Napsat dotaz

Výzva klubům - 22. 10. 2004
Rozdělení pulek

V rámci programu podpory disciplíny Pulka a dle SŘ 2004-05 - Combi, schválila STK v letošním roce finanční příspěvek klubům, které jsou registrovány u ČSTV a evidovány v SSPS, na pořízení sportovního náčiní - pulek.

Předpokládaná výše celkového příspěvku na všechny kluby je do 150.000,- Kč
Předpokládaný počet odebraných pulek je 15 ks.

Pulkou se rozumí – tělo pulky připravené na připevnění zátěže, kompletní tyče na jednoho psa, lyže – příp. vázání na lyže pokud zájemce má lyže svoje.

Žádáme proto kluby, aby prozkoumaly zájem svých členů o tyto pulky a své požadavky zaslali do 10. 11. 2004 na e-mail kontakt@mushing.cz, nebo písemně na sekretáře Svazu Helenu Biharyovou. V žádosti uveïte o kolik pulek pro svůj klub žádáte a jména závodníků kterým budou tyto přiděleny.

Pro rozdělení příspěvku na pořízení pulek na kluby bude bráno v úvahu:

1. splnění administrativních náležitostí klubů
2. specializace členů v individuálních disciplínách
3. členská základna klubu

Příspěvek klubům bude realizován ve formě naturálie, klub obdrží pulku přímo fyzicky. Finanční spoluúčast klubu bude ve výši 1.500Kč.

Předpokládaný termín dodání pulek - 1.-15.12. 2004

V případě většího zájmu klubů (více než 15), které splnily administrativní náležitosti za rok 2003, bude dána přednost těm klubům, které splnili administrativní povinnosti dle směrnic – tj. včas.
Zbývajícím zájemcům o pulky (nad 15 ks) bude možné přispět na pulku se spoluúčastí odběratele ve výši 3000,- Kč / pulku do celkové výše příspěvku. Tyto pulky by byly distribuovány poslední týden prosince.