Napsat dotaz

Zápis z mimořádného jednání výboru ČASPS ve věci údajného týrání psů panem Radkem Hellerem

Mimořádná schůze výboru ČASPS – Česká asociace sportu psích spřežení ,23.1.2010, Tři Studně

Přítomni: Jiří Nešněra, Jiří Trnka, Ilona Erlebachová, Hela Levíčková, přizvaní: Milan Stejskal, Jana Váňová

Předmět jednání:
Údajné týrání zvířat panem Radkem Hellerem


Výbor se dnešního dne usnesl, že v rámci daných pravomocí občanského sdružení není oprávněn provádět jakákoliv šetření u soukromých subjektů.

Výbor tímto vyzývá všechny , kteří mají k dané věci jakékoliv poznatky, aby je předal příslušným orgánům, které jsou jediné oprávněné konat v takovýchto věcech.

Na základě zjištěných skutečností oprávněnými orgány výbor podnikne další kroky, ke kterým je oprávněn v rámci stanov registrovaných u MV a schváleného Řádu na ochranu zvířat při závodech psích spřežení .

Do pravomocného vyjádření orgánů oprávněných konat výbor nadále nebude k této události zaujímat další stanovisko.