Napsat dotaz

Zápis členské schůze ČASS konané dne 20.6.2020

Datum konání:              20. 6. 2020 od 10:00 hod.     
Místo konání:                sídlo České unie sportu, z.s., Zátopkova 100/2, Praha 169 00          

 

Dne 20. 6. 2020 od 10:00 hod. proběhlo zasedání členské schůze České asociace sleddog sportů, z.s., IČ: 227 25 041, se sídlem Březí 64, 594 53, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu L, vložce číslo 26207 , kterou svolal na základě pozvánky p. Martin Vrtěl, dat. nar. 2.7.1984, trvale bytem Březí 64, 594 53 Březí. Zasedání bylo svoláno řádně ve lhůtách a způsobem dle Stanov.

 

Přítomní členové: Martin Bílý, Vít Kolátor, Jana Králová, Martin Levíček, Helena Levíčková, Renata Macková, Jiří Mencák, Jiří Nešněra, Dagmar Nešněrová, Michal Tobiášek (v zastoupení), Jiří Trnka st.,  Martin Vrtěl

Nepřítomni: Renata Válková (omluvena), Petr Krupička, Petr Pospíšil, Markéta Pospíšilová, Martin Řehout ml., Jiří Trnka ml.

Hosté: Zdeněk Dolejš, Lukáš Hrabica, Petra Křížová, Petr Macek, Dominika Potměšilová, Kryštof Spilka, Kamila Šrolerová, Anna Tichá

Na pozvání ČASS se zúčastnila STK ČMSKSP ve složení Roman Habásko a Jiří Stejskal.

Program schůze:
1) Zahájení, ověření usnášeníschopnosti, určení zapisovatele, určení sčitatele hlasů
2) Přijímání nových členů do podsekcí
3) Schválení programu jednání
4) Zpráva Výboru o hospodaření a stavu majetku za rok 2019, výhled na 2020
5) Zpráva o činnosti
6) Reprezentace
7) Projednání podaných návrhů
8) Představení nového klubu a hlasování o přijetí
9) Diskuse
10) Závěr

Martin Vrtěl pověřen vedením schůze.
Jana Králová pověřena zápisem.

 

Z důvodu nepřítomnosti nadpoloviční většiny členů podsekce individuálů (1 přítomen v zastoupení, 1 omluvena v den konání schůze, 3 bez omluvy) není schůze usnášeníschopná, nicméně přítomní členové se rozhodli ve schůzi pokračovat a mimo jiné i projednat předložené návrhy, i když bez možnosti o nich hlasovat.
Některé body programu ani jeho samotné schválení tak nebylo možné naplnit, ale rámcově se ho schůze držela.

Předseda Martin Vrtěl zahájil schůzi v 10.30 hodin a spojil úvod rovnou se zprávou o činnosti.

 • Poděkoval bývalému předsedovi Jiřímu Nešněrovi a Aleši Píclovi za odvedenou práci pro svaz, dále celému Výboru a čistokrevné sekci STK za dosavadní práci.
 • Vysvětlil, jak probíhá připomínkování a následné hlasování o všech změnách v našem svazu a to výhradně systémem per rollam (6 členů Výboru + 3 členové čistokrevné STK a stále se zcela dodržuje nepsané právo veta každé sekce). Všechny připomínky a konkrétní hlasování každého člena je jasně zdokumentováno.
 • Došlo k aktualizaci několika směrnic a Smlouvě k závodům. Ale ještě nejsou všechny hotové.
 • Informoval o aktualizaci Soutěžního a Závodního řádu (M. Vrtěl a M. Tobiášek). Momentálně je to ve fázi připomínkování. Plán je mít oba řády do začátku nové sezóny hotové.
 • Zavedení informačního zpravodaje e-mailem předsedům klubů.
 • Doplnění a roztřídění jednotlivých záložek webových stránek – je snaha o to, aby stránky byly přehledné, jasně strukturované a především poskytovaly dostatek informací i pro začínající sportovce a laickou veřejnost – proto přibyly i zcela nové záložky (např. historie mushingu, závodní psi, reprezentace, transparentní účty, data o členské základně u klubů, sekce ke stáhnutí-dokumenty atd., další budou postupně následovat).
  Spodní část byla upravena, aby bylo ihned jasné naše členství v pro nás zásadních organizacích a také přibylo, že jsme podporováni MŠMT.
  Naopak v horní části vytvořeno slideshow z fotek našich sportovců napříč spektrem – od individuálů po týmy, čistokrevné i křížence.
  H. Levíčková poukazuje po konzultaci se zástupcem firmy eSports.cz (správce našeho webu) na skutečnost, že v budoucnu bude potřeba web převést na platformu odpovídající současným trendům.

 

Zpráva Výboru o hospodaření a stavu majetku za rok 2019, výhled na rok 2020 – Martin Vrtěl

Nová účetní svazu – paní Pešanová  - daňové přiznání odevzdáno v řádném termínu.

