Napsat dotaz

Z Á P I S ZE SCHUZE ČMSKSP ZE DNE 17.4.2004 Benešov u Prahy

Přítomno: 23 členů Z toho za výbor ČMSKSP 4 ve složení Ivo Mareš, Vlasta Škoda, Jana Henychová, Pavel Kučera. Jaroslav Rzitký - omluven Čestný host Jiří Krejčí / ČASPS ČR / Omluven: Jan Ochozka, Víťa Hůlka, Olda Biháry, Dáša Nešněrová

1/ Zahájení schůzi zahájil Ivo Mareš přivítáním všech účastníků a hostů. Seznámil přítomné s programem schůze. 2/ Schválení dalšího členství u členů, kteří jsou v rozporu s kritérii Stanov ČMSKSP - neabsolvovali žádný závod I.nebo II. třídy v ČR s čistokrevným týmem: Schváleni jako osoba, která je schopna přispět ke zvyšování sportovní nebo společenské úrovně sportu psích spřežení (čl. III písm. b) a zažádali o to: Oldřich Bihary, Vít Hůlka, Milan Job, Roman Kronus, Jiří Nešněra, Roman Pečený, Jiří Stejskal Neschválení nebo nezažádali: Pavel Fiala, František Karas, Jana Veselá 3/ Přijati noví členové dle čl. 3 odst. a). Tomáš Hübner, Anita Mikutová, Ladislav Trinkl, Jiří Sochor. Všechny změny byly jednohlasně schváleny 4/ Racepassporty. Během uplynulého roku se doladila směrnice o psích pasech SH. Poděkování za spolupráci patří Janě Henychové a p. Líbě Pečené. Jednohlasně bylo odhlasováno. Od sportovní sezóny 2004/2005 musí tým, který chce závodit v jakékoliv uzavřené kategorii, vlastnit platné Racepassporty na všechny psy v týmu. Tyto Racepassporty musí mít po celou dobu závodu závodník fyzicky a musí je být schopen předložit pro případnou kontrolu. K přihlášce na závod bude připojen i tzv. evidenční list (místo čiplistu), tj. soupis psů (počet), se kterými závodník pojede závod a u každého psa v uzavřené kategorii bude vyplněno číslo Racepassportu. Doporučeno pro otevřená plemena obdobný postup tj. hlásit na evidenčním listu počet psů přihlášených k závodu případně s čipovým číslem. Vše podpořeno Jiřím Krejčím. Pokud by byly nějaké pochybnosti o čistotě rasy psa, bude řešeno až na základě protestu. Tento protest neřeší pořadatel, ale komise ČMSKSP a pořadatel se zařídí dle jejich verdiktu. 4/ ME FISTC sprint. Zprávu o průběhu MR podal Jaroslav Fiala. Vedoucí výpravy byla Marie Fialová, která tento úkol brala velmi zodpovědně a bezchybně se po celou dobu starala o výpravu ČR. Problémy ze strany pořadatele byly s přejímkou psů, kdy Češi přišli na řadu jako poslední a to až druhý den ráno, organizace vlastního závodu byla dobrá, trať kvalitní, velmi technická / zatáčky /. Řešila se penalizace 5 minut Š. Krkošky. Byl zdůrazněn úspěch České reprezentace. 5/ ME FISTC mid, long. Zprávu o průběhu MR podali Pavel Kučera a Jana Henychová. V longu neprošel přejímkou jeden pes. Tento zahraniční závodník mohl jet Šediváčkův long. Pro nepřízeň počasí přijelo několik závodníků pozdě, s upozorněním rozhodčího byli připuštěni na start bez přejímky psů. Po celé dny i noci jezdily po trati skůtry, upravovaly trať, pořadatelé odstraňovali z tratě i padlé stromy pro velké přívaly sněhu. Pořadatelsky perfektně zvládnutý závod, pochvala od zástupců FISTC. Závodu se zúčastnilo na 100 závodníků ze sedmi států Evropy. 