů atd.
V tuto chvíli jsou 4 směrnice platné, 2 ještě musejí být aktualizovány.
Výsledky – R. Habásko upozornil na používání správného formátu výsledků posílaných Z. Pospíšilovi; na web zpracovávat jen výsledky z oficiálních tříd, nezasílat Příchozí!!
 
5. Termínový kalendář
MČR off snow sprint + mid – Běleč
MČR on snow sprint – Horník (možný náhradní termín v únoru)
MČR on snow mid – Abertamy (náhradní termín Janovičky, případně Horník)
MČR on snow long – Šediváčkův long
 
6. Diskuze
Samostatný závod MČR v canicrosse v termínu nejlépe na začátku podzimu – bude zaslána výzva předsedům klubů, aby poslali případné nabídky pro rok 2021.
Přesun schůze předsedů a pořadatelů závodů na dřívější datum, např. z důvodu velkého množství závodů v termínovém kalendáři, kdy některé ze závodů probíhají před touto schůzí a dále možnosti lepšího plánování závodní sezony a kvalifikací pro reprezentační účely.
Výběr MČR – předsedové klubů, které budou mít zájem o pořádání MČR v příštích letech, zašlou do určitého termínu (bude zveřejněn) vyplněnou žádost (obdrží v emailu, případně bude ke stažení na internetových stránkách).
Čipová časomíra – oslovit firmy, které zajišťují čipovou časomíru, zda by byly ochotny zabezpečit všechny závody, vysoutěžit nejlepší cenu.
P. Macek vznesl dotaz, zda by nebylo možné umístit na web jednotný formulář pro přihlašování na závody jako usnadnění pro pořadatele.
Žádost o zakoupení svazových čteček. Osloví se pořadatelé jaké čtečky jim vyhovují z praxe a poté se na základě čísel předá k případnému odsouhlasení nákupu.
M. Vrtěl upozorňuje na možnost propagace jednotlivých závodů na oficiálních facebookových stránkách mushingu.
Školení 2020 - v dohledné době se vypíše pozvánka. Termín cca začátek prosince.
 
 
Zapsala: Jana Králová

FOTOGALERIE