Napsat dotaz

Zápis – schůze STK, Praha 13.8.05

Přítomni:
STK čistokrevných:J. Stejskal, J. Henychová, P. Kučera,
STK otevřených: J. Krejčí, L. Seidl
Prezident ČMSKSP: V. Škoda
Admin: H. Levíčková

Program

Organizační záležitosti:

 1. Systém organizace práce a vedení svazu
 2. Systém pravidel, znalost, dodržování
 3. Hospodaření, admin. náležitosti, proplácení
 4. ME ESDRA Běleč
 5. Repre bundy
 6. Cesťáky Aljaška
 7. Registrace klubů

Řády:

 1. Doping
 2. Řády, úpravy
 3. Řád ochrany zvířat
 4. Návrhy

Organizace Svazu – krátká rekapitulace historie vzniku, jeden klub(ČASPS), rasismus, dva kluby (ČMSKSP, ČASPS), později sdružení do jednoho subjektu SSPS. Členem ČSTV je ČASPS-SSPS. Základní princip fungování SSPS je zákaz majorizace, tedy musí dojít ke shodě mezi oběma sekcemi, jinak platí předchozí pravidlo.

Dotaz-návrh ze strany čistých :
Jak vzniká členská základna Asociace – kdo se může stát členem, kdy bývá členská schůze (dotazy otevřených jezdců), Prosba zda by šlo vystavit termín schůze otevřených na webu.
Odpověï: Členem Asociace může být ten, kdo projeví zájem, přihlásí se, přijde na schůzi a je stávajícími členy přijat za nového člena. Členské schůze neděláme samostatně, protože se lidem na schůze nechce, ale každoročně je spojujeme s nějakou akcí. Loňská členská schůze a přijímání nových členů proběhlo po vyhlášení MR v Bělči
Letos jsme předpokládali schůzi opět při vyhlášení MR na Třech studních, ale byl tak bohatý program, že jsme ji nakonec odložili. Zvažujeme uspořádání členské schůze při nějaké vhodné příležitosti – např. při nějakých podzimních závodech.
Závěr: Termín schůze (najde-li se vyhovující termín) bude zveřejněn na webu.

Financování – tok peněz: - Sazka – střešní sdružení (ČSTV, SOKOL, OREL, AMK, ……….) - z ČSTV na členské subjekty okresy a svazy tudíž i na SSPS a dále ze svazu i z okresu na registrované kluby členy OSS ČSTV.
Návrh čistokrevnýchzveřejnit rozpočet, vyúčtování
Rozpočet jsme tvořili v roce 2000 a 2001, pak jsme nastavili parametry směrnic tak, že čerpání odpovídalo vyrovnanému rozpočtu. Vyúčtování každého roku je zveřejněno na schůzi předsedů a zapsáno v zápisu ze schůze.
Závěr: V letošním roce již bude více výdajů než příjmů. Pro letošní a příští rok Škoda a Stejskal zpracují rozpočet s pomocí gen.sekretáře, abychom mohli nastavit parametry směrnic tak, aby se nám čerpání dostalo opět do stavu vyrovnaného rozpočtu.
Vyúčtování se zveřejní v podrobnějším členění.

