Napsat dotaz

Zápis z pracovní schůzky ze dne 30.11.2016

Dne 29. 11. 2016 se na popud Michala Ženíška a několika našich členů sešla část STK. Schůzka proběhla v Praze, budova ČUS, zasedací místnost č.215, Zátopkova 100/2, Praha 6 Strahov, kde byly mimo jiné předloženy i tyto návrhy.

ZÁPIS A NÁVRHY ZE SPOLEČNÉ SCHÙZKY „Podměty k vedení SSPS“ Přítomni: Jiří Nešněra, Dáša Nešněrová, Jan Blucha, Michal Ženíšek, Dušan Erbs, Václava Kuříková, Jiří Mencák, Kryštof Spilka, Hela Levíčková, Jana Zetková, Aleš Pícl, Veronika Levová, Pavel Lev Úvod: Michal Ženíšek jako iniciátor setkání poděkoval přítomným za jejich čas, který si vyčlenili a představil stručně „CÍLE“ této schůzky. Následovala diskuze o jednotlivých bodech (str.3-4) a návrhy možného řešení. DALŠÍ NÁVRHY = ŽÁDOSTI • Připravit podrobný rozpis/návod/návrh pro sloučení ktg „spřežení“ i „indivindy“ při malé účasti v jednotlivých ktg (viz.závodní řád!!!), z důvodu přehlednější oficiální výsledkové listiny pro laickou veřejnost, média, ... Ocenění/vyhlášení závodníků dle plemen v kompetenci pořadatele. • Vytvořit/pojmenovat konkrétní funkce („PR manager“, „oblastní delegát“, atd) včetně popisu náplně práce a jejich pravomocí. Vyzvat dobrovolníky k „závazné činnosti“ . Zároveň musí být kontrola činnosti, odpovědnosti a návaznosti... • Aleš Pícl vypracuje zadání pro aktualizaci stávajícího webu mushing.cz. Nechá zpracovat přesnou cenovou kalkulaci pro tvorbu webu a předloží ČASS ke schválení. Po schválení ze strany ČASS provede projektově přepracování webu s dodavatelem. Termín: 1) Zadání pro potenciální dodavatele a oslovení dodavatelů do 31.12.2016 2) Předložení investice ke schválení 15.1.2017 3) V závislosti na termínu schválení investice 90 dnů na realizaci • Zjistit maximální počty startujících za ČR na závodech IFSS (off-snow MS 2017 v Polsku). • Stanovit kritéria nominace do reprezentace. Vytvořit seznam reprezentantů a seznam reprezentačních závodů na 2 roky dopředu (týká se MS, ME, zahraničních závodů) • Vytvořit roční rozpočet pro snadnější/přehlednější plánování • Častější schůze vedení svazu (např.1x za dva měsíce) Vytvářet zápisy/výstupy z jednotlivých schůzí … více a častěji informovat o činnosti (1 – 2x za rok je nedostačující) Závěrem Michal Ženíšek upozornil Jiřího Nešněru, že v návaznosti na jeho neadekvátní reakci na soc.síti došlo k ukončení spolupráce s potencionálním partnerem zajišťující finanční podporu pro svaz. Žádáme vedení svazu o vyjádření k dnešní schůzce/podmětům/návrhům do 31.12.2016 a zároveň vyzýváme k „mimořádné schůzi“ v co nejbližším možném termínu. „CÍLE“ Zviditelnění Svazu – sportu, mushingu pro širokou veřejnost 1. Pro diváka zjednodušení, seškrtání a sloučení kategorií, alespoň ve výsledcích. 2. Funkční web + facebook. 3. Český pohár, vyvrcholí MČR před MS/ ME (pro zkoušku off snow, 2 závody na jaře a 3 na podzim + MČR). 4. Lepší přístup k nováčkům. 5. Podchycení medií, reklamní spot na ČT sport, navázání komunikace s TV. 6. Jednodušší možnost začlenění nových závodníků do závodní sezony, dotažení nefunkčních licencí. 7. Práce s mládeží a jejími rodiči. Získání oficiálních partnerů Svazu 1. Musíme mít co nabídnout (český pohár, ucelená startovní čísla pro tento pohár, funkční web, výstup po každém závodě, jasné a přehledné kategorie). 2. Větší zájem diváků – atraktivnější závody. 3. Větší zájem medií. 4. Vlastní PR. 5. Funkční web a facebook. 6. Práce se sociální sítí. Získání oficiálních tratí pro provozování mushingu v horské oblasti 1. Vytipování vhodné horské lokality (Jizerky, Krkonoše, Orlické hory). 2. Zahájení komunikace s místní správou lyžařských tras. 3. Zahájení komunikace s příslušnými obecními úřady. 4. Zahájení komunikace s CHKO, NP. 5. Pro začátek stačí oficiální zpoplatněný parkoviště. 6. Pravidelně upravovaný okruh 5km a 10km. 7. Na tratích bude oficiálně povolen pohyb se psy v zápřahu. 8. V budoucnu možné v této lokalitě pořádat závody (více oddílů, jistota sněhu, pohyblivé termíny závodů).