6/ Zasedání FISTC v ČR se koná první víkend v červnu. Místem konání bude statek v Bělé u Lipna, upravený jako stylový penzion. Je zajištěna doprava účastníků z letiště z Prahy. Pořadatelsky zajistí tuto akci organizační tým ve složení: Jana Henychová a Pavel Kučera. Finanční stránku zabezpečuje Helena Biharyová Od SSPS je dle směrnice možno vyúčtovat 20.000 Kč. Delegáti za ČR: Jana Henychová, Pavel Kučera / jednohlasně schváleni / úkoly: nabídnout pro longové závody pravidla, která platí v ČR. Komunikace s FISTC. Zprávu podala Jana Henychová. Komunikace s FISTC byla velmi špatná, FISTC neodpovídal na maily, týkající se závodu Evropského poháru na Jiřetíně. Neumístil ani reklamu na tento závod na svých webových stránkách. Neustále propagoval Donovaly, které byly ve stejném termínu a nakonec týden před pořádáním závodu určili Jiřetín jako Evropský pohár. Avšak na Jiřetín z tohoto důvodu nepřijeli žádní zahraniční závodníci, neboť odjeli na propagované Donovaly. Na základě tohoto přístupu odmítla ČR zaplatit FISTC poplatek ze startovného za Jiřetín z důvodu poškození tohoto závodu. 7/ MR bylo odsouhlaseno dále jako seriál závodů MR se zachováním jednoho finálového závodu, s určením náhradního finálového závodu a to na schůzi v Praze při schvalování termínového kalendáře. Hlasování: a/ seriál MR: ano 19 hlasů, ne 2 hlasy, zdržel se hlas. 2 hlasy b/ finálový závod: ano 18 hlasů, ne 4 hlasy, zdrž. Hlas. 1 hlas 8/ Kategorie pro midové závody byl odsouhlasen návrh ČMSKSP pro nové kategorie: a/ Kategorie do šesti psů s rozdělěním na SH a AM / GP + S / b/ Kategorie nad šest psů bez rozdělení plemene Hlasování: jednohlasně schváleno 9/Kategorie pro závody LONG návrh na sloučení do jedné kategorie nebyl rozporován. Vypracování konečného sloučení kategorií dostal zadáno Pavel Kučera předloží konečný návrh ke schválení výboru. 10/ DISKUSE a/ Milan Job návrh o příspěvek na zrušený závod na základě doložených dokladů o vynaložených nákladech na přípravu neuskutečněného závodu / alespoň 30% z původního příspěvku / Bude řešeno na zasedání STK. b/ Jaroslav Fiala dotaz, proč nebyl umístěn jeho návrh na bodování seriálu MR na webu na první stránce. Webové stránky a zvláště první strana by měla být pouze reprezentativní charakter. Na titulní straně by měly být jednotlivé odkazy na aktuální novinky. V dnešní době k těmto účelům slouží diskusní fórum. / odpověï I. Mareš, J. Krejčí / c/ Jaroslav Fiala – návrh na změnu v SŘ o bodování závodů MR vrátit se k původnímu systému bodování tj. pevné body za umístění a nebo MR pouze jako jeden závod. K tomuto návrhu proběhla diskuse, ve které Vlastimil Škoda, Jiří Nešněra, Ivo Mareš a Jiří Krejčí podpořili dosavadní systém bodování. Kladli důraz na přesné změření závodní tratě a na přesném nastavení koeficientu rychlosti. Většina zúčastněných se shodla na zachování současného systému bodování a to za podmínek dalšího zpřesnění nastavení E limitu. Příspěvek Jirky Krejčího byl zaměřen na přesném stanovení cíle, o čem má systém bodování vypovídat. Zda má zhodnotit sportovní výkon jednotlivce a nebo jen akceptovat účast na závodech spojených s romantikou jízdy se psím spřežením. Titul Mistra republiky musí mít svoji hodnotu a váhu. Bodovací systém musí mít vypovídací hodnotu.V současné době je mnoho kategorií, ve kterých není konkurence. Proto tímto systémem hodnocení závodník soupeří svým výkonem s umělým soupeřem. Vychází se z principu Stav tratě závodu ovlivní rychlost, nikoliv však výkonnost týmu. Celou záležitost by zlepšila certifikace tratí. Schůzi zakončil závěrečným slovem Ivo Mareš, poděkoval všem za návrhy a za účast. Součástí zasedání byl i společný oběd a občerstvení. Dne 17.4.2004 Zapsala: Helena Biharyová