Dotace za závody
Řešena dotace za dva typy závodu v témže termínu.
Směrnice má jednoznačné znění. 0,7 příspěvku za každý závod(pokud je to uznáno za regulérní závod). Je třeba dbát na rovné podmínky všem pořadatelům, tak aby nedocházelo ke spekulacím na zvýšení příspěvku. Příspěvek je určen pouze na náklady spojené s upořádáním, jsou-li druhým závodem způsobeny vyšší náklady je i zvýšen příspěvek, to je záměr směrnice.
Konkrétní případy letošního roku.
Sněžník – provedl jeden regulérní závod ve Sprintu a druhý závod jiného typu v Midu.
Závod v Midu nesplnil podmínky pro uznání jako regulérní závod, důvod krátká trať. Zajímavostí byla trať dvakrát dokola po spritové.
Otázkou zůstává, zda je možno dvojí nebo trojí objetí stejné trati ve smyslu zvýšení nákladů považovat za druhý závod s nárokem na dotaci, i kdyby splnil pravidla o délce závodu.
Pořadateli byl vyplacen příspěvek po vyúčtování v dubnu 100% za Spritový závod a bylo odmítnuto vyplatit 100% za Midový závod a odesláno k diskusi v rámci STK.
Po e-mailové diskusi členů vedení byl v červnu vyplacen příspěvek za Mid ve výši 70% plného příspěvku. Tj. celkem 27 tis.Kč.
Je to chyba. Pořadatel dostal větší příspěvek než je podle směrnice nárok. Pokud mu budou oba závody uznány má dle směrnice nárok 2x 70%, tj. 21 tis.Kč, pokud mu Mid nebude uznán má nárok na 100% Sprintu, tj. 20 tis.Kč.
Šediváček – příspěvky mu nebyly vyplaceny v dubnu, protože v té době klub neměl splněny admin.povinnosti. Vyplacení proběhlo v červnu. Byly uvažovány dva závody různého typu Long333 a Mid222. Vyplaceno obdobně 100% a 70%. Také to není dobře
Otázka do budoucna:
Jak motivovat, aby se pořadateli vyplatilo udělat závod druhého typu a má to vůbec význam?
Závěr: Dotaci za dva typy závodů udělit opravdu jen v případě, že šlo o různé typy, a za podmínky, že závody splní kritéria předepsaná pro dané typy závodů. Dotace se počítá dle směrnic jako součet obou dotací x 0,7

Administrativní náležitosti
Pokusit se vyřešit průběžné zveřejňování splněných admin. náležitostí na webu. Časově náročná práce programátora, snaha již několik let.

Dotaz: Členská základna – možnost aktualizace z webu?
Stále naráží na velké množství potíží, malá spolehlivost informací od klubů, problémy s přestupy, dvojí cesta zasílání aktualizací.
Levíčková – bude posílat znova seznamy členů předsedům, ti budou vracet GS opravené seznamy dle současného stavu.

Dotaz: Cesťáky na Aljašku
Směrnice – cestování po kolech – proplácí se PHM, jinak 20-70% nákladů na jiný druh dopravy.
Pokus o odhad nákladů při nejnižší sazbě 20% - Asi 200 tis. celkem, z toho asi 45.000 Kč Porubští., 75.000 Kč Trnka, 75.000 Kč Krejčí
Závěr: Pro proplácení nákladů bude postupováno dle směrnic s nejnižší možnou sazbou 20% pro jiný druh dopravy.

Doping
Případ J.Krejčího na ME na suchu Francie
Závěr – podle české směrnice nemáme jinou možnost, respektujeme rozhodnutí ESDRA – zákaz účasti pro J. Krejčího na závodech ESDRA - dvouletá platnost ode dne závodu do 13.11.2006. Rozšiřujeme i na účast na našich závodech. Pořadatel může umožnit projetí trati tak, aby nedošlo k ovlivnění výsledků závodu. Celé znění Rozhodnutí o pozitivním dopingovém nálezu

Co dál s dopingem?
Všeobecně je malá znalost, nulová praxe a žádná osvěta. ESDRA v minulosti dva případy před 9 a 18 lety.
Lidé jsou schopni si ohlídat co konzumují, užívají, ale plná kontrola zvířat??
Pro psa dvouletý zákaz znamená půl jeho závodní kariéry. Brát ohled.

Závěr – Zpracovat naše pravidla a apelovat na mezinárodní organizace, aby upravily pravidla podobným způsobem. Pravidla jednoduchá vycházející z principu dopingových pravidel u koní se škálou trestů, ne jen dva typy trestu.
Pracovní skupina: Stejskal, Škoda, Levíčková

Dotaz : Co Krejčí – proplácení nákladů na repre z Aljašky ano či ne?
Závěr: Dokud se IFSS nevyjádří, není důvod se tím zabývat, podmínky pro udělení příspěvku byly splněny.

