Napsat dotaz

Výměna licencí a změny ve financování činnosti pořadatelů a klubů z dotačních titulů

Díky činnosti Jirky Krejčího na ČSTV se letos zřejmě podaří čerpat dotace na naše sportovní akce. Pokud vše dobře dopadne, mohl by být letošní rozpočet vyrovnaný resp. lehce ztrátový a podařilo by se tak zastavit nepříznivý vývoj našeho financování. Pořadatelé POZOR budou platit nová pravidla. Všechny účty předložené k proplacení musí být buï anonymní (paragon) nebo musí být psány na ČASS - Česká asociace sleddog sportů IČO:22725041 Zátopkova 100/2 160 17 Praha 6 - Břevnov Česká republika

Byl založen nový účet ČASS, který bude nadále používán pro obě sekce, tedy i ČMSKSP. Na něj budou směřovat veškeré vaše platby, dotace a další. Odtud budou vypláceny dotace pořadatelům a klubům. Účet budou ovládat předsedové obou sekcí (otevřené i čistokrevné) a bude TRANSPARENTNÍ, tzn. že každ,ý kdo se bude chtít na účet podívat, bude mít volný přístup přes internet a možnost sledovat pohyby na něm. Všichni, kdo chtějí startovat, být hodnoceni v MR a být nominováni na mezinárodní závody, si musí svoji licenci aktivovat zasláním poplatku 200,- Kč na účet 7168299001/5500. Jako variabilní symbol uvést své DID a konstantní symbol 0308, do zprávy pro příjemce uveïte své jméno. Aktivované licence budou vedeny elektronicky na našem webu. Kartičkám s licencí letos k 01.09.2012 končí platnost. Pro nové zájemce o licenci zůstává postup stejný, pouze po úspěšném absolvování testu zaplatí aktivační poplatek.