Napsat dotaz

Vedení Českomoravského SK severských psů svolává na den 5. května 2007 Výroční členskou schůzi

Zápis ze schůze: Schůze se zúčastnilo 16 členů s právem volby. Místo konání Kladno na adrese Sportovní gymnázium Kladno, Plzeňská 3103 od 10:00 Začátek schůze 10.00 hod Zhodnocení ukončeného ročníku ( Škoda) Seznámení s účastí na ME FISTC sprint, mid, long (Henychová) Seznámení ze zasedání FISTC ( Henychová) 12.00 až 12.30 oběd Zhodnocení minulého volebního období Volby do výboru klubu!! Zvoleni: předseda- Roman Habásko sprint: Jiří Stejskal mid: Ondřej Brož long: Pavel Kučera zástupce pro FISTC: Jana Henychová Na tomto místě mi dovolte poděkovat Vlastovi Škodovi za jeho práci ve výboru ve funkci předsedy ČMSKSP a popřát hodně štěstí předsedovi novému! Diskuse :

Problémy při pořádání závodu na Eduardu. Žádost Petra Kmocha o zpětné zařazení českých horských psů do kategoie uzavřené 2. Po delší diskusy ve které se vyjádřili především jezdci s malamuty a samojedy došli diskutující k shodě, že ČHP tuto sezónu může zkušebně startovat v kategorii uzavřené 1- sibiřské husky. Mimo mistrovských závodů, které podléhají pravidlům FISTC. Racepasy: Návrh racepasy zrušit neprošel, ale dochází k jejich pozastavení u psů narozených po 1.4.2006. V případě výskytu problematických zvířat mohou být pasy opět vyžadovány. Závodníci, kteří pojedou na mistrovské závody FISTC tyto pasy musí mít. Jana Henychová byla pověřena zpracovat materiál o sportu čistokrevných severských psů, který bude předložen vedení ČMKU jako podklad o činnosti sportovního klubu a zároveň jako materiál nutný k vytvoření pracovní třídy v rámci výstav. Bylo navženo zástupci KSP Renatě Seidlové aby přednesla návrh členů ČMSKSP, aby k zařazení jedince při výstavě do pracovní třídy byla složena jaká si zkouška z výkonu, která by představovala zúčastnit se dvou jakýchkoli sportovních akci ( dogtreking, puling, kárový závod, závod na saních) a tato účast byla potvrzena na zadní straně průkazu původu. Byla schválena funkce cenzora, který bude mít přístupová práva k zásahům a k mazání nevhodných příspěvků. Toto je jednomyslné rozhodnutí všech zúčastněných a do této funkce byl zvolen Jirka Nešněra. Toto se ještě musí projednat se sekcí otevřených. 31.5.- 2. 6. se bude konat zasedání FISTC v Italské Boloni, kam jsou pověřeni jako zástupci Kučera a Henychová. Požadavky ČMSKSP pro toto zasedání: dodržovat předepsanou úroveň pořadatelů mistrovských závodů FISTC a požádat o amnestii pro tento rok pro závodníky, kteří se zúčastnili mistrovského závodu neuznané organizace. Nominace na mistrovské závody FISTC bude probíhat už během podzima a budou nominováni pouze závodníci s odpovídající výkonností jako reprezentace a dale pak bude nabídnuta účast I dalším závodníkům. Pravidla pro volby Květen 2007 Volební komise: Ondřej Stejskal a Roman Habásko: organizují volby a sčítají hlasy Volby jsou tajné. Kdo může být kandidát? Kandidátku nového výboru předkládá členstvu dosavadní výbor ČMSKSP Kandidáti do výboru nemusí být členem klubu. Zvolením se tak po dobu plnění funkce stávají automaticky členem ČMSKSP. Členstvo může předložit protikandidátku, přičemž do výboru ČMSKSP, se doporučuje zvolit vždy lichý počet a alespoň jednoho zástupce za sprint, za mid a za long a výbor může mít 5 až 7 členů. Nový výbor bude zvolen nadpoloviční většinou přítomných členů Členem ČMSKSP je automaticky každý člen vedení a také oficiální administrátor pracující pro klub. Dále se jím může stát aktivní závodník se psím spřežením minimálně 15 letý, vlastnící závodní licenci, který se v poslední sportovní sezóně aktivně zúčastnil v ČR alespoň jednoho závodu na sněhu s čistokrevným spřežením (tj. byl hodnocen alespoň v jedné z kategorií - C1, C2, B1, B2, A1, U1, MB1, MU1, LB1, LU1) a podal do ČMSKSP přihlášku, nebo ten kdo je sportu jiným způsobem užitečný, podal do ČMSKSP přihlášku. Členem se stává dnem schválení přihlášky výborem ČMSKSP a to po dobu aktivní účasti alespoň v jednom závodě na sněhu s čistokrevným spřežením (tj. byl hodnocen v kategorii C1, C2, B1, B2, A1, U1, MB1, MU1, LB1, LU1) ve sportovní sezóně před konáním valné hromady, nebo po dobu vykonávání funkce, nebo po dobu jakékoliv užitečné spolupráce. . Člen ČMSKSP s právem volby je automaticky každý člen ČMSKSP starší 18 let. Současní členové Českomoravského SK Severských psů (ČMSKSP) duben 2007 Biháryová Helena Bihary Oldřich Brož Ondřej Burda Richard Burega Petr Čurda Milan Dolejš Zdeněk Fiala Jaroslav Fišer Stanislav Habásko Roman Henychová Jana Hulka Vít Hubner Tomáš Chlaň František Janko Ota Job Milan Krkoška Štěpán Kronus Roman Kučera Pavel Mareček Miroslav Mareš Ivo Mikutová Anita Němec Václav Nešněra Jiří Nešněrová Dagmar Novotný Roman Ochozka Jan Olšák Dušan Páral Vladimír Pečený Roman Rzitký Jaroslav Rzitký Petr Rzitký Tomáš Řepík Bohumil Sochor Jiří Souček Martin Stejskal Jiří Stejskal Ondřej Šindelář Milan Škoda Martin Škoda Vlastimil Trinkl Ladislav Nově zvolený výbor zvolí ze svého středu prezidenta a jednatele kteří zatupují ČMSKSP u SSPS a FISTC a 3 zástupce pro STK SSPS. Navrhnutí kandidáti do výboru (návrh dosavadního výboru) Sprint: ... Mid: ... Long: ... Smyslem práce jednotlivých členů výboru je spolupracovat s STK ČASPS a FISTC na vytváření vhodného sportovního prostředí v dané disciplíně. Např. aktivní spolupráce na vytváření řádů, aplikace řádů v praxi, nominace závodníků a organizace výjezdů na ME a MS FISTC, spolupráce na výpočtech a kontrole průběžných a konečných výsledků seriálu MČR, I. a II. ligy v daném odvětví a další celoroční práce ve prospěch sportu psích spřežení se zaměřením na čistokrevné týmy. Aby mohli členové výboru vykonávat činnost s úspěchem, měli by mít určité zázemí, které umožní komunikaci: auto, telefon, fax, přístup k internetu, neměly by být konfliktní osobou a dále musí mít především chuť dlouhodobě pracovat pro ostatní na úkor svého osobního volna.