Bundy
Závěr: V letošním roce každá sekce může čerpat 50.000 Kč na repre oblečení dle svého uvážení.
Návrh - každá sekce by mohla cca jednou za dva roky čerpat 50.000 Kč na repre oděv, je na sekci, jak náročný model a jaký klíč pro rozdělení zvolí.

ME ESDRA v Bělči - bude zároveň vyhlášeno jako MR na suchu.
Financování: dle směrnic 10.000 Kč za MR na suchu, 30.000 Kč příspěvek sekci na mezinárodní závod organizovaný v ČR. Na žádost otevřených schválila sekce čistokrevných možnost vybrat sekci otevřených loni nevyčerpaných 30.000 Kč.
Dosud byla pořadateli poskytnuta záloha 30.000 Kč, zbývá odeslat 40.000 Kč.

SSPS bude muset uhradit akreditační poplatek 6000 EUR ESDRA za ME.
Dohodnuto na 2000 EUR předem plus startovné 40 EUR za každý start ME.

Nominační závody na ME max. 3 týdny předem, plus loňští mistři republiky.
Nominace na MR bude provedena podle volných míst kapacity pořadatele 3 týdny před závodem podle aktuálního žebříčku výkonnosti II. Ligy (dosažené SVT).

Řád na ochranu zvířat při svodu
Je potřeba urychleně pracovat na dopracování a schválení řádu ochrany zvířat
Pracovní skupina: Mareš, Krejčí

Řády návrhy

Návrh čistokrevné sekce na zavedení všech čistokrevných kategorií dle kategorií FISTC, tedy:
Sprint: D1, D2, C1, C2, B1, B2, A1, U1
Mid: C1, C2, B1, B2, A1, U1
Long: LT1, LT2, LTO
(pod pět účastníků slučovat nahoru do náročnější kategorie)
Stanovisko STK: V otázce sprintu a midu se STK shodla, počet kategorií nezvyšovat. V longu vzhledem k pouze 1 závodu v ČR se STK shodla, že pro letošní rok bude MR v longu vypsáno v kategoriích: čistokrevní LC1, LA1, LU1 a otevření LU, LP

Hübner – Návrh na změnu systému hodnocení pro MID a LONG (aby se MR mid, long jezdilo jako jediný finálový závod) (plné znění návrhu)
Stanovisko STK: Zamítnuto. Výhody seriálu převažují (motivace závodníků zúčastnit se více závodů v ČR, zajištění MR i v případě odvolání některých závodů, vyšší příspěvek pořadateli na pořádání závodu MR). V midu tedy zůstává seriál MR. Long je jeden závod – netřeba řešit.
Požadavek na STK čistokrevných – vyhodnotit zkušenosti a zrevidovat E-rychlosti v midu.

Maxičky: Návrhy na změny v řádech (plné znění návrhu)