M. Vrtěl ve zkratce vysvětlil systém získávání dotací, včetně důležitosti bodovaných položek (jako např. změna členské základny, výroční zprávy atd.), které mají vliv na jejich konečnou výši.

A předložil přehled příjmů a výdajů za rok 2019.

Obdrželi jsme dvě dotace od MŠMT: Organizace sportu-Sportovní svazy a REPRE. U druhé zmíněné byla nutná vlastní participace dalšími 120.000 Kč z našich vlastních prostředků. Obě v řádném termínu vyúčtovány. OS vyúčtování schváleno, REPRE ke dni konání schůze ještě ne.

Příjmy 2019

 

Členské příspěvky

111 089,00 Kč

Dotace OS

683 100,00 Kč

Vratka

-20 000,00 Kč

Dotace REPRE

200 000,00 Kč

Celkem

974 189,00 Kč

   
   

Hospodářský výsledek

-208 589,72 Kč

   
   

Výdaje 2019

 

Příspěvek na závody

256 000,00 Kč

Administrativa klubů

22 000,00 Kč

Poplatky federacím

32 067,37 Kč

Poplatky RB

1 168,15 Kč

Web

86 900,00 Kč

Ekonomické služby, daně

25 445,00 Kč

Různé (medaile, schůze, oblečení..)

250 102,60 Kč

DPP

96 600,00 Kč

Startovný a cestovný

287 392,00 Kč

Cestovní příkazy

61 693,60 Kč

Školení

63 410,00 Kč

Celkem

1 182 778,72 Kč

 

Přehled plánovaných příjmů a výdajů na rok 2020.

I v tomto roce se nám podařilo získat stejné dotace od MŠMT jako loni (obě již na účtu). Tedy OS a REPRE. U druhé zmíněné už není nutná ona vlastní participace, což je velmi pozitivní.

 

Příjmy

     

Členské příspěvky

 

114 000,00 Kč

Dotace OS

 

676 269,00 Kč

Dotace REPRE

 

200 000,00 Kč

Celkem

   

990 269,00 Kč

       

Výdaje

     

Příspěvek na závody

 

239 000,00 Kč

Administrativa klubů

 

22 000,00 Kč

Web

   

65 340,00 Kč

Ekonomické služby

 

20 000,00 Kč

Poplatky federacím

 

22 000,00 Kč

ČUKIS

   

10 000,00 Kč

Medaile

   

10 000,00 Kč

Schůze - ČMSKSP, ČASS, Předsedů

10 000,00 Kč

Pojištění managementu Renomia

9 000,00 Kč

Cestovní příkazy TL a IFSS/FISTC

90 000,00 Kč

DPP

   

81 000,00 Kč

Čipová časomíra

 

30 000,00 Kč

Repre oblečení

 

95 000,00 Kč

Školení

   

40 000,00 Kč

Příspěvek na startovné

75 000,00 Kč

Příspěvek na cestovné

125 000,00 Kč

Celkem

   

943 340,00 Kč

 

Odhad na rok 2020 byl počítán z aktuálních směrnic. Tedy před případným zvýšením členského příspěvku a příspěvku pořadatelům závodů.

Výdajové položky jsou uvedeny z plánovaného rozpočtu obou dotací plus standardních provozních nákladů.

S ohledem na mimořádně nevydařenou zimu a následný problém s Covid-19 a rušení nejen mezinárodních závodů, ale i valných hromad IFSS a FISTC, bude toto potřeba promítnout i do konečného rozpočtu dotace OS. Nicméně půjde jen o přesouvání prostředků mezi jednotlivými položkami.

Ohledně dotace REPRE určené pouze na startovné a cestovné. Z důvodu Covid-19 se bude řešit co s tím, jelikož nejednomu sportovnímu svazu hrozí nevyčerpání získané částky. Kvůli jasným státním rozpočtovým zásadám nelze dotaci přesunout na další rok ani ji nějak slučovat s jinou apod. V našem případě se tedy počítá s případným mimořádným rozdělením těchto prostředků i mezi účastníky závodů WSA a ESDRA.

 

Reprezentace – Kryštof Spilka

REPREZENTACE České asociace sleddog sportů z pohledu manažera reprezentace:

 • hodnocení sezony 2019/20
 • cíle pro sezónu 2020/21
 • představení reprezentačního týmu
 • výsledky práce reprezentačního manažera
 • vize do budoucna


A) Hodnocení úspěšnosti reprezentace na vrcholných akcích sezóny 2019/20

MS IFSS DRYLAND NYBRO (SWE) 2019

Počet závodníků: 32
Počet medailí: 9 (4x zlato, 3x stříbro, 2x bronz)
Zlato: H. Štípalová, V. Navrátilová, Z. Lehká, M. Vrtěl
3. místo v pořadí národů
Teamleader: Veronika Navrátilová a Veronika Lesiuková

