Napsat dotaz

Zápis členské schůze ČASS konané dne 6.6.2015

Na Třech Studních proběhla schůze ČASS. (ČASS - sekce otevřených je z hlediska ČUS příjemcem dotací pro náš sport. ČASS spolu s ČMSKSP (sekce čistých) tvoří dohromady náš svaz- SSPS)

Byli přijati noví členové, konaly se volby do výborů.
Hlavní body jednání se točily kolem dotací, které fungují na principu: dáš - a podle toho dostaneš. Výše dotace se odvíjí od částky, kterou jsme schopni sami vybrat. V návaznosti na toto byla stanovena výše poplatku za aktivaci licence na další sezónu. K fungování toku peněz bude nutná bližší spolupráce s kluby.

Za pozornost stojí i dotace od Olympijského výboru na mládež. Byl stanoven termín podzimního MR.......покрывало на кровать

Dle nových regulí ČUS můžeme se členy Obce sokolské zacházet jako s plnoprávnými členy - takže TJ Sokol Maxičky a všichni členové jsou již plnoprávnými členy Svazu

Osobě jsem velmi ráda, že se k nám přidali dva předsedové velkých klubů - Renata Macková a Martin Urbančík.
Nadějná je spolupráce na dotacích s Lenkou Introvič - zaslouží si naše poděkování.
Doslova nám učarovala svým přístupem nová předsedkyne TJ Sokol Maxičky Kamila Hájíčková - těšíme se na přínosnou spolupráci :)
Díky Markétě Pospíšilové za rychlé zpracování zápisu

Zápis ze schůze - .doc , Zápis z jednání výboru - .doc , Výkaz zisku a ztráty ČASS 2014 - .pdf