 1. Návrh postupu pro podávání návrhů na změny v řádech
  Stanovisko STK: Postup podávání návrhu je řešen SŘ. Na znění pravidla nebudeme nic měnit. Podávání a návrhů by mělo být využito i pro zlepšení znalosti řádů a tak každý návrh by měl obsahovat zdůvodnění(zhodnocení kladů a záporů) a odkaz na staré znění a návrh nového znění. Navrhovatel by měl nejprve pořádně prostudovat pravidla. Můžeme zpracovat metodický postup(návod) jak by mělo probíhat zpracování návrhu od nápadu, přes diskusi, zdůvodnění, až po zpracování návrhu do "paragrafového znění".
 2. Návrh na změnu hlasovací procedury na schůzi předsedů klubů
  Stanovisko STK: Schůze předsedů je důležité zasedání zástupců klubů a pořadatelů závodů, stejně jako je důležité setkání musherů po sezóně na vyhlášení MČR. Hlasování na schůzi předsedů je možné již dnes a hlasovalo se i v minulosti. Je to důležitý poradní hlas pro konečné znění případných úprav pravidel. Problém je v dodržení zákazu majorizace a také s aktivitou klubů a plněním jejich admin. povinností. V daný moment by mohlo hlasovat pouze 16 klubů. (Sokol Maxičky a klub ČHP – registrujeme jako přidružený klub, nejsou členy ČSTV)
  Schůze předsedů bude hlasovat a dávat tím pro STK doporučení, čili schůze je důležitý poradní orgán. Otázkou zůstává, jaké jsou váhy hlasů kolik hlasů přidělit klubům, zda stejně, nebo klub který pořádá závody má mít více hlasů.
  Poznámka: Ve velkém sále na hl.nádraží je špatně slyšet, katastrofální akustika - Dovézt mikrofon i pro diskutující ze sálu. Diskutující přistoupí k mikrofonu.
 3. Návrh na vyčlenění individuálních disciplín z časového ohraničení off-snow sezony
  Stanovisko STK: Zásadně nesouhlasíme. Důvodem je ochrana zvířat (teplotní rizika)
  Je možno protáhnout sezónu až do dubna, ale MR na suchu se musí uskutečnit do konce prosince
  Závěr: Závody uvedené v termináři a organizované před oficiálním schválením TK nezapočítávat do žebříčku.
 4. Návrh na uspořádání Českého poháru v individuálních disciplínách na suchu
  Stanovisko STK: Ano souhlas, již to několik sezón probíhá. Pro pouze letní disciplíny jsou podzimní závody hodnoceny v soutěži I.liga, což je jinými slovy Český pohár. Nepodporujeme mechanické počítání bodů dle pořadí, od kterého jsme před lety ustoupili. Vítáme aktivity pořadatelů závodů při organizaci seriálů závodů na regionální úrovni.
 5. Návrh na nové členění STK
  Stanovisko STK: Organizační struktura SSPS je dána a princip jejího fungování také. Individuální disciplíny spadají do kompetence otevřené sekce(ČASPS), která má tři podsekce Sprint, Mid-Long a Individuální(opět zákaz majorizace). Je možno se zapojit do práce, nikomu není bráněno se zapojit, právě naopak. Stále je nedostatek aktivních a pracovitých lidí, kteří by vydrželi pracovat pro ostatní delší čas. Většinou jsou lidé chvíli velmi aktivní, když potřebují prosadit nějaký svůj zájem a pak jejich aktivita rychle opadá. Členové Sokola se mohou zapojit také, i když nemohou být řádnými členy struktury ČSTV, ale mají pilný a aktivní klub a jsou vítáni.
 6. Dětské závody a kategorie
  Stanovisko STK: Velmi podporujeme myšlenku zavedení regulérních dětských a juniorských závodů. Jeho realizace se jeví velmi obtížnou. Na dokončení návrhu a prováděcím předpisu budeme pokračovat s předkladatelem H. Burianem.
  Poznámka: Byl podán doplňující návrh – Levíčková – řešeno dále
 7. Návrh na změnu NS
  (připojují se k návrhu Honzy Zimy)
  Stanovisko STK: Návrh Honzy Zimy jako člena Sokola Maxičky považujeme za návrh tohoto klubu.

Maxičky, Jan Zima: Návrh na změnu v disciplíně Nordic style (plné znění návrhu)

 1. Disciplíny NS(lyžařské), Skj1, Skj2 a Combi pořádat jako dvoukolové.
 2. Jednomu RZT, pokud startoval ve více disciplínách, započítávat z jednoho závodu pouze nejlepší výsledek.

Stanovisko STK: Souhlasíme s navrhovaným zněním pro závody I. Třídy(seriál MR). Na závodech nižších tříd necháváme v pravomoci pořadatele zvolit způsob organizace NS.

