Napsat dotaz

Vyhodnocení sezóny 2002-03 - Výzva k zasílání návrhů, podnětů a dotazů.

Vážení kolegové závodníci, pomocníci a přátelé sportů psích spřežení, zima nám sice ještě neskončila, ale sezóna již ano, tak nám nezbývá než se začít chystat na vyhodnocení výsledků a rekapitulaci nových zkušeností, které nám uplynulý průběh podzimní a zimní sezóny přinesl.

Každý z Vás má jistě své poznatky, zkušenosti nebo také oblasti, kterým zcela nerozuměl a nyní je nejlepší příležitost, dokud je ještě vše v živé paměti, své poznatky, návrhy nebo dotazy předat. Než STK zpracuje konečnou zprávu a hodnocení za sezónu 2002-03, žádáme Vás o Vaše podněty, návrhy, připomínky, které je třeba zpracovat písemně a zaslat na adresu krejci@mushing.cz nebo mares@mushing.cz nebo bihary@zce.cz . Z různých diskusí ať osobních či internetových je zřejmé, že řada věcí buï není srozumitelná nebo je špatně chápána a je třeba vědět, které věci to jsou, aby bylo možno udělat nápravu. A protože chystáme slavnostní ukončení sezóny na 17.5.2003 s vyhlášením zimního MR ČR a celkovým zhodnocením sezóny, žádáme Vás o písemné náměty do 28.4.2003. J.Krejčí, I Mareš