ME FISTC DRYLAND MAGYARPOLÁNY (HUN) 2019

Počet závodníků: 14
Počet medailí: 12 (5x zlato, 5x stříbro, 2x bronz)
Zlato: L. Klíma, E. Fialová, V. Klímová, Z. Dušková
3. – 5. místo v pořadí národů
Teamleader: Veronika Klímová

ME IFSS ON – SNOW ASARNA (SWE) 2020

Počet závodníků: 17
Počet medailí: 5 (3x zlato, 1x stříbro, 2x bronz)
Zlato: J. Tomášková, L. Sovák, J. Suchý
3. místo v pořadí národů
Teamleader: Kryštof Spilka, Marie Ševelová

ME FISTC ON – SNOW PRAGELATO (ITA) 2020

Česká reprezentace se z důvodu nákazy Covid – 19 neúčastnila

B) Cíle pro sezonu 2020/2021

závody IFSS, FISTC z důvodu Covid-19 zrušeny
ve hře ME ESDRA Dryland 2020 (ITA)
další MS se budou konat 2x za mořem, nejbližší ME On–snow 2022

C) Představení reprezentačního týmu

junioři – Ilona Erlebachová
čistokrevní – Veronika Klímová (mid + sprint)
mid – Pavel Pfeifer (open + rnb)
long – Pavlína Hrabalová (open + rnb)
články na web + FB – Marie Ševelová
přihlašovací tabulky – Václava Kuříková
výpočet finanční podpory – Pavel Pischek
repre oblečení – Monika Strašáková (se přidá k J. Trnkovi a R. Válkové)

D) Výsledky práce reprezentačního manažera

 • fungující nominační kritéria
 • pravidla rozdělení dotace

E) Vize do budoucna

 • návrh zřídit funkci PR manažera ČASS
 • založit pracovní skupinu pro „Pohár ČASS“ – smyslem poháru by bylo přitáhnout závodníky, případné sponzory, možnost mediální prezentace
 • zimní soustředění
 • hledání podpory pro české závodníky účastnící se na zahraničních závodech mid, long

 

Představení nového klubu – Canicross Olomouc – MC, z.s.

Předseda Tomáš Kočí stručně představil oddíl – počet členů, aktivity (pořádání závodu Canikosíř) a zdůvodnil žádost o vstup do ČASS, kdy v tuto chvíli jejich řádní členové musí na oficiálních závodech startovat za jiný sportovní klub

Vzhledem k tomu, že schůze není usnášeníschopná, bylo rozhodnuto, že o přijetí proběhne hlasování per rollam (ČMSKSP již přijetí odhlasovala na své schůzi).

 

Projednání podaných návrhů

Všechny návrhy byly důkladně diskutovány a na většině došlo ke shodě. Nicméně musí být řádně odhlasovány ve formátu 6+3 a poté budou výsledky prezentovány veřejnosti. Předsedové všech klubů je dostanou i mailem.

 

Diskuze

R. Habásko – upozorňuje na skutečnost, že v době konání závodu by neměly probíhat jiné akce např. hromadné tréninky ve stejné lokalitě. V případě výskytu nějakého problému jde většinou odpovědnost za pořadatelem, i když s tím nemá nic společného a mohlo by to zkomplikovat pořádání příští akce na tomto místě.

Předsedové ČASS a ČMSKSP se jednoznačně shodli, že vydají společné doporučující prohlášení všem předsedům klubů, aby na tuto skutečnost upozornili své členy. Jde nám všem o bezproblémově fungující pořádání našich závodů.

J. Trnka – informace ohledně reprezentačního oblečení – návrh od firmy Atex

Je potřeba dořešit životnost oblečení a jak často bude mít reprezentant nárok na nové oblečení; pokud někdo bude končit, bude oblečení vracet x zaplatit amortizaci (jak velkou?); vytvořit katalog, aby si měl možnost v případě zájmu oblečení zakoupit kdokoli

J. Mencák – navýšení členské základny

jednou z variant by bylo oprášit starší návrh na pořádání samostatného MČR v canicrosse v odlišném termínu než ostatní třídy, nejlépe v září jako jednodenní závod, případně i s možností rozdělení kategorií dle váhy psa; je potřeba zjistit, jestli by o toto měl vůbec nějaký náš pořadatel zájem

R. Habásko navrhuje rozdělit závody dle jejich úrovně, např. 1. – 3. liga s tím, že u nejnižší 3. ligy by se např. pořadatel nemusel zcela držet Závodního a Soutěžního řádu, tedy by to možná přilákalo více pořadatelů pod křídla svazu a následně otevřelo cestu více lidem na závody 1. a 2. ligy a s tím i k řádnému členství v ČASS

 

Schůzi ukončil v 15.20 hod. Martin Vrtěl – předseda ČASS
zapsala: Jana Králová

FOTOGALERIE