Top skijor: Návrhy na změny v řádech (plné znění návrhu)

 1. Návrh na výši příspěvku pro reprezentaci v individuálních kategoriích
  (zvýšit odměnu u individuálů proti spřežením)
  Stanovisko STK: S tímto návrhem STK nesouhlasí. V NS disciplínách se jezdí dvě kola= dva závody a štafeta. Spřežení jezdí 3 kola=jeden závod. Metodika tabulky byla převzata ze zahraničí a předpoklad je, že vybavení musí mít každý podle svého a příspěvek se tvoří podle nákladnosti péče o závodící psy.
 2. Návrh kategorie BKJ
  (Aby Bkj jezdil první+pořadí startů 2.kola muži ženy dohromady).
  Stanovisko STK: Pořadí kategorií je na místním pořadateli a tuto pravomoc nehodláme pořadateli upírat. Zároveň doporučujeme pořadatelům, aby při sestavování startovní listiny brali v úvahu rychlosti v kat. Bkj a v zájmu bezpečnosti se pokusili tuto kategorii zařadit na začátek závodu.
 3. Návrh - Pohár individuálních kategorií na suchu
  Stanovisko STK: Nejedná se tedy ze strany klubu Top Skijor o návrh, ale o nesouhlas s návrhy Sokola Maxičky. K těm se STK vyjádřila přímo.
 4. Návrh na změnu NS – též předloženého Sokolem Maxičky
  Stanovisko STK: Nejedná se tedy ze strany klubu Top Skijor o návrh, ale o nesouhlas s návrhy Sokola Maxičky. K těm se STK vyjádřila přímo.
 5. Máme velký zájem o zavedení SKJ-2 na ME
  Stanovisko STK: V současné době zavedení SKJ2 do programu ME ESDRA znamená vyškrtnutí jiné kategorie z programu. Aktuálně nevidíme ŽÁDNOU možnost jak SKJ2 zařadit do ME ESDRA při zachování více obsazeného SKJ1. Na letošním kongresu ESDRA se nám naopak podařilo zařadit kategorii SKJ2 do programu ME ESDRA v midu.
  Zároveň upozorňujeme že do ESDRA Cupu se ve skupině kategorií Nordic style počítají výsledky kategorií SKJ1, SKJ2, P1, P4 a Combi. Pouze program ME je omezen na SKJ1, Combi a kombinovaná štafeta.

Něšněra –Návrh na odměňování závodníků (plné znění návrhu)
Stanovisko STK: Systém příspěvků SSPS je orientován na příspěvky klubům. Směrnice č.3 přímo zakazuje použít příspěvek svazu na ceny. Za aktivitu závodníků dostává klub příspěvek podle Směrnice č.2 – Příspěvky na činnost klubů v bodě 1. odstavec B specifikuje příspěvek klubu za aktivního člena (dotace na RZT). SSPS nemá zdroje na odměňování výsledků závodníků v jednotlivém závodě. To však nebrání pořadateli takové odměňování provádět z vlastních zdrojů. (uvolnit na finanční ceny např. podíl ze startovného – je velmi motivující).
Závěr: Nesouhlas

Nešněra – Rozbor negativních jevů minulých let – mushing (plné znění)
Vyjádření STK k jednotlivým bodům:

