Napsat dotaz

Vyjádření k nouzovému stavu a aktuálním mimořádným opatřením

Od pondělí 5. října 2020 0.00 hodin platí na území České republiky nouzový stav z důvodu zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2, a to na dobu 30 dnů.

Omezení hromadných akcí
Vláda s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod.
II. omezuje
2. sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.

Celé znění naleznete zde: https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/


Česká asociace sleddog sportů, z.s. je řádný sportovní svaz, jediný svého druhu v České republice, zastřešující celý sport psích spřežení a proto se na námi pořádané soutěže ode dneška do 18. října vztahují výše popsaná omezení.

Naše závodní sezóna začíná vždy 1. září a končí následující rok 31. května. Tudíž se zrovna nacházíme uprostřed suché (tzv. dryland) fáze naší sezóny a vládní opatření se dotknou několika našich pořadatelů. Buďme ale rádi alespoň za ten limit 130, byť je to samozřejmě velmi omezující. Bohužel i tak již byl jeden závod z našeho oficiálního termínového kalendáře bez náhrady zrušen pro tento rok. Shodou okolností je to ten stejný, který byl na jaře kvůli celkovému lockdownu taktéž zrušen. Snad náš sportovní klub JCC vytrvá a za rok budou mít o to větší účast.

Jak jsem již informoval všechny předsedy minulý týden, pořadatelé z našich sportovních klubů se v případě jakékoli nejasnosti mohou obracet na naši právničku Kamilu Šrolerovou, tel. 603 570 790.

Jsem přesvědčen, že naši zkušení pořadatelé udělají maximum, aby plánované závody proběhly a to dle všech regulí a nařízení a v míře maximálně bezpečné pro všechny zúčastněné. Proto neváhejte s přihláškami, jelikož počet míst bude omezen!

Pořadatelům přeji mnoho sil (a brzké zlepšení situace a tedy konec všech omezení) a našim závodníkům mnoho úspěchů!

 

Martin Vrtěl
předseda

FOTOGALERIE