Napsat dotaz

Veterinární podmínky pro ME ESDRA na suchu

Vzhledem k tomu, že ve Francii došlo v nedávné době k infikaci několika osob vzteklinou po pokousání psem nelegálně dovezeným z Afriky nařídila veterinární správa departmentu Vaucluse (kde se ME ESDRA na suchu koná) následující podmínky:

 

  1. Pořadatel musí zaslat veterinární správě seznam všech účastníků a identifikační čísla všech psů.
  2. Všichni psi v prostoru stake-outu MUSÍ být identidikováni mikročipem, nebo ČITELNÝM tetováním bez ohledu na to zda soutěží, či nikoli. Kontrolu identifikace psů bude provádět pověřený veterinář. Přítomnost jakéhokoli nenahlášeného psa povede k okamžité diskvalifikaci účastníka a jeho vykázání z prostoru závodu.
  3. Seznam účastníků a jejich psů musí být doručen pořadateli nejpozději do 1.11.2004 a musí obsahovat:
    • Jméno a adresu závodníka/majitele
    • Identifikační čísla (mikročip, nebo tetování) každého psa na stake-outu závodníka.
  4. Samozřejmě všichni psi musí mít platná očkování proti: vzteklině, parvoviroze, leptospiroze, psince a kotcovému kašli.Prosím zkontrolujte si zda máte všechna očkování platná.
  5. Žádám všechny účastníky, aby vyplněné "čiplisty" zaslali nejpozději do 20.10.2004 na mailovou adresu kontakt@mushing.cz. Formulář je dostupný ve formátu PDF nebo Word