 1. ekonomická náročnost - Není to negativní jev, je konstatování situace a to nejen v ČR, mushing již nemá módní punc zajímavé novinky a to je celosvětový jev. Závodníků v ČR neubylo, jen se více specializují, je příliš mnoho disciplín a kategorií a protože všichni nejezdí všechno jak tomu bylo v minulosti, kdy jsme byli všichni stejně pomalí, tak je holt na některých závodech méně účastníků a pokud si je sami pořadatelé odradí svým přístupem a chováním bude jich možná ještě méně.
 2. odrazující administrativa, licence, RZT – autor nezná řády, u předsedy klubu a pořadatele závodu velmi negativní jev. Při dobrém fungování klubů není žádný problém, prověření činnosti klubů, aktivizace závodníka před sezónou.
 3. nízká podpora úspěšným závodníkům – Podpora úspěšným jezdcům existuje a to cestou klubů za výsledky v reprezentaci, což je ve svazech ČSTV obvyklé, žádný svaz neodměňuje závodníky za účast na závodech. Příspěvek na odměny jezdcům -nesouhlas.
 4. nízký počet závodů, malá podpora svazu – když se podíváme do historie počet závodů je proměnlivá záležitost. Závodů v kalendáři je skoro stále stejně jen se objevuje více midů a méně sprintů. Podpora pořadatelům závodů není malá, oproti jiným svazům je docela velká a má určitá pravidla a zákonitosti stanovené směrnicemi.Svaz je dobrovolné sdružení bez profesionálních pracovníků a vše je postaveno na osobní aktivitě jednotlivců v jejich volném čase. Svaz má zájem na minimálním aparátu, minimální administrativě, minimu co nejtenčích předpisů, aktivita a činnost je na územních celcích, které mohou dostat finanční podporu podle pravidel. podpora pořadatelů – rychlost vyúčtování závodů – probrat s gen. sekretářem. Hledat cestu jak proúčtování zrychlit. (proti dokladům)
 5. znovuobjevení závodů - Obnovení starých závodů, Zadov – Trinkl sehnat kontakty na areál. Pořadatelům závodů je třeba skládat velký dík o tom není pochyb. Za uplynulá léta se objevily sezóny kdy bylo málo i mnoho závodů a to z různých důvodů. To že to bude vždy těžké a že to je vždy mimořádná oběť jednotlivců je jasné.
 6. pravidlo opce bylo dohodnuto, že každá ze sekcí je oprávněná souhlasit se změnou pravidla podmíněně (časově)
 7. Obnovit diskusi o vytvoření jednotného Svazu - Jednotný svaz nejde, protože nejsme jednooborový svaz. A protože máme nějakou historii vzniku, kterou musíme reflektovat, musíme také dodržovat zákaz majorizace jednotlivých oborů, sekcí i podsekcí. Před dvěma lety bylo dohodnuto, že se zpracuje přechod sdružení bez právní subjektivity na sdružení s právní subjektivitou a právně se potvrdí současný stav rovnoprávného postavení sekcí, nebylo dotaženo - Škoda obnoví práci na návrhu.

Kremlička – vyšší dotace pořadateli za závod
Stanovisko STK: promyslet při návrhu rozpočtu, zda dotace nejde zvýšit.

Levíčková – podpora dětských závodů
Souhrn více opatření:

 1. Stanovení pravidel pro „regulérní“ dětské závody.
  Stanovisko STK: dopracovat (Tratě – diferencovat za dvě různé tratě, sucho sníh)
 2. Dotace svazu pořadateli za uspořádaný regulérní dětský závod
  Stanovisko STK: 1.000 Kč - za předpokladu, že pořadatel udělá v dětském závodě na suchu dvě tratě (kratší, delší). Min. počet dětí 10, při nedodržení adekvátní snížení dotace
 3. Hmotná podpora svazu všem účastníkům dětských kategorií (Trička s textem a obrázky???)
  Stanovisko STK: Oslovit sponzory
 4. Zavedení juniorské kat a jun. RZT se zvláštním hodnocením v žebříčcích, juniorské MR, vyšší dotace za juniorské RZT.
  Stanovisko STK: Junioři 15-18(20) – věk synchronizovat s ESDRA, Jun. MR – netřeba, pojedou v rámci dospělých MR, budou hodnoceni ve zvláštním žebříčku. Zvýšení dotací za jun. RZT – dodat podklady pro rozpočet (jen sprint indvid. disciplíny a čtyřková třída).
 5. Dotované juniorské startovné
  Stanovisko STK: apelovat na pořadatele, aby poskytovali juniorům úlevu. Dotace za jun

Zapsali H. Levíčková, L. Seidl