Napsat dotaz

Vkládání článků na www.mushing.cz

Přihlášeným uživatelům, kteří mají práva Autor přibyla možnost vložit článek do časopisu www.mushing.cz.

Před vložením článku vyberte kategorii (rubriku časopisu) do které bude článek zařazen.

Články se zadávají dvojím způsobem. Jako prostý text, nebo HTML.
V režimu "Prostý text" můžete vložit článek prostým napsáním textu do formuláře vložení bez možnosti odkazovat se na jiné www objekty (odkazy na jiné stránky, obrázky atd...) ani využívat další možnosti jazyka HTML.
V režimu "HTML" vkládejte do oken části zdrojového kódu článku mezi tagy <body> </body> mimo těchto tagů. Prosím nepoužívejte atributy face= a size= tagu <font> a pro zvýraznění nadpisů používejte tag <h5> jejich definice jsou uloženy v CSS stylu celého webu. Pro jednodušší tvorbu článku si můžete stáhnout vzor článku (uložit cíl) a článek psát mezi <!----- tyto značky------->

Samotný článek je dělen ta tři části - Nadpis, náhled a tělo článku.
Nadpis - zde vložte nadpis článku pouze jako text vždy bez HTML značek
Náhled - je část článku, která se zobrazuje v úvodu časopisu. je možno sem přidat i malý obrázek. Akceptujeme pouze zmenšeniny o maximální velikosti 220 x 220 pixelů, do 50kB dat. Nastavte rozlišení 72-90 DPI - vyšší rozlišení není podporováno staršími prohlížeči (nezobrazí se)!!! Obrázek bude vložen na začátek náhledu. Zatím pouze obrázky již uložené na internetu pomocí zadání funkční URL adresy obrázku.
Tělo článku - je další pokračování článku za náhledem. Do náhledu a těla článku vkládejte ukončené tagy. Je nepřípustné aby mezi náhledem a tělem článku pokračovala například jedna tabulka, nebo číslovaný seznam. Tyto objekty musi v těle vždy znovu začít. Je dobré se tomu vyhnout a do náhledu případně umístit pouze krátkou upoutávku na zbytek článku.

Nevkládejte podpis autora na konci článku - tento je automaticky dopisován dle Id člena, který článek vložil.

Po vložení článku dojde ke zveřejnení až po schváleni administrátorem webu, případně Svazovým administrátorem. Náhled vámi vložených článků (a to i těch které čekají na schválení) a jejich úpravy můžete provádět na stránce Administrace článků, kde můžete také ke článku založit diskusi.