Napsat dotaz

XXI. Kongres ESDRA - Bratislava, Slovensko

Ve dnech 14. a 15. června 2003 se v Bratislavě uskutečnil 21. Kongres ESDRA.

Za Českou republiku nás reprezentovali Soňa Klikarová a Pavla Kohoutová. Zápis z tohoto Kongresu jsme ještě neobdrželi, a proto se pouze stručně vyjádřím k některým nejdůležitějším bodům programu. 1. Návštěva presidenta IFSS Kongresu se účastnil také prezident IFSS Tim White, který mimo jiné informoval o konání IFSS MS na suchu 2003 , místem konání bude Španělsko (v blízkosti Madridu), datum konání, poslední víkend v listopadu 29. - 30.11.2003. 2. Europa Cup, DID (Drivers IDentification) - poplatky a) Přihlášení závodu do Evropského poháru je bezplatné, přihlášený závod tím získává vyšší kredit a je zde větší pravděpodobnost účasti zahraničních závodníků, ovšem musí mít úroveň dle pravidel ESDRA a rozhodčí ESDRA. b) Poplatky za registraci DID pro závodníky evropské úrovně mají být zaplaceny vždy do 31.12. Registrace DID je vyžadována, chce-li být závodník hodnocen v Evropském poháru, nebo se účastnit na Mistrovství Evropy. Závodník bez DID se může účastnit závodu zařazeného v Evropském poháru, pro účast v závodě ME však musí mít zaregistrováno své DID. 3. ME ESDRA 2004 Místem konání ME SPRINT pro r. 2004 byl zvolen německý Wildsteig a ME by se zde mělo konat ve 2. polovině února. V jednom termínu a v jednom místě by se tak mělo jet spřežení(Nome style) i lyžařské disciplíny(Nordic style). ME MID 2004 se bude konat ve Francii termín a místo bude upřesněno. 4. K některým návrhům členských zemí: a) Polsko a Maïarsko navrhovalo, aby jim byly sníženy členské příspěvky. Polsko informovalo, že nedostává žádné příspěvky od státu a nejsou tedy schopni čl. příspěvky platit.Problém vidí v nemožnosti domluvy s čistokrevnými, kdy jsou organizovány odděleně a tím pádem nemohou od státu případné příspěvky získat. Obdobné problémy v komunikaci s čistokrevnými mají i na Slovensku a v Maïarsku. Z důvodu nezaplacení členských příspěvků za minulý rok nemělo Polsko na tomto kongresu hlasovací právo. Po diskusi bylo rozhodnuto, že bude vytvořen fond na podporu členů, kteří nejsou schopni platit čl. příspěvky. Aby nemusely být tyto země vyloučeny z členství v ESDRA. b) My jsme objasnili náš systém fungování svazu a systém organizace společných závodů. Velmi byla oceněna spolupráce a jednotnost s čistokrevnými. Český svaz byl jakýmsi vzorem způsobu fungování pro ostatní země. c) ČR podala návrh na důslednější kontrolu a dodržování délek tratí zejména v hlavních závodech sezóny. Požadovali jsme, aby délky tratí odpovídaly vzdálenostem udávaným v propozicích závodu +max.10% z udané vzdálenosti. Tento problém se letos vyskytl několikrát, zejména pak na ME ve Finsku, kdy po 1.dnu byla čtyřková trať na stížnost závodníků zkrácena z 10,5 km na 9,5 km, v propozicích byla uvedena trať 8 km.Takovéto navyšování délek tratí bez řádné přípravy jsme hodnotili jako týrání zvířat. Náš návrh byl předán sportovnímu řediteli který v moment projednávání nebyl přítomen. d) Slovensko předložilo formuláře pro veterinární kontroly prováděné při závodech. Žádalo, aby u všech závodníků proběhla vet. kontrola, ne jenom u vybraných a aby byly řádně vyplňovány tyto formuláře. Návrh byl schválen. e) Česká republika navrhla, aby se XXII. Kongres ESDRA v roce 2004 konal v Praze. Návrh byl velmi nadšeně schválen. f) Byl podán návrh na zvolení zástupce do předsednictva ESDRA za východní Evropu. Byl schválen Lubo Šrámek. 5. Změny Závodního řádu: A) v lyžařských disciplínách - Nordic style Byly schváleny nové možnosti druhu startu: 1) Hromadný start - společný startu závodníků v jedné kategorii, pokud pořadatel závodu bude mít pro tuto možnost startu vhodné podmínky. 2) Start Gundersenovou metodou - startu stíhací metodou = závodníci startují v druhém kole závodu podle pořadí a odstupu na prvního závodníka z výsledků prvního kola závodu 3) Mistrovství Evropy v Nordic style byly schváleny nové třídy (viz. letošní MS IFSS v Německu) a) ME 1.den Kombinovaný závod , pulka 1 pes + skijoring 1 pes - rozdělení: juniorské a seniorské třídy, muži a ženy 1.kolo dopoledne , pulka s individuálním startem max. 7,5 km, junioři max. 5km 2.kolo odpoledne , skijoring, start stíhací metodou se stejným psem jako v 1. kole, po stejné trati, první v cíli je Mistr Evropy b) ME 2.den Dlouhé vzdálenosti , Skijoring 2 (1-2 psi) , vzdálenost 17-24 km, Pulka 4 (1-4 psi) , vzdálenost 17-24 km c) ME 3.den Štafety , 4 členná družstva, dva úseky pulka 1 pes(1. a 4. úsek), dva úseky skijoring 1 pes (2. a 3. úsek), rozdělení: senioři a junioři, smíšená družstva muži, ženy. Vzdálenost 5-10 km. B) Ve spřežení - Nome style a) V midových disciplínách předsednictvo navrhovalo změnu limitované třídy , 6psů (min. 4, max. 6) na lim. třídu 8 psů (min. 6, max. 8). Tento návrh neprošel hlasováním. b) Dále pro midové disciplíny bylo přijato nové pravidlo - možnost výměny psů v závodě pro obě třídy limited a unlimited. Počet možných přihlášených psů do závodu je počet psů zapřažených v 1. kole závodu plus další dva psi. Vždy před startem kola závodu se nahlásí, kteří z nich poběží. Tuto možnost mohou, ale nemusí závodníci využít. Po obdržení zápisu z Kongresu uveřejníme jeho přesné znění na našich stránkách. Soňa Klikarová