Napsat dotaz

Vyúčtování příspěvku na cestovní náklady – Bakonybél

V souladu se směrnicí č. 4 o příspěvku na náklady spojené s reprezentací mají nárok na příspěvek na „cestovné“ následující závodníci:

Jana Váňová, Pavel Porubský, Michal Tobiášek, Michal Merhaut, Soňa Klikarová, Lukáš Blažo, Dáša Nešněrová, Petr Krupička, Ilona Erlebachová, Jiří Trnka, Ondra Smejkal, Miloš Volf

Tito reprezentanti mají nárok na příspěvek, resp. jeho poměrnou část za cestu z místa bydliště do Bakonybel.

Další závodníci – Dušan Erbs, Martina Štěpánková, Michael Chovanec a Marek Odstrčilík si mohou vykázat skutečné náklady – kilometry z místa bydliště do místa, odkud společně s dalšími vyráželi do Bakonybel.

Ostatní nemají na příspěvek nárok, buï nejsou členy klubu, který je členem ČSTV, nebo se neumístili v první polovině výsledkové listiny nebo nebyla splněna podmínka o počtu startujících ve třídě.

Podklady zasílejte nejpozději do 8.12. Heleně Biharyové. Vzhledem k tomu, že se bude rozdělovat zbylá částka z celkového rozpočtu poměrným způsobem, je potřeba zaslat podklady včas !!!