https://www.traditionrolex.com/10Zápis ze schůze předsedů klubů a pořadatelů závodů konané dne 2.9.2017 | mushing.cz - vše o sportu psích spřežení https://www.traditionrolex.com/10

Napsat dotaz

Zápis ze schůze předsedů klubů a pořadatelů závodů konané dne 2.9.2017

Dne 02.09. 2017 proběhla v Průhonicích schůze předsedů a pořadatelů závodů na které se mimo jiné schvaloval termínový kalendář a upřesňovaly podmínky startu s licencí a bez ní.

Zahájení schůze 1. Seznámení přítomných s financováním ČASS a systémem přidělování dotací, kde je klíčovým počet registrovaných členů . Dle počtu registrovaných členů a našeho podílu na financování svazu jsou přidělovány dotace. Důraz při pořádání závodů na rozdělování závodníků s aktivní licence a bez ní – kategorie pro příchozí musí být odlišena např. délkou tratě nebo počtem odjetých kol apod. Závody pro závodníky bez aktivní licence nebudou zařazovány do Termínového kalendáře , Svaz je může uvést v Časopise , případně diskuzi . Svaz pořadatelství takových podniků nebrání , ale pořadatel si musí uvědomit , že v takovém případě není pojištěn a nemá zaplacena autorská práva např. k hudbě a přebírá tak mnoho rizik ošetřených Svazem na sebe . Nutno uvádět jasně v propozicích odlišení registrovaných a neregistrovaných závodníků. 2. Je nutné upřesnění pravidel pro licence juniorů , stanovit hranici pro vznik poplatku za dospělého . 3. Projednávána délka platnosti licence. STK určí hranice platnosti licence a jejich přesah.Návrh jako u „dálniční známky „ s vyjímkou přesahu do nové sezony . 4. Projednáváno přihlašování závodů po schůzi předsedů – je možnost oslovit STK zejména s ohledem na zimní sezonu a proměnlivost počasí . 5. Přehled příjmů a výdajů a hospodaření ČASS – prezentace Aleš Picl. Probrány možnosti čerpání dotací na mládež – lze i na malé množství juniorů jakéhokoli věku. Informace popsány na www.mushing.cz a individuálně poradí Aleš Picl. Letos lze žádat do října. 6. Kluby by měly být registrované na webu ČUS, je vhodné zkontrolovat údaje – zda jsou zde uvedeni všichni členové klubu a účetní rozvahy a uzávěrky (totéž na www.justice.cz) 7. Schvalování TK 8. Prezentace nových, moderních a zejména uživatelsky přívětivějších webových stránek www.mushing.cz vytvořených Alešem Piclem – velký dík!!! 9. Diskuse o podobě nového loga.

https://www.traditionrolex.com/10